< ÎNAPOI

 Regulamentul Oficial al Campaniei

“5 ani garanţie, pentru liniștea ta!”

 

 

 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “5 ani garantie, pentru linistea ta!” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina de Promotii de pe www.electrolux.ro si www.aeg.ro .

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii de Promotii de pe site-urile oficiale al Organizatorului www.electrolux.ro si www.aeg.ro.

 

 1. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza atat online, cat si offline, electrocasnice Electrolux si AEG importate de Electrolux Romania SA. Lista completa a produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr.1 a prezentului Regulament.

Campania nu se aplica produselor resigilate sau second hand.

 

 1. OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii

beneficiaza de o perioada de 5 (cinci) ani garantie pentru produsele electrocasnice marca Electrolux si AEG aflate in promotie, astfel cum acestea sunt identificate in Anexa nr.1 din Regulament. In intelesul prezentului Regulament, notiunea „5 ani garantie” semnifica garantia legala de conformitate mentionata in certificatul de garantie al produsului care este de 2 (doi) ani la care se adauga o perioada de garantie comerciala de 3 (trei) ani.

 

 1. NOTIUNI SI TERMINOLOGIE

Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de „garantie legala de conformitate; garantie comerciala si extragarantie” vor avea urmatoarele intelesuri si vor cuprinde urmatoarele notiuni:

4.1. Garantia legala de conformitate stabilita conform Ordonantei de urgenta nr. 140 din 28 decembrie 2021 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, semnifica „protectia juridica a consumatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de conformitate, reprezentand obligatia legala a vanzătorului fata de consumator ca, fara solicitarea unor costuri suplimentare, sa aduca produsul la conformitate prin repararea sau inlocuirea lui, in functie de optiunea cumparatorului coroborata cu conditiile legale, sa beneficieze de reducerea proportionala a pretului sau restituirea sa integrala, in cazul in care produsul nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta.”.

4.2. Garantia comerciala care, conform Ordonantei de urgenta nr. 140 din 28 decembrie 2021 semnifica “orice angajament din partea garantului faţă de consumator, prevăzut în certificatul de garanţie sau în publicitatea disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, în plus faţă de obligaţiile legale care îi revin vânzătorului referitoare la garanţia de conformitate, de a rambursa preţul plătit sau de a înlocui, a repara sau a întreţine bunurile în orice mod, în cazul în care acestea nu corespund specificaţiilor sau oricărei alte cerinţe care nu este legată de conformitate.”

4.3. Extragarantia care semnifica intreaga perioada de timp acordata de catre Organizator cu titlu de garantie comerciala.

De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind prezenta Campanie, se va regasi termenul de “extragarantie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala”, astfel cum aceasta din urma este definita in cadrul Ordonantei de urgenta nr. 140 din 28 decembrie 2021 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, si prevazuta in cadrul art.4.2. din prezentul document.

 

 1. CONDITIILE GARANTIEI COMERCIALE

 

5.1. Consumatorul este obligat să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de maximum 2 luni de la data constatării lipsei conformităţii.

5.2. Conținutul garanției comerciale (extragarantia de 3 ani):

Consumabilele nu sunt acoperite de aceasta garantie.

Nu se oferă garanție comercială în cazul deteriorărilor provocate de utilizare incorectă și fără respectarea instrucțiunilor de folosire, curățare, utilizare, depozitare, exploatare, întreţinere defectuoasă, în cazul intervenţiilor și/sau reparaţiilor efectuate de persoane neautorizate, precum şi a defecţiunilor survenite în urma catastrofelor naturale, descărcărilor electrice atmosferice, supratensiunilor sau problemelor tehnice din reţea, folosirea apei cu continut ridicat de calcar sau alte impuritati, contaminării cu insecte sau alti daunatori, lichide și/ sau alte substanţe străine, folosirii în medii murdare sau corozive sau orice altă cauză care nu poate fi atribuită în mod obiectiv producătorului.

NU se oferă garanție comercială în cazul utilizării produsului în alte scopuri decât UZ CASNIC.

 

5.3. Modalitati de remediere:

Prezenta garanție comercială acopera atat reparatia aparatului, cat si piesele de schimb aferente acestei proceduri. In cazul in care remedierea defectiunii nu este posibila, consumatorul are dreptul sa beneficieze de inlocuirea produsului.

Denumirea și adresa unităţilor specializate de service sunt accesibile prin apelarea numarului unic de Call Center Electrolux 021 9913.

 

5.4. Termen de realizare a remedierii:

Aducerea la conformitate a produsului ce se defectează in perioada garantiei comerciale se va face prin repararea acestuia in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare calculate de la data efectarii constatarii de catre centrul de service autorizat. Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie comercială şi curge din momentul anuntarii defectiunii produsului la unitatea service sau la Call Center, până la aducerea produsului în stare de utilizare normală. In cazul in care o reparaţie nu este posibilă sau se depăseşte termenul menţionat la punctul anterior, produsul va fi inlocuit cu unul identic sau dacă produsul iniţial nu mai face parte din gama curentă a Electrolux Romania, cu unul similar ca funcţii si caracteristici. Garanţia comercială inceteaza la inlocuirea produsului neconform cu produs nou, in cazul in care inlocuirea se produce in perioada de extragarantie. In cazul in care un produs trebuie inlocuit in perioada de garantie legala, acesta va beneficia si de acordarea garantiei comerciale (extragarantie). Produsele care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie comerciala vor beneficia de un nou termen de garanţie legală, care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă optiunea de rambursare a preţului platit de către consumator pentru produsul iniţial.

 

5.5. Modalitatea prin care consumatorii pot remedia produsul in conditiile garanţiei comerciale:

Prin apelarea la unul dintre centrele de service autorizate Electrolux. In această situaţie, consumatorul are obligaţia sa prezinte reprezentantului service-ului autorizat, la momentul vizitei de service, următoarele:

 1. dovada de achiziţie de la comerciant (factura de achizitie)

ii.dovada garanţiei comerciale reprezentată de certificatul primit pe email conform prezentului Regulament si care confirma inscrierea produsului in campania de 5 ani garantie (2 ani garantie legala + 3 ani extragarantie). Acest certificat trebuie printat de către consumator, acesta reprezentând impreuna cu termenii si conditiile garantiei, certificatul de garanţie comercială

iii. in cazul in care produsul a fost inlocuit in perioada de garantie legala de conformitate, clientul trebuie sa pastreze nota de inlocuire pentru a certifica achizitia initiala.

 

5.6. Pierderea garanţiei

Produsul achiziţionat pierde garanţia în momentul constatării oricăreia dintre situaţiile de mai jos:

 1. neprezentarea în momentul solicitării unei măsuri reparatorii, a documentelor ce dovedesc garanţia produsului, respectiv certificatul de garanţie legală completat și factura/chitanţa (în original) cu care a fost achiziţionat produsul și neprezentarea certificatului de garanţie comercială, în cazul în care produsul beneficiază și de această garanţie, iar reparaţia este solicitată în perioada garanţiei comerciale.
 2. nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare/montare, utilizare și întreţinere, prevăzute în instrucţiunile de utilizare ce însoţesc produsul la livrare și despre care cumpărătorul a luat cunoștiinţă;
 3. nerespectarea parametrilor de alimentare specificaţi în instrucţiunile de utilizare (tensiune electrică, presiune gaz, presiune apă, temperatura mediului ambiant, umiditate, etc.);
 4. la constatarea, de către tehnicianul de service autorizat, că defectul reclamat este în exclusivitate produs din vina cumpărătorului, dar și la constatarea faptului că defectul a apărut ca urmare a unor factori sau acţiuni externe (ex., accident, catastrofă naturală, fluctuaţii de electricitate, etc.);
 5. în situaţia în care asupra produsului aflat în garanţie se acţionează în vederea reparării, de către persoane neautorizate, din afara reţelei de service Electrolux;
 6. în cazul utilizării produsului în alt regim de folosire decât cel casnic pentru care a fost proiectat și realizat;
 7. în cazul modificării produsului de către persoane necalificate/neautorizate de către Electrolux Romania S.A.;
 8. în situaţia schimbării neautorizate a stării originale a produsului, stocării sau instalării în condiţii improprii de mediu, expunerii la substanţe chimice corozive, umiditate, intemperii sau dăunători (șoareci, șobolani, gândaci de bucătărie, etc.) sau în situaţia utilizării unor accesorii externe neautorizate, ce conduc la deteriorări ale produsului;
 9. în situaţia în care defectul a rezultat din faptul că, deși cunoscând neconformitatea, consumatorul a continuat să utilizeze produsul, în termenul de notificare de la punctul 5.1. din capitolul 5. Condiţiile garanţiei comerciale, contribuind la deteriorarea produsului. 
 10. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 1 februarie 2023 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 decembrie 2023 ora 23:59:59, inclusiv.

