Cum se schimbă capacul ușii

Ultima actualizare 23.02.2021 08:47

Înainte de orice operațiune de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați ștecherul de la priză.

Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatele, pentru aparatele grele este necesar să le mutați două persoane.

Folosiți întotdeauna mănuși de siguranță și încălțăminte închisă.

Vă rugăm să rețineți că autorepararea sau reparația neprofesională poate avea consecințe de siguranță dacă nu este efectuată corect


Cum se schimbă capacul ușii


1 Ridicați mânerul pentru a ridica capacul.

Imagine de import Word

2. Scoateți cei doi știfturi de articulație spre interior.

Imagine de import Word

3. Ridicați capacul și scoateți-l.

Imagine de import Word

Când reasamblați, repetați acești pași în ordine inversă.