Regulamentul Oficial al Campaniei “10 ani garanţie pentru motorul aspiratoarelor Electrolux”

 

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “10 ani garantie pentru motorul aspiratoarelor Electrolux” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007N2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina de promotii de pe www.electrolux.ro.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii de promotii de pe site-ul oficial al Organizatorului www.electrolux.ro.

 

ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza atat online, cat si offline, electrocasnice Electrolux. Lista completa a produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr.1 a prezentului Regulament.

Campania nu se aplica produselor resigilate sau second hand.

 

OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii beneficiaza de o perioada de 10 (zece) ani garantie pentru motorul electric al produsele electrocasnice marca Electrolux aflate in promotie, astfel cum acestea sunt identificate in Anexa nr.1 din Regulament si pe site-ul www.electrolux.ro, sectiunea Promotii.

 

In intelesul prezentului Regulament, notiunea „10 ani garantie pentru motor” semnifica garantia legala de conformitate mentionata in certificatul de garantie al produsului care este de 2 (doi) ani la care se adauga o perioada de garantie comerciala de 8 (opt) ani pentru pentru motorul electric al produselor electrocasnice marca Electrolux aflate in promotie.

 

NOTIUNI SI TERMINOLOGIE

Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de „garantie legala de conformitate; garantie comerciala si extragarantie” vor avea urmatoarele intelesuri si vor cuprinde urmatoarele notiuni:

4.1. Garantia legala de conformitate stabilita conform Ordonantei de urgenta nr. 140 din 28 decembrie 2021 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, modificata si aprobata prin Legea 205 din 5 iulie 2023, semnifica „protectia juridica a consumatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de conformitate, reprezentand obligatia legala a vanzătorului fata de consumator ca, fara solicitarea unor costuri suplimentare, sa aduca produsul la conformitate prin repararea sau inlocuirea lui, in functie de optiunea cumparatorului coroborata cu conditiile legale, sa beneficieze de reducerea proportionala a pretului sau restituirea sa integrala, in cazul in care produsul nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta.”.

4.2. Garantia comerciala, conform legislatiei in vigoare, semnifica “orice angajament din partea garantului faţă de consumator, prevăzut în certificatul de garanţie sau în publicitatea disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, în plus faţă de obligaţiile legale care îi revin vânzătorului referitoare la garanţia de conformitate, de a rambursa preţul plătit sau de a înlocui, a repara sau a întreţine bunurile în orice mod, în cazul în care acestea nu corespund specificaţiilor sau oricărei alte cerinţe care nu este legată de conformitate.” In aceasta campanie, garantia comerciala de 8 (opt) ani se acorda doar pentru motorul electric al produselor electrocasnice marca Electrolux aflate in promotie.

4.3. Extragarantia semnifica intreaga perioada de timp acordata de catre Organizator cu titlu de garantie comerciala.

De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind prezenta Campanie, se va regasi termenul de “extragarantie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala”, astfel cum aceasta din urma este definita in cadrul Ordonantei de urgenta nr. 140 din 28 decembrie 2021, modificata si aprobata prin Legea 205 din 5 iulie 2023 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, si prevazuta in cadrul art.4.2. din prezentul document. In aceasta campanie, extragarantia de 8 (opt) ani se acorda doar pentru motorul electric al produselor electrocasnice marca Electrolux aflate in promotie.

 

 

CONDITIILE GARANTIEI COMERCIALE

5.1. Consumatorul este obligat să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de maximum 2 luni de la data constatării lipsei conformităţii.

 

5.2. Conținutul garanției comerciale (extragarantia de 8 ani):

 

Extragarantia de 8 (opt) ani se ofera doar pentru motorul electric al electrocasnicelor din promotie, astfel cum acestea sunt identificate in Anexa nr.1 din Regulament si pe site-ul www.electrolux.ro, sectiunea Promotii.

Nu este acoperit costul manoperei pentru inlocuirea motorului electric. In cazul in care remedierea defectiunii nu este posibila, consumatorul are dreptul sa beneficieze de inlocuirea produsului.

 

Consumabilele si accesoriile nu sunt acoperite de aceasta garantie.