Orice achizitie efectuata dupa 31 decembrie 2023 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator si nu i se va aplica prezentul Regulament.

Termenul limita de inregistrare a achizitiei in vederea primirii garantiei de 5 ani este de maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei.

 

Dovada achizitiei o va reprezenta exclusiv factura de achizitie, pe care vor fi mentionate expres data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, cod produs achizitionat, alaturi de imaginea placutei de identificare a produsului achizitionat.

 

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania si care achizitioneaza produsele participante la Campanie din magazinele care comercializează, online sau offline, electrocasnice Electrolux si AEG importate doar de Electrolux Romania SA.

 

 

 1. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza doar produselor marca Electrolux si AEG. Lista completa a codurilor produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr. 1 si pe site-urile www.electrolux.ro si www.aeg.ro, sectiunea Promotii. Produsele care nu se regasesc in lista (ca si cod de produs) nu fac subiectul Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a adauga noi produse la lista mentionata, in cazul in care, pe perioada Campaniei, au loc lansari de noi produse in categoria deja existenta in Campanie. Noile produse adaugate vor face subiectul unei noi anexe si vor fi comunicate publicului prin intermediul site-urilor www.electrolux.ro si www.aeg.ro, sectiunea Promotii.

 

 

 1. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

 1. Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, un produs aflat in Campanie, din unul din magazinele care comercializează electrocasnice Electrolux si AEG, produse importate doar de Electrolux Romania SA
 2. Sa inregistreze achizitia, in functie de produsul achizitionat, direct pe site-ul electrolux.ro sau www.aeg.ro, in sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “5 ani garantie, pentru linistea ta!
 3. Sa incarce pe site imaginea facturii de achizitie, precum si a placutei de identificare a produsului cumparat. Imaginile incarcate trebuie sa fie in format jpg sau pdf si nu mai mari de 200kB
 4. In momentul inregistrarii, sa treaca datele sale complete: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail.

 

In termen de 20 de zile lucratoare de la trimiterea tuturor informatiilor solicitate (inregistrare produs, dovada achizitie, respectarea celorlalte conditii de participare) si validarea inregistrarii, daca indeplineste toate conditiile prezentului Regulament, Organizatorul va trimite catre participant, prin email, un Certificat de 5 ani garantie pentru fiecare produs achizitionat, conform Anexei nr.1 si inregistrat in campanie.

Participantii la aceasta Campanie au dreptul sa achizitioneze unul sau mai multe produse aflate in Campanie.

In cazul neinregistrarii produsului in termenul de maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei, clientul va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala de 3 ani, insa va ramane valabila garantia legala de conformitate de 2 ani, de la data achizitionarii produsului respectiv, conform certificatului de garantie primit la achizitionarea produsului.

Respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei comerciale de 3 ani.

Pierderea certificatului ce atesta cei 5 ani garantie, transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala de 3 ani.

Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale, participantul trebuie sa pastreze certificatul de garantie original, certificatul ce atesta cei 5 ani garantie transmis de Organizator precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 5 ani de garantie, pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei si a inregistrarii produsului in Campanie.

 

 1. BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a achizitionat in perioada Campaniei un produs electrocasnic marca Electrolux sau AEG, aflat in promotie, dintr-unul din magazinele care comercializează, online sau offline, electrocasnice Electrolux sau AEG importate doar de Electrolux Romania SA
 2. a inregistrat achizitia, in functie de produsul achizitionat, pe site-ul electrolux.ro sau www.aeg.ro , in sectiunea Promotii, in cadrul campaniei 5 ani garantie, pentru linistea ta!nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data achizitiei
 3. in momentul inregistrarii a incarcat pe site imaginea facturii de achizitie, precum si a placutei de identificare a produsului cumparat
 4. a furnizat datele de contact corecte si complete (nume, prenume, email si numar de telefon)

 

va primi prin email, in 20 zile lucratoare, dupa parcurgerea tuturor pasilor mentionati mai sus, un Certificat de 5 ani garantie pentru fiecare produs achizitionat si inregistrat in Campanie.

Lista completa a produselor aflate in Campanie este prezentata in Anexa nr. 1, parte integranta a acestui Regulament, si pe site-urile www.electrolux.ro si www.aeg.ro,  sectiunea Promotii.

 

 1. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 7 a prezentului Regulament;
 1. Sa achizitioneze in perioada Campaniei cel putin un produs aflat in prezenta Campanie, dintr-un magazin care comercializează electrocasnice Electrolux sau AEG , importate doar de Electrolux Romania SA;
 2. Sa inregistreze achizitia, in functie de produsul achizitionat, pe site-ul www.electrolux.ro sau www.aeg.ro, sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “ 5 ani garantie, pentru linistea ta!” nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data achizitiei, facand totodata si dovada achizitiei, in conformitate cu cerintele din prezentului Regulament. Dovada achizitiei o constituie factura fiscala pe care sa fie mentionate expres data achizitiei, numele vanzatorului, nume cumparator, codul produsului cumparat, precum si imaginea placutei de identificare a produsului cumparat.

Participantii NU vor primi beneficiile prezentei Campanii in urmatoarele cazuri:

 • au facut achizitia altui produs decat cele supuse Campaniei
 • au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala (data facturii fiscale trebuie sa fie in perioada de Campaniei. Nu se accepta copii dupa bonuri de comanda sau comenzi online)
 • au achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux Romania SA
 • nu au inregistrat pe site-ul electrolux.ro sau www.aeg.ro produsul achizitionat aflat in prezenta Campanie, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei
 • nu au facut dovada achizitiei (nu au incarcat o copie a facturii fiscale care sa ateste achizitia, precum si a imaginii placutei de identificare a produsului cumparat); pe documentul ce atesta achizitia trebuie sa fie mentionate expres data achizitiei, magazinul din care s-a facut achizitia, codul produsului, nume cumparator, cantitatea achizitionata
 • nu au trecut datele personale solicitate in formular, in momentul inregistrarii

 

 1. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea in cazul in care:

 • Participantul a facut achizitia altui produs decat cele supuse Campaniei
 • Participantul a facut achizitia in alta perioada decat perioada Campaniei
 • Participantul a achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux Romania SA
 • Participantul nu a inregistrat produsul achizitionat in termenul stabilit (maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitiei), pe site-ul electrolux.ro sau www.aeg.ro , sectiunea Promotii, in cadrul campaniei “5 ani garantie, pentru linistea ta!”
 • Participantul nu a facut dovada achizitiei (nu a trimis copie dupa factura fiscala si imaginea placutei de identificare a produsului cumparat catre Organizatorul Campaniei sau a trimis copie dupa factura fiscala si imaginea placutei de identificare aferente achizitiei altui produs decat cele aflate in Campanie)
 • Participantul nu a trecut toate datele solicitate in momentul inregistrarii
 • Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / telefon)

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin inscriere pe pagina www.electrolux.ro/local/promotions/: nume, prenume, email, telefon, adresa livrare, cod produs achizitionat, factura de achizitie (poza), magazin, adresă.

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii beneficiului Campaniei.

De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania.

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

-         Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);

-         Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);

-         Prelucrarea  este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);

-         Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

Electrolux Romania transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice), Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

 1. b) Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
 2. c) Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.
 3. d) Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
 4. e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.
 5. f) Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind datele cu caracter personal sau dacă aveți alte întrebări referitoare la această Declarație privind Datele cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră la www.electroluxgroup.com/privacy.

