Termeni și Condiţii 5 ani garanţie magazin online

1. NOŢIUNI ȘI TERMINOLOGIE
Noţiunile de „garanţie legală de conformitate; garanţie comercială și extragaranţie” vor avea următoarele înţelesuri și vor cuprinde următoarele noţiuni:
1.1. Garanţia legală de conformitate stabilită conform art.2 lit.e indice 1 din OUG nr. 140/2021 privind vânzarea produselor și garanţiile asociate acestora – care semnifică „protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă”.
1.2. Garanţia comercială care, conform art.2 lit.e din OUG nr. 140/2021 privind vânzarea produselor și garanţiilor asociate acestora, semnifică „orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă”. 
1.3. Extragaranţia care semnifică întreaga perioadă de timp acordată de către Organizator cu titlu de garanţie comercială.


2. CONDIŢIILE GARANŢIEI COMERCIALE

2.1. Consumatorul este obligat să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de maximum 2 luni de la data constatării lipsei conformităţii.
2.2. Conținutul garanției comerciale (extragarantia de 3 ani):
Consumabilele nu sunt acoperite de aceasta garantie.
Nu se oferă garanție comercială în cazul deteriorărilor provocate de utilizare incorectă și fără respectarea instrucțiunilor de folosire, curățare, utilizare, depozitare, exploatare, întreţinere defectuoasă, în cazul intervenţiilor și/sau reparaţiilor efectuate de persoane neautorizate, precum şi a defecţiunilor survenite în urma catastrofelor naturale, descărcărilor electrice atmosferice, supratensiunilor sau problemelor tehnice din reţea, folosirea apei cu continut ridicat de calcar sau alte impuritati, contaminării cu insecte sau alti daunatori, lichide și/ sau alte substanţe străine, folosirii în medii murdare sau corozive sau orice altă cauză care nu poate fi atribuită în mod obiectiv producătorului, cum ar fi instalarea incorectă sau depozitarea necorespunzătoare a produsului după livrare.
NU se oferă garanție comercială în cazul utilizării produsului în alte scopuri decât UZ CASNIC.

2.3. Modalitati de remediere:
Prezenta garanție comercială acopera atat reparatia aparatului, cat si piesele de schimb aferente acestei proceduri. In cazul in care remedierea defectiunii nu este posibila, consumatorul are dreptul sa beneficieze de inlocuirea produsului.
Denumirea și adresa unităţilor specializate de service sunt accesibile prin apelarea numarului unic de Call Center Electrolux 021 9913.

2.4. Termen de realizare a remedierii:
Aducerea la conformitate a produsului ce se defectează in perioada garantiei comerciale se va face prin repararea acestuia in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare calculate de la data efectarii constatarii de catre centrul de service autorizat. Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie comercială şi curge din momentul anuntarii defectiunii produsului la unitatea service sau la Call Center, până la aducerea produsului în stare de utilizare normală. In cazul in care o reparaţie nu este posibilă sau se depăseşte termenul menţionat la punctul anterior, produsul va fi inlocuit cu unul identic sau dacă produsul iniţial nu mai face parte din gama curentă a Electrolux Romania, cu unul similar ca funcţii si caracteristici. Garanţia comercială inceteaza la inlocuirea produsului neconform cu produs nou, in cazul in care inlocuirea se produce in perioada de extragarantie. In cazul in care un produs trebuie inlocuit in perioada de garantie legala, acesta va beneficia si de acordarea garantiei comerciale (extragarantie). Produsele care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie comerciala vor beneficia de un nou termen de garanţie legală, care curge de la data preschimbării produsului.
Este exclusă optiunea de rambursare a preţului platit de către consumator pentru produsul iniţial.

2.5. Modalitatea prin care consumatorii pot remedia produsul in conditiile garanţiei comerciale:
Prin apelarea la unul dintre centrele de service autorizate Electrolux. In această situaţie, consumatorul are obligaţia sa prezinte reprezentantului service-ului autorizat, la momentul vizitei de service, următoarele:
i. dovada de achiziţie de la comerciant (factura de achizitie)
ii.dovada garanţiei comerciale reprezentată de certificatul primit pe email conform prezentului Regulament si care confirma inscrierea produsului in campania de 5 ani garantie (2 ani garantie legala + 3 ani extragarantie). Acest certificat trebuie printat de către consumator, acesta reprezentând impreuna cu termenii si conditiile garantiei, certificatul de garanţie comercială
iii. in cazul in care produsul a fost inlocuit in perioada de garantie legala de conformitate, clientul trebuie sa pastreze nota de inlocuire pentru a certifica achizitia initiala.

2.6. Pierderea garanţiei
Produsul achiziţionat pierde garanţia în momentul constatării oricăreia dintre situaţiile de mai jos:
a. neprezentarea în momentul solicitării unei măsuri reparatorii, a documentelor ce dovedesc garanţia produsului, respectiv certificatul de garanţie legală completat și factura/chitanţa (în original) cu care a fost achiziţionat produsul și neprezentarea certificatului de garanţie comercială, în cazul în care produsul beneficiază și de această garanţie, iar reparaţia este solicitată în perioada garanţiei comerciale.
b. nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare/montare, utilizare și întreţinere, prevăzute în instrucţiunile de utilizare ce însoţesc produsul la livrare și despre care cumpărătorul a luat cunoștiinţă;
c. nerespectarea parametrilor de alimentare specificaţi în instrucţiunile de utilizare (tensiune electrică, presiune gaz, presiune apă, temperatura mediului ambiant, umiditate, etc.);
d. la constatarea, de către tehnicianul de service autorizat, că defectul reclamat este în exclusivitate produs din vina cumpărătorului, dar și la constatarea faptului că defectul a apărut ca urmare a unor factori sau acţiuni externe (ex., accident, catastrofă naturală, fluctuaţii de electricitate, etc.);
e. în situaţia în care asupra produsului aflat în garanţie se acţionează în vederea reparării, de către persoane neautorizate, din afara reţelei de service Electrolux;
f. în cazul utilizării produsului în alt regim de folosire decât cel casnic pentru care a fost proiectat și realizat;
g. în cazul modificării produsului de către persoane necalificate/neautorizate de către Electrolux Romania S.A.;
h. în situaţia schimbării neautorizate a stării originale a produsului, stocării sau instalării în condiţii improprii de mediu, expunerii la substanţe chimice corozive, umiditate, intemperii sau dăunători (șoareci, șobolani, gândaci de bucătărie, etc.) sau în situaţia utilizării unor accesorii externe neautorizate, ce conduc la deteriorări ale produsului;
i. în situaţia în care defectul a rezultat din faptul că, deși cunoscând neconformitatea, consumatorul a continuat să utilizeze produsul, în termenul de notificare de la punctul 2.1. din capitolul 5. Condiţiile garanţiei comerciale, contribuind la deteriorarea produsului.