 

Nu se oferă garanție comercială în cazul deteriorărilor provocate de utilizare incorectă și fără respectarea instrucțiunilor de folosire, curățare, utilizare, depozitare, exploatare, întreţinere defectuoasă, în cazul intervenţiilor și/sau reparaţiilor efectuate de persoane neautorizate, precum şi a defecţiunilor survenite în urma catastrofelor naturale, descărcărilor electrice atmosferice, supratensiunilor sau problemelor tehnice din reţea, contaminării cu insecte sau alti daunatori, lichide și/ sau alte substanţe străine, folosirii în medii murdare sau corozive sau orice altă cauză care nu poate fi atribuită în mod obiectiv producătorului, in conditii constatate de catre un service autorizat de catre producator.

NU se oferă garanție comercială în cazul utilizării produsului în alte scopuri decât UZ CASNIC.

 

5.3. Modalitati de remediere:

Prezenta garanție comercială de 8 ani pentru motorul electric acopera doar contravaloarea piesei de schimb (motor). Nu este acoperit costul manoperei pentru inlocuirea motorului. In cazul in care remedierea defectiunii nu este posibila, consumatorul are dreptul sa beneficieze de inlocuirea produsului.

Denumirea și adresa unităţilor specializate de service sunt accesibile prin apelarea numarului unic de Call Center Electrolux 021 9913.

 

5.4. Termen de realizare a remedierii:

Aducerea la conformitate a produsului ce se defectează in perioada garantiei comerciale se va face prin inlocuirea motorului electric defect al acestuia in termen de 20 (douazeci) zile lucratoare calculate de la data efectuarii constatarii de catre centrul de service autorizat. Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie comercială şi curge din momentul anuntarii defectiunii produsului la unitatea service sau la Call Center, până la aducerea produsului în stare de utilizare normală. In cazul in care inlocuirea motorului nu este posibilă sau se depăseşte termenul menţionat la punctul anterior, produsul va fi inlocuit cu unul identic sau dacă produsul iniţial nu mai face parte din gama curentă a Electrolux Romania, cu unul similar ca funcţii si caracteristici. Garanţia comercială inceteaza la inlocuirea motorului neconform cu unul nou, in cazul in care inlocuirea se produce in perioada de extragarantie.

 

In cazul in care un produs trebuie inlocuit in perioada de garantie legala, noul produs va beneficia si de acordarea garantiei comerciale (extragarantie).

 

Produsele care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie comerciala vor beneficia de un nou termen de garanţie legală, care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă optiunea de rambursare a preţului platit de către consumator pentru produsul iniţial.

 

5.5. Modalitatea prin care consumatorii pot remedia motorul in conditiile garanţiei comerciale:

Prin apelarea la unul dintre centrele de service autorizate Electrolux. In această situaţie, consumatorul are obligaţia sa prezinte reprezentantului service-ului autorizat, la momentul vizitei de service, următoarele:

 1. dovada de achiziţie de la comerciant (factura de achizitie)

ii.dovada garanţiei comerciale reprezentată de certificatul primit pe email conform prezentului Regulament si care confirma inscrierea produsului in campania de 10 ani garantie pentru motorul aspiratoarelor Electrolux (2 ani garantie legala + 8 ani extragarantie). Acest certificat trebuie printat de către consumator, acesta reprezentând impreuna cu termenii si conditiile garantiei, certificatul de garanţie comercială

iii. in cazul in care produsul a fost inlocuit in perioada de garantie legala de conformitate, clientul trebuie sa pastreze nota de inlocuire pentru a certifica achizitia initiala.