În scop informativ, coordonatele de contact pentru Responsabilul cu Protecția Datelor sunt:

AB Electrolux (publ)

Data Protection Officer

105 45 Stockholm

Suedia

privacy@electrolux.com

www.electroluxgroup.com/privacy

 

 1. TAXE SI CHELTUIELI

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

 • cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea accesarii Regulamentului sau de inregistrare in Campanie, conform mecanismului prezentului Regulament

 

 

 1. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 1. LITIGII

Regulamentul şi regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

ANEXA NR. 1

 

PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 

Brand Produs PNC Model
AEG Masina spalat rufe cu uscator 914606412 L8WBE68SI
AEG Masina spalat rufe cu uscator 914605224 L8WBC61S
AEG Masina spalat rufe cu uscator 914605249 L8WBC61SC
AEG Masina spalat rufe cu uscator 914600307 L9WBC61B
AEG Masina spalat rufe cu uscator 914600339 L9WBA61BC
AEG Masina spalat rufe cu uscator 914610217 L7WBGO48W
AEG Masina spalat rufe cu uscator 914610205 L7WBGO49S
AEG Masina spalat rufe cu uscator 914600355 L9WBCN61B
AEG Masina spalat rufe cu uscator 914600366 L9WBAN61BC
AEG Masina spalat rufe cu uscator 914600317 L9WBA61B
AEG Masina spalat rufe cu uscator 914610402 LWR73864O
AEG Masina spalat rufe cu uscator 914610601 LWR85865O
AEG Masina spalat rufe cu uscator 914610710 LWR98165XE
AEG Masina spalat rufe cu uscator 914610714 LWR96944B
AEG Masina spalat rufe cu uscator 914611106 LWR75965O
AEG Masina spalat rufe cu uscator 914611305 LWR85165O
AEG Masina spalat rufe cu uscator 914611113 LWR73166OE
AEG Masina spalat rufe frontala 914341152 L6SE47SE
AEG Masina spalat rufe frontala 914915034 L6FEG49S
AEG Masina spalat rufe frontala 914915049 L6FEG49S
AEG Masina spalat rufe frontala 914915022 L6FBG41S
AEG Masina spalat rufe frontala 914550033 L7FBE48S
AEG Masina spalat rufe frontala 914550037 L7FEC48S
AEG Masina spalat rufe frontala 914550058 L7FEE68S
AEG Masina spalat rufe frontala 914550427 L7FEC41S
AEG Masina spalat rufe frontala 914550466 L7FBE69SA
AEG Masina spalat rufe frontala 914550814 L8FEC68S
AEG Masina spalat rufe frontala 914550907 L9FEA69S
AEG Masina spalat rufe frontala 914915061 L6FLG41S
AEG Masina spalat rufe frontala 914550543 L7FBE49BSA
AEG Masina spalat rufe frontala 914550114 L7FNE48S
AEG Masina spalat rufe frontala 914550529 L7FEC41PS
AEG Masina spalat rufe frontala 914550120 L7FNC48S
AEG Masina spalat rufe frontala 914550116 L7FOE48S
AEG Masina spalat rufe frontala 914550736 L8FEC69PS
AEG Masina spalat rufe frontala 914550844 L8FNC68S
AEG Masina spalat rufe frontala 914341169 L6SNE47SE
AEG Masina spalat rufe frontala 914550526 L7FEE49PS
AEG Masina spalat rufe frontala 914605260 L8WBC61S
AEG Masina spalat rufe frontala 914580403 L8FBE48SI
AEG Masina spalat rufe frontala 914915709 LFR61944BE
AEG Masina spalat rufe frontala 914915710 LFR61144BE
AEG Masina spalat rufe frontala 914501402 LFR73844BE
AEG Masina spalat rufe frontala 914501614 LFR73964VE
AEG Masina spalat rufe frontala 914501310 LFR83966OE
AEG Masina spalat rufe frontala 914921752 LFR71844BE
AEG Masina spalat rufe frontala 914500803 LFR83846OE
AEG Masina spalat rufe frontala 914501007 LFR73944QE
AEG Masina spalat rufe frontala 914501106 LFR85146QE
AEG Masina spalat rufe frontala 914501209 LFR95146UE
AEG Masina spalat rufe frontala 914501347 LFR83966NOE
AEG Masina spalat rufe frontala 914501508 LFR73944CE
AEG Masina spalat rufe frontala 914501616 LFR73164OE
AEG Masina spalat rufe verticala 913123712 LTX7E273E
AEG Masina spalat rufe verticala 913123803 LTX7C373E
AEG Masina spalat rufe verticala 913123857 LTX7C373E
AEG Masina spalat rufe verticala 913123850 LTX8C373E
AEG Masina spalat rufe verticala 913143713 LTN7E273E
AEG Masina spalat rufe verticala 913143815 LTN7C373E
AEG Masina spalat rufe verticala 913143811 LTN8C373E
AEG Uscator de rufe 916098235 T7DBE38S
AEG Uscator de rufe 916099041 T7DBE48S
AEG Uscator de rufe 916097876 T8DBE48S
AEG Uscator de rufe 916098900 T8DBE48S
AEG Uscator de rufe 916098493 T8DBG49S
AEG Uscator de rufe 916098266 T8DBC49S
AEG Uscator de rufe 916098064 T8DEA68S
AEG Uscator de rufe 916098640 T9DBC68S
AEG Uscator de rufe 916099379 TR718L4E
AEG Uscator de rufe 916099374 TR838P4E
AEG Uscator de rufe 916099400 TR818A4E
AEG Uscator de rufe 916099397 TR819P4E
AEG Uscator de rufe 916099418 TR838H4CE
AEG Uscator de rufe 916099389 TR939M6CE
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914600606 EW7W447W
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914603525 EWW1685W
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914600603 EW7W4684W
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914600710 EW7W468W
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914600707 EW7W369S
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914600705 EW7W361S
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914600803 EW8W261B
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914600810 EW8W261B
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914600309 EW9W161B
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914600334 EW9W161BC
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914606408 EW7W368SI
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914580018 EW7N7F348SI
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914610109 EW7WO447W
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914610105 EW7WO368S
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914600738 EW7WN468W
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914600736 EW7WN369S
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914600735 EW7WN361S
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914600817 EW8WN261B
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914603530 EWWN1685W
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914610120 EW7WO448W
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914610127 EW7WO349S
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914600754 EW7WP361S
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914600755 EW7WP369S
ELX Masina spalat rufe cu uscator 914600757 EW7WP468W
ELX Masina spalat rufe frontala 914555232 EW7F349PW
ELX Masina spalat rufe frontala 914917637 EW6FN528W
ELX Masina spalat rufe frontala 914917424 EW6F428WU
ELX Masina spalat rufe frontala 914917522 EW6FN448W
ELX Masina spalat rufe frontala 914916535 EW6FN449S
ELX Masina spalat rufe frontala 914917220 EW6F328W
ELX Masina spalat rufe frontala 914916308 EW6F348SA
ELX Masina spalat rufe frontala 914555007 EW7F348W
ELX Masina spalat rufe frontala 914555206 EW7F249S
ELX Masina spalat rufe frontala 914917005 EW8F228S
ELX Masina spalat rufe frontala 914555800 EW8F248B
ELX Masina spalat rufe frontala 914555806 EW8F148B
ELX Masina spalat rufe frontala 914555434 EW8F169SA
ELX Masina spalat rufe frontala 914555604 EW9F161B
ELX Masina spalat rufe frontala 914580009 EW7F348SI
ELX Masina spalat rufe frontala 914340522 EW6S506W
ELX Masina spalat rufe frontala 914340426 EW6S426W
ELX Masina spalat rufe frontala 914340432 EW6S426BI
ELX Masina spalat rufe frontala 914340425 EW6S406BX 
ELX Masina spalat rufe frontala 914340461 EW6S427W
