Regulament oficial al campaniei "5 ani liniștiţi cu aspiratoarele cu fir Electrolux" cu condiţiile de garanţie

Act aditional Nr. 1

la Regulamentul Oficial al Campaniei

“5 ani liniștiţi cu aspiratoarele cu fir Electrolux”

 

Organizatorul campaniei “5 ani liniștiţi cu aspiratoarele cu fir Electrolux”, societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).”)

In temeiul prevederilor art. 1, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat “5 ani liniștiţi cu aspiratoarele cu fir Electrolux”, dupa cum urmeaza:

Art 1. Se prelungeste durata de desfasurare a campaniei pentru perioada 1 februarie 2022 ora 00:00:00 si 31 mai 2022 ora 24:00:00.

Art 2. Clientii care au achizitionat produse care intra sub incidenta conditiilor campaniei in perioada 1 ianuarie 2022 si 31 ianuarie 2022 vor putea beneficia de prevederile regulamentului.

Art. 3. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei “5 ani liniștiţi cu aspiratoarele cu fir Electrolux” raman neschimbate.

 

Regulamentul Oficial al Campaniei
“5 ani linistiti, cu aspiratoarele cu fir Electrolux”

 

 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale ”5 ani linistiti, cu aspiratoarele cu fir Electrolux” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007N2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina de promotii de pe www.electrolux.ro.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii de promotii de pe site-ul oficial al Organizatorului www.electrolux.ro.

 

 1. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza atat online, cat si offline, electrocasnice Electrolux. Lista completa a produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr.1 a prezentului Regulament.

Campania nu se aplica produselor resigilate sau second hand.

 

 1. OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii

beneficiaza de o perioada de 5 (cinci) ani garantie pentru produsele electrocasnice marca

Electrolux aflate in promotie, astfel cum acestea sunt identificate in Anexa nr.1 din Regulament si pe site-ul www.electrolux.ro, sectiunea Promotii.

In intelesul prezentului Regulament, notiunea „5 ani garantie” semnifica garantia legala de

conformitate mentionata in certificatul de garantie al produsului care este de 2 (doi) ani

la care se adauga o perioada de garantie comerciala de 3 (trei) ani.

 

 1. NOTIUNI SI TERMINOLOGIE

Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de „garantie legala de

conformitate; garantie comerciala si extragarantie” vor avea urmatoarele intelesuri si vor

cuprinde urmatoarele notiuni:

4.1. Garantia legala de conformitate stabilita conform art.2 lit.e indice 1 din Legea

nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora – care semnifica

„protectia juridica a consumatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de

conformitate, reprezentand obligatia legala a vanzătorului fata de consumator ca, fara

solicitarea unor costuri suplimentare, sa aduca produsul la conformitate, incluzand

restituirea pretului platit de consumator, repararea sau inlocuirea produsului, daca acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea

aferenta”.

4.2. Garantia comerciala care, conform art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind

vanzarea produselor si garantiilor asociate acestora, semnifica „orice angajament asumat de vanzator fata de consumator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a

pretului platit de consumator, de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat, in cazul in care acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta”.

4.3. Extragarantia care semnifica intreaga perioada de timp acordata de catre

Organizator cu titlu de garantie comerciala.

De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind

prezenta Campanie, se va regasi termenul de “extragarantie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala”, astfel cum aceasta din urma este definita in cadrul art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, si prevazuta in cadrul art.4.2. din prezentul document.

 

 1. CONDITIILE GARANTIEI COMERCIALE

5.1. Conținutul garanției comerciale (extragarantia de 3 ani):

Consumabilele nu sunt acoperite de aceasta garantie.

Nu se oferă garanție comercială în cazul deteriorărilor provocate de utilizare incorectă și fără respectarea instrucțiunilor de folosire, curățare, utilizare, depozitare, exploatare, întreţinere defectuoasă, în cazul intervenţiilor și/sau reparaţiilor efectuate de persoane neautorizate, precum şi a defecţiunilor survenite în urma catastrofelor naturale, descărcărilor electrice atmosferice, supratensiunilor din reţea, contaminării cu insecte, lichide și/ sau alte substanţe străine, folosirii în medii murdare sau cu praf fin provenit din operatiunile de zugravit si slefuit,sau orice altă cauză care nu poate fi atribuită în mod obiectiv producătorului.

NU se oferă garanție comercială în cazul utilizării produsului în alte scopuri decât UZ CASNIC.

5.2. Modalitati de remediere:

Prezenta garanție comercială dă dreptul consumatorului să beneficieze de repararea produsului, iar în cazul în care repararea nu este posibilă, de înlocuirea lui.

Denumirea și adresa unităţilor specializate de service sunt accesibile prin apelarea numarului unic de Call Center Electrolux 021 9913.

Asigurarea garanției se va face prin prezentarea produsului defect la un centru de service

autorizat. Costurile de transport către şi de la unitatea de service nu sunt acoperite de această garanţie.