 

5.6. Pierderea garanţiei

Produsul achiziţionat pierde garanţia în momentul constatării oricăreia dintre situaţiile de mai jos:

 1. neprezentarea în momentul solicitării unei măsuri reparatorii, a documentelor ce dovedesc garanţia produsului, respectiv certificatul de garanţie legală completat și factura/chitanţa (în original) cu care a fost achiziţionat produsul și neprezentarea certificatului de garanţie comercială, în cazul în care produsul beneficiază și de această garanţie, iar reparaţia este solicitată în perioada garanţiei comerciale.
 2. nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare/montare, utilizare și întreţinere, prevăzute în instrucţiunile de utilizare ce însoţesc produsul la livrare și despre care cumpărătorul a luat cunoștiinţă;
 3. nerespectarea parametrilor de alimentare specificaţi în instrucţiunile de utilizare (tensiune electrică, etc.);
 4. la constatarea, de către tehnicianul de service autorizat, că defectul reclamat este în exclusivitate produs din vina cumpărătorului, dar și la constatarea faptului că defectul a apărut ca urmare a unor factori sau acţiuni externe (ex., accident, catastrofă naturală, umiditate excesiva, fluctuaţii de electricitate, etc.);
 5. în situaţia în care asupra produsului aflat în garanţie se acţionează în vederea reparării, de către persoane neautorizate, din afara reţelei de service Electrolux;
 6. în cazul utilizării produsului în alt regim de folosire decât cel casnic pentru care a fost proiectat și realizat;
 7. în cazul modificării produsului de către persoane necalificate/neautorizate de către Electrolux Romania S.A.;
 8. în situaţia schimbării neautorizate a stării originale a produsului, stocării sau instalării în condiţii improprii de mediu, expunerii la substanţe chimice corozive, umiditate, intemperii sau dăunători (șoareci, șobolani, gândaci de bucătărie, etc.) sau în situaţia utilizării unor accesorii externe neautorizate, ce conduc la deteriorări ale produsului;
 9. în situaţia în care defectul a rezultat din faptul că, deși cunoscând neconformitatea, consumatorul a continuat să utilizeze produsul, în termenul de notificare de la punctul 5.1. din capitolul 5. Condiţiile garanţiei comerciale, contribuind la deteriorarea produsului.
 10. in situatia in care eticheta cu datele de identificare ale produsului lipseste sau nu poate fi citita

 

 

PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 15 iunie 2024 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 decembrie 2024 ora 23:59:59, inclusiv.

Orice achizitie efectuata inainte de 15 iunie 2024 ora 00:00:00  sau dupa 31 decembrie 2024 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator si nu i se va aplica prezentul Regulament.

 

Termenul limita de inregistrare a achizitiei in vederea primirii garantiei de 10 ani pentru motorul aspiratoarelor Electrolux din campanie este de maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului.

 

Dovada achizitiei o va reprezenta exclusiv factura de achizitie, pe care vor fi mentionate expres data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, cod produs achizitionat, alaturi de imaginea placutei de identificare a produsului achizitionat.

 

 

DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania si care achizitioneaza produsele participante la Campanie din magazinele care comercializează, online sau offline, electrocasnice Electrolux importate doar de Electrolux Romania SA.

 

 

PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza doar produselor marca Electrolux, din categoria aspiratoare. Lista completa a codurilor produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr. 1 si pe site-ul www.electrolux.ro, sectiunea Promotii. Produsele care nu se regasesc in lista (ca si cod de produs) nu fac subiectul Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a adauga noi produse la lista mentionata, in cazul in care, pe perioada Campaniei, au loc lansari de noi produse in categoria deja existenta in Campanie. Noile produse adaugate vor face subiectul unei noi anexe si vor fi comunicate publicului prin intermediul site-ul www.electrolux.ro, sectiunea Promotii.

 

 

MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

 1. Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, un aspirator marca Electrolux aflat in Campanie, din unul din magazinele, online sau offline, care comercializează electrocasnice Electrolux;
 2. Sa inregistreze achizitia direct pe site-ul electrolux.ro in sectiunea Promotii, in cadrul promotiei “10 ani garantie pentru motorul aspiratoarelor Electrolux”
 3. Sa incarce pe site imaginea facturii de achizitie, precum si a placutei de identificare a produsului cumparat. Imaginile incarcate trebuie sa fie in format jpg sau pdf si nu mai mari de 200kB
 4. In momentul inregistrarii, sa treaca datele sale complete: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail.