ELX Masina spalat rufe frontala 914340363 EW6S347S
ELX Masina spalat rufe frontala 914340381 EW6S327SX
ELX Masina spalat rufe frontala 914555232 EW7F349W
ELX Masina spalat rufe frontala 914920709 EW7F348AW
ELX Masina spalat rufe frontala 914555613 EW9F149S
ELX Masina spalat rufe frontala 914340453 EW6S426WI
ELX Masina spalat rufe frontala 914340454 EW6S406BXI
ELX Masina spalat rufe frontala 914340480 EW6S427WI
ELX Masina spalat rufe frontala 914340382 EW6S327SXI
ELX Masina spalat rufe frontala 914340370 EW6S327SI
ELX Masina spalat rufe frontala 914917277 EW6F348W
ELX Masina spalat rufe frontala 914555467 EW8F169ASA
ELX Masina spalat rufe frontala 914340383 EW6SN347SI
ELX Masina spalat rufe frontala 914555812 EW8FN248B
ELX Masina spalat rufe frontala 914555463 EW8F249PSC
ELX Masina spalat rufe frontala 914340542 EW6SN506W
ELX Masina spalat rufe frontala 914916327 EW6F349BSA
ELX Masina spalat rufe frontala 914500500 EW7FN348PS
ELX Masina spalat rufe frontala 914555233 EW7F249PS
ELX Masina spalat rufe frontala 914555813 EW8FN148B
ELX Masina spalat rufe frontala 914340645 EW6SN426WI
ELX Masina spalat rufe frontala 914340646 EW6SN426BI
ELX Masina spalat rufe frontala 914340641 EW6SN406BXI
ELX Masina spalat rufe frontala 914340680 EW6SN427WI
ELX Masina spalat rufe frontala 914340391 EW6SN327SXI
ELX Masina spalat rufe frontala 914500400 EW8FN248PCS
ELX Masina spalat rufe frontala 914500408 EW8FN248PS
ELX Masina spalat rufe frontala 914917288 EW6FN348AW
ELX Masina spalat rufe frontala 914580416 EW8F348SCI
ELX Masina spalat rufe verticala 913118613 EW2T5261E
ELX Masina spalat rufe verticala 913118519 EW6T5261
ELX Masina spalat rufe verticala 913128426 EW6T4262
ELX Masina spalat rufe verticala 913128433 EW6T4262I
ELX Masina spalat rufe verticala 913128425 EW6T4272I
ELX Masina spalat rufe verticala 913128349 EW7T3272
ELX Masina spalat rufe verticala 913128347 EW7T3372
ELX Masina spalat rufe verticala 913138521 EW6TN5261
ELX Masina spalat rufe verticala 913138607 EW2TN5261E
ELX Masina spalat rufe verticala 913148414 EW6TN24262
ELX Masina spalat rufe verticala 913148428 EW6TN4262
ELX Masina spalat rufe verticala 913148413 EW6TN4272
ELX Masina spalat rufe verticala 913148334 EW7TN3272
ELX Masina spalat rufe verticala 913148320 EW7TN3372
ELX Masina spalat rufe verticala 913138540 EW6TN5261F
ELX Masina spalat rufe verticala 913138620 EW2TN5261FE
ELX Uscator de rufe 916098367 EW6C527P
ELX Uscator de rufe 916098364 EW6C428W
ELX Uscator de rufe 916098204 EW7H438B
ELX Uscator de rufe 916098205 EW8H458B
ELX Uscator de rufe 916098357 EW8H258B
ELX Uscator de rufe 916098872 EW8H258B
ELX Uscator de rufe 916098377 EW8H259ST
ELX Uscator de rufe 916098354 EW8H359S
ELX Uscator de rufe 916098352 EW8HS259S
ELX Uscator de rufe 916098201 EW9H378S
ELX Uscator de rufe 916099116 EW9H378S
ELX Uscator de rufe 916098642 EW9H188SC
ELX Uscator de rufe 916098867 EW8H458B
ELX Uscator de rufe 916099035 EW7H458B
ELX Uscator de rufe 916099491 EW9H188SC
ELX Uscator de rufe 916099480 EW8H259ST
ELX Uscator de rufe 916099487 EW8H359S
ELX Uscator de rufe 916099484 EW9HS289S
ELX Aparat frigorific incorporabil 933030008 ERN1200FOW
ELX Aparat frigorific incorporabil 933028009 ERN1300AOW
ELX Plita incorporabila 949760068 EGD6576NOK
ELX Plita incorporabila 949740619 EGE6182NOK
ELX Plita incorporabila 949760070 EGE6172NOK
ELX Plita incorporabila 949596136 EHF6547FXK
AEG Plita incorporabila 949595301 HK365407XB
ELX Aparat frigorific incorporabil 922782002 EUN2244AOW
ELX Aparat frigorific incorporabil 933015101 ERN1400AOW
ELX Aparat frigorific incorporabil 933016101 ERN1300FOW
ELX Aparat frigorific incorporabil 925503017 ENN2800BOW
ELX Aparat frigorific incorporabil 923581007 ERN3211AOW
ELX Aparat frigorific incorporabil 925501003 ENN2853COW
ELX Aragaz 943003335 EKG51151OW
ELX Aragaz 943003341 EKG51153OX
ELX Aragaz 943003343 EKG51154OW
ELX Aragaz 943003344 EKG51154OX
ELX Aragaz 943003346 EKG51351OX
ELX Aragaz 943004678 EKC52550OX
ELX Aragaz 943004679 EKC54550OW
ELX Aragaz 943004718 EKM51351OX
ELX Plita incorporabila 949492087 EHH6240ISK
ELX Cuptor incorporabil 949713402 EOG2102AOX
ELX Aparat frigorific incorporabil 925582009 ENN3153AOW
ELX Aparat frigorific incorporabil 925581013 ENN3101AOW
ELX Aparat frigorific incorporabil 925503089 ENN2812AOW
ELX Aparat frigorific incorporabil 925505013 ENN2851AOW
ELX Aparat frigorific incorporabil 933033707 EUN1000AOW
ELX Plita incorporabila 949596187 EHG46341FK
ELX Hota 942150468 EFP60460OX
ELX Hota 942150414 EFB90460OX
ELX Hota 942150412 EFB60460OX
ELX Hota 942150419 EFF60560OX
ELX Hota 942150422 EFF90560OX
ELX Plita incorporabila 949738728 EHH3920BVK
ELX Plita incorporabila 949738727 EHF3920BOK
ELX Plita incorporabila 949738236 EGG3322NVX
ELX Plita incorporabila 949738243 EGC3322NVK
ELX Plita incorporabila 949640423 EGT6242NVK
ELX Plita incorporabila 949640362 EGH6349BOX
AEG Plita incorporabila 949640415 HG654550SM
ELX Plita incorporabila 949492104 EHF6241FOK
ELX Plita incorporabila 949492105 EHF6343FOK
ELX Plita incorporabila 949492228 EHF6346XOK
ELX Plita incorporabila 949492234 EHF6240XXK
ELX Aragaz 943003440 EKG61182OW
ELX Aragaz 943003441 EKG61182OX
ELX Aragaz 943003442 EKG61185OX
AEG Plita incorporabila 949595444 HC452401EB
AEG Plita incorporabila 949595445 HC452601EB
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911077003 ESL4655RO
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911427319 ESI8730RAX
AEG Plita incorporabila 949738234 HC412001GB
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911079030 ESL4201LO
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911069011 ESI4201LOX
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911526162 ESI5545LOX
ELX Aparat frigorific incorporabil 923421077 ERW0673AOA
ELX Aparat frigorific incorporabil 923421078 ERW1573AOA
AEG Plita incorporabila 942150516 IDK84451IB
AEG Hota 942492952 DDE5980G
AEG Aparat frigorific incorporabil 933027048 ABB68211AF
AEG Hota 942150541 DTB5960HM
AEG Hota 942150542 DTB5660HM
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911064013 FEE63400PM
AEG Aparat frigorific incorporabil 925503097 SCB51811LS
AEG Hota 942150551 DPB5650M
AEG Aparat frigorific incorporabil 933024053 SKB58211AF
AEG Aparat frigorific incorporabil 925501035 SCE81816TS
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911424387 FEE62700PM
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911524061 FEE53600ZM
AEG Hota 942150546 DPE5950G
AEG Hota 942150547 DPE5650G
AEG Cuptor incorporabil 944187805 BES351110M
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911076065 ESL4510LO
AEG Cuptor incorporabil 944187801 BCE451350M
AEG Cuptor incorporabil 944187785 BSE792320M
AEG Cuptor incorporabil 944187791 BPE742320M
AEG Cuptor incorporabil 944187775 BSK892330M
AEG Cuptor incorporabil 944187779 BSE882320M
AEG Cuptor incorporabil 944187781 BPE842320M
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911077005 FSE83400P
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911074047 ESL4582RA
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911066020 ESI4621LOX
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911066021 ESI4501LOX
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911426361 ESI8550ROX