5.3. Termen de realizare a remedierii:

Aducerea la conformitate a produsului ce se defectează in perioada garantiei comerciale se va face prin repararea acestuia in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare calculate de la data semnarii procesului verbal privind predarea produsului neconform centrului de service autorizat. Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie comercială şi curge din momentul prezentării produsului la unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. In cazul in care o reparaţie nu este posibilă sau se depăseşte termenul menţionat la punctul anterior, produsul va fi inlocuit cu unul identic sau unul similar ca funcţii si caracteristici, dacă produsul iniţial nu mai face parte din gama curentă a Electrolux Romania. Garanţia comercială inceteaza la inlocuirea produsului neconform cu produs nou, in cazul in care inlocuirea se produce in perioada de extragarantie. In cazul in care un produs trebuie inlocuit in perioada de garantie legala, acesta va beneficia si de acordarea garantiei comerciale (extragarantie). Produsele care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie legală care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă optiunea de rambursare a preţului platit de către consumator pentru produsul iniţial.

5.4. Modalitatea prin care consumatorii pot remedia produsul in conditiile garanţiei comerciale:

Prin prezentarea la unul dintre centrele de service autorizate Electrolux. In această situaţie, consumatorul are obligaţia sa prezinte/sa pună in colet următoarele:

 1. produsul defect;
 2. dovada de achiziţie de la comerciant

iii. dovada garanţiei comerciale reprezentată de certificatul de 5 ani garantie primit pe email conform prezentului Regulament si care confirma inscrierea produsului in campania de 5 ani garantie. Certificatul de 5 ani garantie trebuie printat de către consumator, acesta reprezentând impreuna cu termenii si conditiile garantiei, certificatul de garanţie comercială.

 1. in cazul in care produsul a fost inlocuit in perioada de garantie legala de conformitate, clientul trebuie sa pastreze nota de inlocuire pentru a certifica achizitia initiala

 

 1. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 1 septembrie 2021 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 decembrie 2021 ora 23:59:59, inclusiv.

Orice achizitie efectuata inainte de 1 septembrie 2021 ora 00:00:00  sau dupa 31 decembrie 2021 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator si nu i se va aplica prezentul Regulament.

Termenul limita de inregistrare a achizitiei in vederea primirii garantiei de 5 ani la aspiratoarele Electrolux cu sac si fara sac este de maximum 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului.

 

Dovada achizitiei o va reprezenta exclusiv factura de achizitie si/sau bonul fiscal, pe care vor fi mentionate expres data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, cod produs achizitionat, alaturi de imaginea placutei de identificare a produsului achizitionat.

 

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice majore, rezidente in Romania si care achizitioneaza produsele participante la Campanie din magazinele care comercializează, online sau offline, electrocasnice Electrolux.

 

 

 1. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza doar produselor marca Electrolux, din categoria aspiratoare cu sac si fara sac. Lista completa a codurilor produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr. 1 si pe site-ul www.electrolux.ro, sectiunea Promotii. Produsele care nu se regasesc in lista (ca si cod de produs) nu fac subiectul Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a adauga noi produse la lista mentionata, in cazul in care, pe perioada Campaniei, au loc lansari de noi produse in categoria deja existenta in Campanie. Noile produse adaugate vor face subiectul unei noi anexe si vor fi comunicate publicului prin intermediul site-ul www.electrolux.ro, sectiunea Promotii.

 

 

 1. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

 1. Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, un aspirator cu sac sau fara sac marca Electrolux aflat in Campanie, din unul din magazinele, online sau offline, care comercializează electrocasnice Electrolux;
 2. Sa inregistreze achizitia direct pe site-ul electrolux.ro in sectiunea Promotii, in cadrul promotiei 5 ani linistiti, cu aspiratoarele cu fir Electrolux”
 3. Sa incarce pe site imaginea facturii de achizitie/bonului fiscal, precum si a placutei de identificare a produsului cumparat. Imaginile incarcate trebuie sa fie in format jpg sau pdf si nu mai mari de 200kB
 4. In momentul inregistrarii, sa treaca datele sale complete: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail.

 

In termen de 20 de zile lucratoare de la trimiterea tuturor informatiilor solicitate (inregistrare produs, dovada achizitie, respectarea celorlalte conditii de participare) si validarea inregistrarii, daca indeplineste toate conditiile prezentului Regulament, Organizatorul va trimite catre participant, prin email, un Certificat de 5 ani garantie, pentru fiecare produs achizitionat si inregistrat in campanie.

Participantii la aceasta Campanie au dreptul sa achizitioneze unul sau mai multe produse aflate in Campanie.

In cazul neinregistrarii produsului in termenul de maximum 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului, clientul va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala de 3 (trei) ani, insa va ramane valabila garantia legala de conformitate de 2 ani, de la data achizitionarii produsului respectiv, conform certificatului de garantie primit la achizitionarea produsului.

Respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei comerciale de 3 (trei) ani.

Pierderea certificatului ce atesta cei 5 ani garantie transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala de 3 (trei) ani.

Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale, participantul trebuie sa pastreze certificatul de garantie original, certificatul ce atesta cei 5 ani de garantie transmis de Organizator precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 5 (cinci) ani de garantie pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei si a inregistrarii produsului in Campanie.

 

 1. BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a achizitionat in perioada Campaniei un aspirator cu sac sau fara sac marca Electrolux, dintr-unul din magazinele care comercializează, online sau offline, electrocasnice Electrolux
 2. a inregistrat achizitia pe site-ul eletrolux.ro, in sectiunea Promotii, in cadrul promotiei “5 ani linistiti, cu aspiratoarele cu fir Electrolux” nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data achizitiei produsului
 3. in momentul inregistrarii a incarcat pe site imaginea facturii de achizitie/bonului fiscal, precum si a placutei de identificare a produsului cumparat
 4. a furnizat datele de contact corecte si complete (nume, prenume, email si numar de telefon)

 

va primi prin email, in 20 zile lucratoare, dupa parcurgerea tuturor pasilor mentionati mai sus, un Certificat de 5 ani garantie pentru fiecare produs achizitionat si inregistrat in Campanie.

Lista completa a produselor aflate in Campanie este prezentata in Anexa nr. 1, parte integranta a acestui Regulament, si pe site-ul www.electrolux.ro sectiunea Promotii.

 

 1. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 7 a prezentului Regulament;
 1. Sa achizitioneze in perioada Campaniei cel putin un produs aflat in prezenta Campanie, dintr-un magazin care comercializează electrocasnice Electrolux;
 2. Sa inregistreze achizitia pe site-ul www.electrolux.ro, sectiunea Promotii, in cadrul promotiei “5 ani linistiti, cu aspiratoarele cu fir Electrolux” nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data achizitiei, facand totodata si dovada achizitiei, in conformitate cu cerintele din prezentului Regulament. Dovada achizitiei o constituie factura fiscala si/sau bonul fiscal pe care sa fie mentionate expres data achizitiei, numele vanzatorului, nume cumparator, codul produsului cumparat, precum si imaginea placutei de identificare a produsului cumparat.

Participantii NU vor primi beneficiile prezentei Campanii in urmatoarele cazuri:

 

 1. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campanie nu îşi asumă răspunderea in cazul in care:

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

 

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin inscriere pe pagina www.electrolux.ro/local/promotions/: nume, prenume, email, telefon, adresa livrare, cod produs achizitionat, factura de achizitie/bon fiscal (poza), magazin, adresă.

 

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii beneficiului Campaniei.

 

De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania.

 

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

 

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

 

Electrolux Romania transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice), Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

 

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

 

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

 1. Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
 2. Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.
 3. Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
 4. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.
 5. Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

 

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind datele cu caracter personal sau dacă aveți alte întrebări referitoare la această Declarație privind Datele cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră la www.electroluxgroup.com/privacy.

În scop informativ, coordonatele de contact pentru Responsabilul cu Protecția Datelor sunt:

AB Electrolux (publ)

Data Protection Officer

105 45 Stockholm

Suedia

privacy@electrolux.com

www.electroluxgroup.com/privacy

 

 1. TAXE SI CHELTUIELI

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

 

 

 1. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 1. LITIGII

Regulamentul şi regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

ANEXA NR. 1

 

PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 

PNC

Model ID

Tip Produs

900258231

EEG41CB

Aspirator cu sac

900258230

EEG41IW

Aspirator cu sac

900258233

EEG42EB

Aspirator cu sac

900258304

EEG43IGM

Aspirator cu sac

900258232

EEG43WR

Aspirator cu sac

900258375

EPF62IS

Aspirator cu sac

900940456

EPF6ANIMAL

Aspirator cu sac

900258403

EPF6ANIMAL

Aspirator cu sac

900258493

PD82-4MB

Aspirator cu sac

900401102

PD82-4MB

Aspirator cu sac

900258498

PD82-ANIMA

Aspirator cu sac

900401107

PD82-ANIMA

Aspirator cu sac

900258314

EC41-2SW

Aspirator fara sac

900258317

EC41-4T

Aspirator fara sac

900258320

EC41-6DB

Aspirator fara sac

900258321

EC41-ANIM

Aspirator fara sac

900258343

ECC21-2IW

Aspirator fara sac

900258348

ECC21-4SB

Aspirator fara sac

900258477

ESPC71DB

Aspirator fara sac

900258478

ESPC72RR

Aspirator fara sac

900274276

ESPC72RR

Aspirator fara sac

900258531

PC91-6MG

Aspirator fara sac

900258445

PC91-ALRG

Aspirator fara sac

900258548

EL61A4UG

Aspirator fara sac

900258543

EL61C2OG

Aspirator fara sac

900258546

EL61C3DB

Aspirator fara sac