 

In termen de 20 de zile lucratoare de la trimiterea tuturor informatiilor solicitate (inregistrare produs, dovada achizitie, respectarea celorlalte conditii de participare) si validarea inregistrarii, daca indeplineste toate conditiile prezentului Regulament, Organizatorul va trimite catre participant, prin email, un Certificat de 10 ani garantie pentru motorul aspiratorului, pentru fiecare produs achizitionat si inregistrat in campanie.

Participantii la aceasta Campanie au dreptul sa achizitioneze unul sau mai multe produse aflate in Campanie.

In cazul neinregistrarii produsului in termenul de maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului, clientul va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala de 8 (opt) ani, insa va ramane valabila garantia legala de conformitate de 2 ani, de la data achizitionarii produsului respectiv, conform certificatului de garantie primit la achizitionarea produsului.

Respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei comerciale de 8 (opt) ani.

Pierderea certificatului ce atesta cei 10 ani garantie pentru motorul aspiratorului transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala de 8 (opt) ani.

Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale, participantul trebuie sa pastreze certificatul de garantie original, certificatul ce atesta cei 10 ani de garantie pentru motorul aspiratorului transmis de Organizator precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 10 (zece) ani de garantie pentru motor pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei si a inregistrarii produsului in Campanie.

 

 

BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a achizitionat in perioada Campaniei un aspirator marca Electrolux, dintr-unul din magazinele care comercializează, online sau offline, electrocasnice Electrolux, din modelele incluse in Campanie
 2. a inregistrat achizitia pe site-ul eletrolux.ro, in sectiunea Promotii, in cadrul promotiei “10 ani garantie pentru motorul aspiratoarelor Electrolux” nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data achizitiei produsului
 3. in momentul inregistrarii a incarcat pe site imaginea facturii de achizitie, precum si a placutei de identificare a produsului cumparat
 4. a furnizat datele de contact corecte si complete (nume, prenume, email si numar de telefon)

 

va primi prin email, in 20 zile lucratoare, dupa parcurgerea tuturor pasilor mentionati mai sus, un Certificat de 10 ani garantie pentru motorul fiecarui produs achizitionat si inregistrat in Campanie.

Lista completa a produselor aflate in Campanie este prezentata in Anexa nr. 1, parte integranta a acestui Regulament, si pe site-ul www.electrolux.ro sectiunea Promotii.

 

 

CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 7 a prezentului Regulament;
 1. Sa achizitioneze in perioada Campaniei cel putin un produs aflat in prezenta Campanie, dintr-un magazin care comercializează electrocasnice Electrolux;
 2. Sa inregistreze achizitia pe site-ul www.electrolux.ro, sectiunea Promotii, in cadrul promotiei “10 ani garantie pentru motorul aspiratoarelor Electrolux”  nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data achizitiei, facand totodata si dovada achizitiei, in conformitate cu cerintele din prezentul Regulament. Dovada achizitiei o constituie factura fiscala pe care sa fie mentionata expres data achizitiei, numele vanzatorului, nume cumparator, codul produsului cumparat, precum si imaginea placutei de identificare a produsului cumparat.

Participantii NU vor primi beneficiile prezentei Campanii in urmatoarele cazuri:

 • au facut achizitia altui produs decat cele supuse Campaniei
 • au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala (data facturii fiscale trebuie sa fie in perioada Campaniei. Nu se accepta copii dupa bonuri de comanda sau comenzi online)
 • nu au inregistrat pe site-ul electrolux.ro in cadrul promotiei „10 ani garantie pentru motorul aspiratoarelor Electrolux” produsul achizitionat aflat in prezenta Campanie, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei
 • nu au facut dovada achizitiei (nu au incarcat o copie a facturii fiscale care sa ateste achizitia, precum si a imaginii placutei de identificare a produsului cumparat); pe documentul ce atesta achizitia trebuie sa fie mentionate expres data achizitiei, magazinul din care s-a facut achizitia, codul produsului, nume cumparator, cantitatea achizitionata
 • nu au trecut datele personale solicitate in formular, in momentul inregistrarii

 

 

RESPONSABILITATE

Organizatorul Campanie nu îşi asumă răspunderea in cazul in care:

 • Participantul a facut achizitia altui produs decat cele supuse Campaniei
 • Participantul a facut achizitia in alta perioada decat perioada Campaniei
 • Participantul nu a inregistrat produsul achizitionat in termenul stabilit (maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei), pe site-ul electrolux.ro, sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “10 ani garantie pentru motorul aspiratoarelor Electrolux”
 • Participantul nu a facut dovada achizitiei (nu a trimis copie dupa factura fiscala si imaginea placutei de identificare a produsului cumparat catre Organizatorul Campaniei sau a trimis copie dupa factura fiscala si imaginea placutei de identificare aferente achizitiei altui produs decat cele aflate in Campanie)
 • Participantul nu a trecut toate datele solicitate in momentul inregistrarii
 • Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / telefon)

 

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

 

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin inscriere in cadrul Campanie: nume, prenume, email, adresa IP, telefon, adresa livrare, cod produs achizitionat, factura de achizitie (poza), magazin, adresă.

 

Participantilor desemnati castigatori ai premiilor ce depasesc valoarea de 600 de lei, li se va solicita de catre Organizator sau imputernicitii acestuia codul numeric personal (CNP), in vederea indeplinirii de catre Organizator sau de imputernicitii acestuia a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit.

 

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii beneficiului Campaniei.

 

De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania.

 

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

 • Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

 

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

 

Electrolux Romania transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice), Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

 

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

 

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

 1. Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
 2. Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.
 3. Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
 4. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.
 5. Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

 

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind datele cu caracter personal sau dacă aveți alte întrebări referitoare la această Declarație privind Datele cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră la www.electroluxgroup.com/privacy.

În scop informativ, coordonatele de contact pentru Responsabilul cu Protecția Datelor sunt:

AB Electrolux (publ)

Data Protection Officer

105 45 Stockholm

Suedia

privacy@electrolux.com

www.electroluxgroup.com/privacy

 

 

TAXE SI CHELTUIELI

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

 • cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea accesarii Regulamentului sau de inregistrare in Campanie, conform mecanismului prezentului Regulament

 

 

FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 

LITIGII

Regulamentul şi regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

ANEXA NR. 1

 

PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 

Electrolux

Aspirator vertical cu acumulatori

900402145

EP71B14WET

Electrolux

Aspirator vertical cu acumulatori

900402143

EP71HB14UV

Electrolux

Aspirator vertical cu acumulatori

900402141

EP71AB14UG

Electrolux

Aspirator vertical cu acumulatori

900402140

EP71UB14DB

Electrolux

Aspirator vertical cu acumulatori

900402290

EW81U3DB

Electrolux

Aspirator vertical cu acumulatori

900402303

EP82AB25UG

Electrolux

Aspirator vertical cu acumulatori

900402304

EP82H25WET

Electrolux

Aspirator vertical cu acumulatori

900402306

EP83HB25UV

Electrolux

Aspirator vertical cu acumulatori

900402140

EP71UB14DB

Electrolux

Aspirator vertical cu acumulatori

900402141

EP71AB14UG

Electrolux

Aspirator vertical cu acumulatori

900402143

EP71HB14UV

Electrolux

Aspirator vertical cu acumulatori

900402145

EP71B14WET

Electrolux

Aspirator vertical cu acumulatori

900402324

EP61CB21WG

Electrolux

Aspirator vertical cu acumulatori

900402326

EP61AB21UG

Electrolux

Aspirator vertical cu acumulatori

900402328

EP61H21WET

Electrolux

Aspirator vertical cu acumulatori

900402330

EP61HB21UV

Electrolux

Aspirator vertical cu acumulatori

900402355

EP61CB21WP

Electrolux

Aspirator vertical cu acumulatori

900402378

EP61CB21OG

Electrolux

Aspirator cu sac

900258620

EB61C1OG

Electrolux

Aspirator cu sac

900258623

EB61C2DBP

Electrolux

Aspirator cu sac

900258631

EB61C4DB

Electrolux

Aspirator cu sac

900258493

PD82-4MB

Electrolux

Aspirator fara sac

900258543

EL61C2OG

Electrolux

Aspirator fara sac

900258546

EL61C3DB

Electrolux

Aspirator fara sac

900258548

EL61A4UG