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911526163 ESI5550LOX
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911529210 ESI5205LOX
AEG Aragaz 943004986 CIB56400BX
AEG Aragaz 943004989 CCB56401BX
AEG Aragaz 943004990 CCB56401BW
ELX Aragaz 943004997 EKI54950OX
ELX Aragaz 943004998 EKC54952OX
ELX Aragaz 943005003 EKK54955OX
ELX Aragaz 943005000 EKC54952OK
ELX Aragaz 943005001 EKC54950OW
ELX Aragaz 943005002 EKC52950OX
ELX Aragaz 943005016 EKK54950OX
ELX Aragaz 943005019 EKK52950OX
ELX Aragaz 943005022 EKK52950OW
ELX Aparat frigorific incorporabil 933033011 ERN2201BOW
ELX Aparat frigorific incorporabil 933033111 ERN2001BOW
ELX Plita incorporabila 949640552 EGH6343RON
ELX Plita incorporabila 949640553 EGH6343ROR
ELX Hota 942022056 LFP316S
AEG Hota 942022048 DPB2621S
ELX Hota 942022052 LFP216S
AEG Plita incorporabila 949492126 HK634021XB
ELX Hota 942022004 LFC316X
ELX Hota 942022008 LFC319X
ELX Aparat frigorific incorporabil 925561012 ENN3074EFW
ELX Aragaz 943005082 EKC61960OX
ELX Aragaz 943005083 EKC64900OW
ELX Aragaz 943005084 EKK64982OX
ELX Aragaz 943005087 EKK64982OW
AEG Plita incorporabila 949597287 IKB64301XB
ELX Plita incorporabila 949630845 KGS7536SX
ELX Plita incorporabila 949640692 KGS6424SX
ELX Plita incorporabila 949640694 KGS6436SX
ELX Plita incorporabila 949640699 KGS6456SX
AEG Plita incorporabila 949630794 HKB75540NB
AEG Plita incorporabila 949640529 HKB64440NB
AEG Plita incorporabila 949640532 HKB64540NB
ELX Plita incorporabila 949640472 KGG6436W
ELX Plita incorporabila 949630742 KGG7536K
ELX Plita incorporabila 949640474 KGG6436S
ELX Plita incorporabila 949596712 EIV744
AEG Plita incorporabila 949597365 IKE74451FB
ELX Plita incorporabila 949596708 EIV9467
ELX Plita incorporabila 949596713 EIV644
ELX Plita incorporabila 949596718 EIV634
ELX Plita incorporabila 949596714 EIV835
ELX Plita incorporabila 949596706 EIV654
ELX Plita incorporabila 949596717 EIV734
ELX Plita incorporabila 949596804 EIT61443B
ELX Plita incorporabila 949596832 EIV63440BW
ELX Plita incorporabila 949596835 EIV63440BS
AEG Plita incorporabila 949597229 IKE84471XB
AEG Plita incorporabila 949597446 IKB64413FB
AEG Plita incorporabila 949597363 IKE64471FB
ELX Plita incorporabila 949640671 KGS6436RK
ELX Plita incorporabila 949640476 KGG6456K
ELX Plita incorporabila 949640514 KGG6437K
ELX Plita incorporabila 949640515 KGG6426K
ELX Plita incorporabila 949640589 KGS6404SX
ELX Plita incorporabila 949640659 EGS6436SX
ELX Plita incorporabila 949640693 KGS6426SX
ELX Cuptor incorporabil 949496181 EOB43450OX
ELX Cuptor incorporabil 949496917 EOA3450AOX
ELX Cuptor incorporabil 949496920 EOA3400AOX
ELX Cuptor incorporabil 949499023 EOB3454AOX
ELX Cuptor incorporabil 949499302 EOA3454AOX
ELX Cuptor incorporabil 949499303 EOA3454AAX
ELX Cuptor incorporabil 949496179 EOB3400BOR
ELX Cuptor incorporabil 949498041 EOC3430EOX
ELX Cuptor incorporabil 949496919 EOA5220AOW
ELX Cuptor incorporabil 949496915 EOA5220AOR
ELX Cuptor incorporabil 949496914 EOA5220AOV
AEG Hota 942150713 DVB4850B
AEG Hota 942150708 DBB4650M
ELX Hota 942150766 LFU216X
ELX Hota 942150767 EFU216S
ELX Hota 942150768 EFU216W
AEG Hota 942022066 DGB2531M
ELX Plita incorporabila 949492342 LIR60430
ELX Plita incorporabila 949492350 LIV63431BK
ELX Plita incorporabila 949492345 LIR60433B
AEG Cuptor incorporabil 944188101 BCE556350B
AEG Cuptor incorporabil 944188102 BCE556350M
AEG Cuptor incorporabil 944188148 BPE556320M
ELX Cuptor incorporabil 944064908 EZB3400AOX
ELX Cuptor incorporabil 944064913 EZC2430EOX
ELX Cuptor incorporabil 944064903 EZA2400AOX
ELX Plita incorporabila 949596859 EIS62443
ELX Plita incorporabila 949596860 EIS824
AEG Plita incorporabila 949597519 IAE64413XB
AEG Plita incorporabila 949597423 IAE84411XB
AEG Cuptor incorporabil 944188097 BCE455350M
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911075020 ESL4320LO
ELX Cuptor incorporabil 944064910 EZB5430ANX
ELX Plita incorporabila 949770073 KGV7539IK
ELX Aragaz 943005159 EKM64900OX
ELX Aragaz 943005186 EKK52950OK
AEG Hota 942022100 DGB1522S
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911536392 FSE52910Z
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911536398 EEM48210L
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911524097 FEE52910ZM
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911526375 ESI9500LOX
ELX Plita incorporabila 949596962 EIS7548
ELX Plita incorporabila 949596883 EIP6446
ELX Plita incorporabila 949492353 CIR60430CB
ELX Plita incorporabila 949596906 EIS6448
ELX Plita incorporabila 949596891 EIS6648
ELX Plita incorporabila 949596963 EIS84486
AEG Plita incorporabila 949597550 IAE84851FB
AEG Plita incorporabila 949597561 IAE64843FB
AEG Aragaz 943005190 CKB56401BW
AEG Aragaz 943005191 CKB56401BX
ELX Cuptor incorporabil 944184836 EOB8S31X
ELX Cuptor incorporabil 944184833 KOBBS31X
ELX Cuptor incorporabil 949499822 KODDP71X
ELX Cuptor incorporabil 949498421 EOE8P31X
ELX Cuptor incorporabil 944066616 EVL6E40X
ELX Cuptor incorporabil 944068019 EZF5C50X
ELX Cuptor incorporabil 944068020 EZF5C50Z
ELX Cuptor incorporabil 944184878 KOE8P81Z
ELX Cuptor incorporabil 949494740 EOC6P71X
ELX Cuptor incorporabil 949499823 EOD6P71X
ELX Plita incorporabila 949596889 EIS8648
ELX Cuptor incorporabil 949496944 EOF3C50TX
ELX Cuptor incorporabil 949496947 EOF5C70X
ELX Cuptor incorporabil 949497303 EOE7C31X
ELX Cuptor incorporabil 949497304 EOE7C31V
ELX Cuptor incorporabil 949497306 EOE7C31Z
ELX Cuptor incorporabil 949498424 EOE7P31X
ELX Cuptor incorporabil 949498433 COE7P31X2
ELX Cuptor incorporabil 949499048 EOD3H50TX
ELX Cuptor incorporabil 949499308 KODGC70TX
ELX Cuptor incorporabil 949499309 EOD3C50TX
ELX Cuptor incorporabil 949499310 EOD5C70X
ELX Cuptor incorporabil 949499311 EOD5C50Z
ELX Plita incorporabila 949640736 KGG6407K
ELX Aparat frigorific incorporabil 925503035 ENN2800AJW
ELX Hota 942022437 LFP316AB
ELX Hota 942051226 KFIA19R
ELX Plita incorporabila 949596879 EIP8146
ELX Aragaz 943005192 EKK51550OW
ELX Cuptor incorporabil 944184821 KOAAS31WX
ELX Cuptor incorporabil 944184831 EOB9S31WX
ELX Cuptor incorporabil 944184868 KOEAP31WT
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911438367 EEC87300L
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911535222 EEA27200L
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911536423 EES47320L
ELX Hota 942051236 LFV619K
ELX Hota 942051237 LFV616K
ELX Hota 942051250 LFV319W
ELX Plita incorporabila 949492370 EIT60428C
ELX Plita incorporabila 949596985 EIS8134
ELX Plita incorporabila 949596984 EIS6134
AEG Plita incorporabila 949597595 IAE64431FB
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911438356 FSK93807P
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911434570 EEG69300L
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911436383 KESC9200L
ELX Hota 942051017 LFG716X
ELX Hota 942022116 LFP536X
ELX Hota 942022118 LFP539X
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911438359 FSK93707P
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911438369 KEGA9300L
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911536416 FSB53907Z
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911434552 FSE63717P
ELX Cuptor incorporabil 949499552 EOD6C71Z
