Cum se dezasamblează și se montează garnitura de etanșare (5)

Ultima actualizare 10.03.2021 12:32
  • Toate lucrările care trebuie efectuate în interiorul aparatului necesită cunoștințe și cunoștințe specifice și pot fi efectuate numai de către ingineri de service calificați și autorizați
  • Această platformă nu este prevăzută cu întrerupător ON / OFF.
  • Înainte de a accesa componentele interne, scoateți ștecherul din priză pentru a deconecta sursa de alimentare.
  • Unele componente ale piesei mecanice pot cauza răni, așadar purtați o protecție adecvată și procedați cu prudență.
  • Goliți întotdeauna aparatul de toată apa înainte de a-l pune pe lateral.
  • Dacă aparatul trebuie așezat pe partea sa din motive de întreținere sau din alt motiv, așezați-l pe partea stângă, pentru a evita riscul căderii de apă reziduală pe placa de circuit principal.
  • Nu așezați niciodată aparatul pe partea dreaptă (partea sistemului electronic de control): o parte din apa din distribuitorul de detergent ar putea scurge pe componentele electrice / electronice și ar putea provoca arderea acestora.


Cum se schimbă sigiliul de mai jos