ELX Cuptor incorporabil 949499550 EOD6C71X
ELX Hota 942022433 EFC226R
ELX Hota 942022434 EFC226V
ELX Hota 942022430 LFT429X
ELX Hota 942022426 LFT769X
ELX Hota 942022428 LFT766X
ELX Hota 942022431 LFT426X
ELX Cuptor incorporabil 944068021 EZF5C50V
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911536443 EEM48321L
ELX Cuptor incorporabil 944184827 EOA9S31CX
ELX Hota 942051231 EFI739X
ELX Plita incorporabila 949596987 EIS62449
AEG Plita incorporabila 949640730 HGB64301UM
ELX Plita incorporabila 949640773 KGU64361X
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911535224 EES27100L
ELX Cuptor incorporabil 949496945 EOF5C50V
ELX Cuptor incorporabil 949498441 COE7P31B
ELX Plita incorporabila 949740641 KGM64311X
ELX Cuptor incorporabil 949494742 EOC8P31X
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911539246 EEA17100L
ELX Cuptor incorporabil 949499618 EOD6P60X
ELX Cuptor incorporabil 944184841 COE7P31X
AEG Cuptor incorporabil 944187808 BES331110M
AEG Cuptor incorporabil 944187993 BEE431310M
ELX Hota 942051245 LFD619Y
ELX Cuptor incorporabil 949498126 EOF4P74X
ELX Cuptor incorporabil 949496957 EOF3C70X
ELX Cuptor incorporabil 949496958 EOF3C00X
ELX Cuptor incorporabil 949499331 EOD3C70X
ELX Cuptor incorporabil 949499337 EOD3H70X
ELX Cuptor incorporabil 949499340 KOD3C70X
AEG Plita incorporabila 949597551 ITE42600KB
AEG Plita incorporabila 949597552 IKE42640KB
AEG Plita incorporabila 942150871 IDK84453IB
AEG Cuptor incorporabil 944188375 BSK999330M
ELX Aparat frigorific incorporabil 933033738 LUB3AE88S
AEG Cuptor incorporabil 944187777 BSK882320M
AEG Cuptor incorporabil 944187996 BPE742320B
AEG Aparat frigorific incorporabil 933027074 ABB682F1AF
AEG Hota 942051314 DIE5961HG
AEG Hota 942051315 DBE5961HG
AEG Hota 942051316 DBE5661HG
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911535225 KESD7100L
AEG Plita incorporabila 949640847 HGB64420SM
ELX Hota 942022517 LFP316FW
ELX Hota 942022516 LFP316FB
AEG Aragaz 943005226 CIB56470BX
AEG Aragaz 943005229 CCB56471BX
AEG Aragaz 943005230 CCB56471BW
ELX Aragaz 943005232 EKI54970OX
ELX Aragaz 943005233 EKC54972OX
ELX Aragaz 943005235 EKK64992OX
AEG Aragaz 943005236 CKB56471BX
AEG Aragaz 943005239 CKB56471BW
ELX Aragaz 943005243 EKK54975OX
ELX Aragaz 943005244 EKK54970OX
AEG Hota 942051307 DVE5971HG
ELX Aparat frigorific incorporabil 922782034 LUT6NF18S
AEG Hota 942051322 DDE5960B
ELX Hota 942051015 LFG719X
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911074054 EES42210L
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911075039 EEA22100L
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911077023 EEG62310L
AEG Aparat frigorific incorporabil 925501089 SCE818E6TS
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911077024 FSE73507P
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911074059 EEM43210L
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911077019 EEM63300L
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911077027 FSE73517P
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911075044 FSE31407Z
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911077021 EEG62300L
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911536428 EEM48320L
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911536444 EEM48221L
ELX Hota 942051379 LFG716R
ELX Hota 942051383 LFV619R
AEG Aparat frigorific incorporabil 925561028 SCE819D8TS
ELX Aparat frigorific incorporabil 925561031 LNS8TE19S
ELX Aparat frigorific incorporabil 925561035 ENS6TE19S
ELX Cuptor incorporabil 944064904 EZB3430AOK
ELX Cuptor incorporabil 944068136 EZF5E43X
ELX Cuptor incorporabil 944068030 EZF5E40X
ELX Aparat frigorific incorporabil 933015180 LRB2AF88S
ELX Aparat frigorific incorporabil 933033047 LRB3AF12S
ELX Plita incorporabila 949640650 KGS6426SX
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911539264 EEA717100L
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911436390 FSB53637P
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911535263 KESD7100L
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911535264 EES27100L
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911536471 EEG48300L
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911536473 EES48200L
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911536515 FSB53927Z
ELX Aparat frigorific incorporabil 933016170 LFB2AF88S
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911079056 EEA12100L
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911536521 EES848200L
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911064019 FEE73517PM
ELX Aparat frigorific incorporabil 923581059 ERS3DF18S
AEG Aparat frigorific incorporabil 933027087 ABB682F1AF
ELX Hota 942051402 LFV419K
ELX Hota 942051403 LFV416K
ELX Aparat frigorific incorporabil 925503167 LNT2LF18S
ELX Aparat frigorific incorporabil 925503168 KNT2LF18S
AEG Aparat frigorific incorporabil 925503171 SCB618F3LS
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911064015 EES42210IX
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911064016 EEM43300IX
ELX Aparat frigorific incorporabil 933033147 LFB3AF12S
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911079057 EEA71210L
AEG Hota 942150893 DPB5652M
AEG Aparat frigorific incorporabil 933024093 SKB582F1AF
ELX Aparat frigorific incorporabil 933028021 LXB2AF82S
ELX Aparat frigorific incorporabil 925503206 LNT3FF18S
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911539285 EEA13100L
ELX Aparat frigorific incorporabil 925505061 ENT6TE18S
ELX Aparat frigorific incorporabil 925505063 ENT6TF18S
AEG Plita incorporabila 949640725 HGB64301UM
ELX Aragaz 943005299 LKR664100W
AEG Aragaz 943005303 CCB56481BM
AEG Aragaz 943005304 CCB56481BW
ELX Aragaz 943005307 LKR564200X
ELX Aragaz 943005308 LKR564200K
ELX Aragaz 943005309 LKR564200W
ELX Aragaz 943003482 LKG500001W
ELX Aragaz 943003472 LKG604000X
ELX Aragaz 943003473 LKG604001X
ELX Aragaz 943003474 LKG604001W
ELX Aragaz 943003478 LKG500002X
ELX Aragaz 943003481 LKG500002W
ELX Aragaz 943003475 LKG504000X
ELX Aragaz 943003476 LKG504000W
AEG Aragaz 943005301 CIB56481BM
ELX Aragaz 943005305 LKI564200X
ELX Aragaz 943005311 LKR560000X
ELX Aragaz 943005318 LKK664200X
ELX Aragaz 943005320 LKK660200X
ELX Aragaz 943005321 LKK660201X
ELX Aragaz 943005324 LKK660200W
ELX Aragaz 943005327 LKM660200X
AEG Aragaz 943005329 CKB56480BM
AEG Aragaz 943005332 CKB56480BW
ELX Aragaz 943005335 LKK564201X
ELX Aragaz 943005337 LKK560200X
ELX Aragaz 943005339 LKK560208X
ELX Aragaz 943005346 LKK560000X
ELX Aragaz 943005354 LKK520002X
ELX Aragaz 943005359 LKK560205W
ELX Aragaz 943005360 LKK560000W
ELX Aragaz 943005362 LKK560000K
ELX Aragaz 943005367 LKK520002W
ELX Aragaz 943005369 LKM520000X
ELX Aragaz 943005298 LKR664100X
ELX Plita incorporabila 949738762 LIT30230C
ELX Plita incorporabila 949596970 EIS62441
AEG Plita incorporabila 949597643 IKB64301XB
ELX Plita incorporabila 949599150 LIL61434C
ELX Cuptor incorporabil 944032009 EOB8S39WX
ELX Cuptor incorporabil 944032027 EOB8S39WZ
AEG Cuptor incorporabil 944188483 BSE798380B
AEG Cuptor incorporabil 944188489 BPE748380B
AEG Cuptor incorporabil 944188503 BSE798380M
ELX Cuptor incorporabil 949494777 EOC8P39WX
ELX Plita incorporabila 949640677 KGS6456SX
ELX Plita incorporabila 949640657 KGS6436SX
ELX Plita incorporabila 949640732 KGU64361X
ELX Plita incorporabila 949640637 KGS6424SX
ELX Plita incorporabila 949640775 EGT6242NVK
ELX Plita incorporabila 949599149 LIL61424C
ELX Hota 942022570 LFG719X
ELX Hota 942022572 LFG716X
ELX Cuptor incorporabil 949494767 EOC6P77WX
ELX Cuptor incorporabil 944032007 KOBBS39WX
AEG Cuptor incorporabil 944188376 BPE748380M
ELX Plita incorporabila 949630823 KGS7536SX
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911434668 FSE73727P
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911434691 KEMB9310L
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911434728 KECB7310L
ELX Hota 942022578 LFG716R
AEG Cuptor incorporabil 944188508 BCE558370B
AEG Cuptor incorporabil 944188511 BPE558370M
AEG Plita incorporabila 949640876 HKB64450NB
ELX Aparat frigorific incorporabil 925503159 LNT3LF18S
ELX Plita incorporabila 949738785 LHR3233CK
ELX Plita incorporabila 949760084 EGD6576NOK
AEG Plita incorporabila 949640896 HKB64420NB
AEG Cuptor incorporabil 944188509 BCE558370M
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911434682 EEG69410W
ELX Cuptor incorporabil 949499835 KODDP77WX
ELX Cuptor incorporabil 949499559 EOD6C77WZ
ELX Aparat frigorific incorporabil 933035205 LRB2AE88S
ELX Cuptor incorporabil 949494470 EOC6H71Z
ELX Plita incorporabila 949599184 EIV87675
ELX Hota 942022582 LFG516X
ELX Cuptor incorporabil 949499312 EOD3C70TK
ELX Hota 942022478 LFP316AS
ELX Cuptor incorporabil 949498154 EOF6P70X
AEG Plita incorporabila 949630918 HKB75450NB
ELX Plita incorporabila 949630924 KGG75365K
ELX Plita incorporabila 949750981 KGG95375K
ELX Cuptor incorporabil 944032040 EOA9S31WZ
ELX Cuptor incorporabil 944032028 KOE8P89WZ
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911438395 FSE83838P
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911074061 KESC2210L
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911077034 EEM63301L
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911438404 EEC87300W
AEG Plita incorporabila 949597844 IKE86688FB
ELX Cuptor incorporabil 949499558 EOD6C77WX
ELX Cuptor incorporabil 949499637 EOD6P66WX
AEG Hota 942022568 DGE5661HM
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911434779 FSE75748P
ELX Cuptor incorporabil 949498456 EOE8P39WV
ELX Plita incorporabila 949640882 KGG64365K
ELX Cuptor incorporabil 949498455 EOE8P39WX
ELX Cuptor incorporabil 949499836 EOD6P77WX
AEG Plita incorporabila 949597654 IKE64450FB
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911536415 FSB52917Z
ELX Cuptor incorporabil 944032011 KOEBP39WZ
ELX Aragaz 943003529 LKG604000K
ELX Aragaz 943003528 LKG504000K
ELX Aragaz 943005515 LKK520002K
ELX Aragaz 943005516 LKK660200K
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911529240 EEA17100IX
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911424484 EEM69300IX
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911524114 EES47300IX
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911524115 EEM48300IX
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911524116 EEM48200IX
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911524117 FES5396XZM
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911524121 FEE53610ZM
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911524126 EES47310IX
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911535282 EEA27200L
AEG Hota 942051422 DVE5971HG
ELX Aragaz 943005521 LKR564200X
ELX Aragaz 943005523 LKR564200W
ELX Aragaz 943005526 LKR664100W
ELX Aragaz 943005525 LKR664100X
AEG Aragaz 943005517 CCB56481BM
AEG Aragaz 943005518 CCB56481BW
ELX Aragaz 943005524 LKR564200K
AEG Aparat frigorific incorporabil 925505059 SCB618E6TS
ELX Aparat frigorific incorporabil 925503306 LNT2LF18S
ELX Aparat frigorific incorporabil 925503314 LNT3FF18S
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911074089 EEM43211L
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911077033 FSE73527P
AEG Cuptor incorporabil 944188490 BPK748380M
AEG Cuptor incorporabil 944187994 BSE792320B
ELX Cuptor incorporabil 949499826 EOD6P71Z
ELX Aparat frigorific incorporabil 925501305 ENT6TE18S3
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911424480 FEE84706PM
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911424482 FEE72706PM
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911079070 EEA13100L
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911434780 EEM68510W
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911438429 EEM88510W
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911438430 FSK75758P
ELX Aparat frigorific incorporabil 925501308 LNT8TE18S3
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911434773 EEM69410L
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911438437 FSK73767P
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911434801 EEG69410L
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911434799 EEG67410L
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911434805 FSE74617P
AEG Aparat frigorific incorporabil 925501321 SCE818E8TS
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911438438 FSK93717P
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911438440 EEC87315L
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911438444 FSE83847P
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911434811 FSE74737P
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911438446 KEZA9315L
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911539295 EEA17110L
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911539296 EEA717110L
AEG Hota 942022596 DPE5660M
AEG Hota 942022599 DPB3640M
ELX Hota 942022619 LFP616X
ELX Hota 942022624 LFP416X
ELX Hota 942022625 LFP419X
ELX Hota 942022629 LFP616W
ELX Aparat frigorific incorporabil 923421298 EWUS020B5B
ELX Aparat frigorific incorporabil 923421300 EWUS052B5B
AEG Aparat frigorific incorporabil 923421302 AWUS020B5B
AEG Aparat frigorific incorporabil 923421304 AWUS052B5B
ELX Hota 942022662 LFP616K
AEG Hota 942022663 DGB3523S
ELX Hota 942022664 LFG235S
AEG Hota 942022672 DPB3632S
ELX Hota 942022673 LFP226S
ELX Hota 942022676 LFP326S
ELX Hota 942022681 LFP326AB
ELX Hota 942022682 LFP326AS
ELX Hota 942022683 LFP326FB
ELX Hota 942022684 LFP326FW
ELX Cuptor incorporabil 944068235 EOF3H00BX
ELX Cuptor incorporabil 944068239 EOF5C50BV
ELX Cuptor incorporabil 944068230 EOH3C00BX
ELX Plita incorporabila 949630989 KGG75362K
ELX Plita incorporabila 949641003 KGG64362W
ELX Cuptor incorporabil 944184893 EOE7P31Z
ELX Cuptor incorporabil 944068222 EOF5C50BZ
ELX Cuptor incorporabil 944068231 EOF3H50BK
ELX Cuptor incorporabil 944068236 EOH3H00BX
ELX Cuptor incorporabil 944068238 EOF5C50BX
ELX Cuptor incorporabil 944068240 EOF5H40BX
ELX Cuptor incorporabil 944068241 EOF5H50BX
ELX Plita incorporabila 949641004 KGG64362S
ELX Plita incorporabila 949641010 KGS64562SX
AEG Hota 942490753 DPE5661G
AEG Cuptor incorporabil 944188682 BSE792380B
AEG Cuptor incorporabil 944188706 BSE792380M
AEG Cuptor incorporabil 944188664 BPE556360M
ELX Cuptor incorporabil 944066920 EVL6E46X
ELX Aparat frigorific incorporabil 925561302 ENS8TE19S
ELX Aparat frigorific incorporabil 925561303 ENS6TE19S
AEG Cuptor incorporabil 944188679 BPK742380M
ELX Cuptor incorporabil 944032074 KOEBP39Z
AEG Cuptor incorporabil 944188678 BPE742380B
AEG Cuptor incorporabil 944188629 BPE742380M
ELX Cuptor incorporabil 944032072 KOBBS39X
ELX Cuptor incorporabil 944032073 EOB8S39X
AEG Cuptor incorporabil 944188707 BCE556360B
AEG Cuptor incorporabil 944188708 BCE556360M
ELX Cuptor incorporabil 949499651 EOD6P66X
ELX Cuptor incorporabil 944032075 EOB8S39Z
ELX Hota 942022579 LFG716W
ELX Hota 942022583 EFG516X
ELX Hota 942022595 CFG516R
ELX Cuptor incorporabil 949498212 EOF6P76X2
ELX Cuptor incorporabil 949498213 EOF4P56X
AEG Aparat frigorific incorporabil 925561322 SCE819D8TS
ELX Aparat frigorific incorporabil 925560306 LNS8FF19S
AEG Aparat frigorific incorporabil 925560200 SCB819F8FS
AEG Plita incorporabila 949597851 CCE84779FB
AEG Aparat frigorific incorporabil 923421257 AWUS018B7B
ELX Plita incorporabila 949599199 KCC85450
ELX Plita incorporabila 949492344 LIR60433
ELX Plita incorporabila 949599168 CIV654
AEG Plita incorporabila 949597907 IKE85753FB
ELX Plita incorporabila 949599200 EIV84550
ELX Aparat frigorific incorporabil 925501317 LNT7TF18S
AEG Plita incorporabila 949597366 IKE64450FB
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911536561 EES48401L
ELX Cuptor incorporabil 949494816 EOC8P39X
ELX Cuptor incorporabil 949498473 EOE8P39X
ELX Cuptor incorporabil 949498474 EOE8P39V
AEG Aparat frigorific incorporabil 925975007 NSC7G751ES
ELX Aparat frigorific incorporabil 925975008 ECB7TE70S
AEG Cuptor incorporabil 944188622 BCE546360M
ELX Cuptor incorporabil 949494813 EOC6P77X
ELX Cuptor incorporabil 949499562 EOD6C77X
ELX Cuptor incorporabil 949499563 EOD6C77Z
ELX Cuptor incorporabil 949499656 EOD6P76X
ELX Cuptor incorporabil 949499845 KODDP77X
ELX Cuptor incorporabil 949499846 EOD6P77X
ELX Aragaz 943003541 LKG604003K
ELX Aragaz 943003542 LKG604003X
ELX Aragaz 943003543 LKG604002X
ELX Aragaz 943003544 LKG604002W
ELX Aparat frigorific incorporabil 925556003 LNG7ME18S
ELX Aparat frigorific incorporabil 925556007 LNC8ME18S
AEG Aparat frigorific incorporabil 925556008 SCE818E8MS
AEG Plita incorporabila 949640928 HKB64453NB
ELX Aragaz 943003545 LKG504002X
ELX Aragaz 943003547 LKG504002W
ELX Cuptor incorporabil 949498489 KODDP77H
ELX Aragaz 943005473 LKI564201K
ELX Aragaz 943005474 LKR564201K
AEG Plita incorporabila 949630955 HKB75453NB
ELX Plita incorporabila 949630962 KGG753753K
ELX Plita incorporabila 949640935 KGG643753K
ELX Plita incorporabila 949750994 KGG953753K
ELX Cuptor incorporabil 944032077 KOEBP39X
AEG Aparat frigorific incorporabil 923421261 AWUS040B8B
AEG Aparat frigorific incorporabil 923421263 AWUD040B8B
ELX Plita incorporabila 949599161 EIS624
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911434760 FSE74707P
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911434818 KEGB9405L
AEG Hota 942051418 DVK6981HR
AEG Cuptor incorporabil 944188584 BPK949330T
ELX Cuptor incorporabil 944068306 EOF6P76BX
ELX Cuptor incorporabil 949499847 EOD6P77Z
ELX Cuptor incorporabil 944068055 EOD5C70BX
ELX Cuptor incorporabil 944068163 EOD3C40BX
ELX Cuptor incorporabil 944068340 KODEC70BZ
ELX Cuptor incorporabil 944068341 EOD5H70BZ
ELX Cuptor incorporabil 944068056 EOD5H70BX
ELX Cuptor incorporabil 944068165 KOD5C70BX
ELX Aparat frigorific incorporabil 925505302 ENT6NE18S
ELX Plita incorporabila 949599214 KCC83443
ELX Cuptor incorporabil 944032104 Y8SOB39X
ELX Aragaz 943005504 LKR540202W
ELX Aragaz 943005505 LKR540202X
ELX Cuptor incorporabil 944068304 EOH4P56BX
ELX Plita incorporabila 949492519 LIB60420CK
ELX Plita incorporabila 949492530 LIB60424CK
ELX Plita incorporabila 949492551 LIT30230C
ELX Plita incorporabila 949492552 LHR3233CK
ELX Cuptor incorporabil 944032095 EOB8S39WX
ELX Cuptor incorporabil 944032101 EOB8S39WZ
ELX Cuptor incorporabil 944032116 EOB8S39H
AEG Cuptor incorporabil 944188770 BPE748380M
AEG Cuptor incorporabil 944188772 BSE788380M
AEG Cuptor incorporabil 944188774 BPE748380B
AEG Cuptor incorporabil 944188775 BPK748380M
AEG Cuptor incorporabil 944188776 BSE798380B
AEG Cuptor incorporabil 944188777 BSE788380B
AEG Cuptor incorporabil 944188778 BSE798380M
AEG Cuptor incorporabil 944188815 BPE748380T
AEG Cuptor incorporabil 944188816 BSE798380T
AEG Hota 942022710 DBB4651M
AEG Hota 942022706 DBE5960HB
AEG Hota 942022707 DBE5660HB
AEG Hota 942022711 DBB4951M
ELX Hota 942022712 LFT529X
ELX Hota 942022713 LFT526X
ELX Cuptor incorporabil 949496965 KOFGC70TH
ELX Cuptor incorporabil 949496966 EOF3C50H
ELX Cuptor incorporabil 949499579 EOD6C77H
ELX Cuptor incorporabil 949499868 EOD4P57H
ELX Cuptor incorporabil 949499871 KODDP77H
ELX Aparat frigorific incorporabil 925501309 LNG7TE18S
AEG Aparat frigorific incorporabil 925501340 TSC7G181ES
ELX Aparat frigorific incorporabil 925503338 KND5FE18S
ELX Aparat frigorific incorporabil 925503339 LNS5LE18S
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911434829 FSE76738P
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911434834 EEG68600W
AEG Cuptor incorporabil 949494836 BSE778380M
ELX Cuptor incorporabil 949494854 EOC8P39WZ
ELX Cuptor incorporabil 949494856 EOC8P39WX
ELX Cuptor incorporabil 949498482 KOEBP39WZ
ELX Cuptor incorporabil 949498483 KOEBP39WX
ELX Cuptor incorporabil 949498485 EOE8P39WV
ELX Cuptor incorporabil 949498486 EOE8P39WX
AEG Aparat frigorific incorporabil 925503305 OSC5D181ES
ELX Aparat frigorific incorporabil 925503359 LND5FE18S
ELX Aparat frigorific incorporabil 925956001 ENC8MD19S
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911438398 FSK73768P
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911434835 EEG68520W
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911438460 FSE94848P
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911438462 FSK75778P
AEG Cuptor incorporabil 949494837 BSE778380B
ELX Plita incorporabila 949631005 KGS75362XX
ELX Plita incorporabila 949641009 KGS64362XX
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911434645 FSE74608P
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911434689 EEM69410W
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911438403 KEZA9310W
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911438421 FSK93718P
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911434837 EEG69420W
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911438464 EEC87400W
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911438465 EEG88520W
AEG Masina de spalat vase incorporabila 911434659 FSE74738P
ELX Masina de spalat vase incorporabila 911434685 EEG67410W
AEG Plita incorporabila 949751007 HDB95623NB
ELX Plita incorporabila 949751009 KDI951723K
ELX Plita incorporabila 949760097 KDI641723K
AEG Plita incorporabila 949760098 HDB64623NB
ELX Aparat frigorific incorporabil 925975012 ENP7TD75S
ELX Aparat frigorific incorporabil 925556001 ENC8MD18S
AEG Aparat frigorific incorporabil 925556009 NSC8M181DS
AEG Aparat frigorific incorporabil 925956012 NSC8M191DS
AEG Aparat frigorific incorporabil 925975003 NSC7P751DS
ELX Plita incorporabila 949770085 KGV8473IK
AEG Aparat frigorific incorporabil 923421290 AWCM082B9B
ELX Plita incorporabila 949640938 KGU643723Z
ELX Aparat frigorific incorporabil 922782047 KUT6NE18S
ELX Aparat frigorific incorporabil 923581062 KRS4DE18S

 

 

< ÎNAPOI