<< Înapoi

 

Act aditional Nr. 1

la Regulamentul Oficial al Campaniei Electrolux

„60 de zile și primești banii inapoi”

 

Organizatorul campaniei „60 de zile și primești banii inapoi”, societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

In temeiul prevederilor art. 1.2, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat „60 de zile și primești banii inapoi”, dupa cum urmeaza:

 

Art. 1. Se modifica Art. 3. Mecanismul Campaniei, astfel:

Se prelungeste perioada de desfasurare a campaniei pana la data de 15.06.2024 (ora 23.59.59, inclusiv, ora Romaniei).

 

Art. 2. Se actualizeaza cu noua perioada de desfasurare a campaniei urmatoarele articole, astfel:

3.5 Pentru ca Organizatorul (prin intermediul Agentiei SMARTPOINT CONSULTING) sa returneze contravaloarea produselor Electrolux participante in perioada campaniei (15 martie 2024 – 15 iunie 2024) si de ale caror performante Participantul nu este multumit, Participantul respectiv trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii.

6.2 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru produsele, facturile fiscale deteriorate in timpul expedierii lor si nici pentru materialele promotionale care vor ramane expuse in magazine dupa terminarea campaniei, adica dupa data de 15 iunie 2024.

6.7 Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data limita de 15 iulie 2024, toate acestea sub conditia ca orice contestatie sa fie facuta intr-un termen maxim de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului in perioada campaniei. Orice contestatii facute dupa 15 iulie 2024 nu vor fi luate in considerare.

 

Art. 3. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei “60 de zile și primești banii inapoi” raman neschimbate.

 

Regulamentul Campaniei

"60 de zile și primești banii inapoi”

 

Art. 1. Organizatorul

1.1 Organizatorul campaniei "60 de zile și primești banii inapoi” este compania Electrolux Romania SA, societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007N2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”) prin intermediul

SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul in Bd. Splaiul Unirii, nr. 33, bl. M4, sc. 1, et. 4, ap. 18, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3792/2005, C.U.I. 17290596, atribut fiscal RO, (denumita in continuare “Agentia”).

Toate activitatile pe care organizarea Campaniei le presupune, cu privire la logistica si comunicarea cu Participantii, vor fi intreprinse de catre SMARTPOINT CONSULTING S.R.L..

1.2 Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina promotiei de pe www.electrolux.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii promotiei de pe site-ul oficial al Organizatorului www.electrolux.ro.

1.3 Campania se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza, in Romania, atat online, cat si offline, produsele aflate in Campanie, conform art. 1.4. din prezentul Regulament.

1.4 Produse participante în Campanie

 

Denumire produs

Cod produs

Model ID

Aspirator multifunctional  Seria 800 Wet&Dry

900402290

EW81U3DB

Aspirator vertical Seria 800

900402066

EP81B25WET

Aspirator vertical Seria 800

900402025

EP81HB25SH

Aspirator vertical Seria 800

900402023

EP81UB25GG

Aspirator vertical Seria 700

900402145

EP71B14WET

Aspirator vertical Seria 700

900402143

EP71HB14UV

Aspirator vertical Seria 700

900402140

EP71UB14DB

Aspirator vertical Seria 700

900402141

EP71AB14UG

Aspirator vertical Seria 600

900402091

ES62AB25UG

Aspirator vertical Seria 600

900402088

ES62CB25DH

Aspirator vertical Seria 600

900402089

ES62CB25UG

Aspirator vertical Seria 600

900402094

ES62P25WET

Aspirator vertical Seria 500

900402199

ES52AB25WB

Aspirator vertical Seria 500

900402203

ES52B25WET

Aspirator vertical Seria 500

900402197

ES52C212XN

Aspirator vertical Seria 500

900402189

ES52CB18SH

Aspirator vertical Seria 500

900402192

ES52CB21DB

Aspirator vertical Seria 500

900402202

ES52HB25SH

Aspirator vertical Seria 300

900402233

ES31C183DB

Aspirator vertical Seria 300

900402230

ES31CB18GG

Aspirator vertical Seria 300

900402232

ES31CB18SH

 

Art. 2. Participanti

2.1. Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani si straini, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in România, cu capacitate deplina de exercitiu, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei si care achizitioneaza produsele din Campanie (denumite în continuare individual “Participant” și colectiv “Participanti”).

2.2. Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie angajatii Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte agentii/societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

2.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament.

2.4. Fiecare participant poate sa profite de beneficiile aceastei Campanii o singură dată.

2.5. Organizatorul asigura si recunoaste un drept unic al fiecarui Participant de a restitui cel mult un produs achizitionat in perioada campaniei, o singura data. Pentru claritate, pentru a beneficia de campanie, fiecare Participant trebuie sa achizitioneze produse participante la Campanie, avand in acest sens un document fiscal (factura fiscala). Un Participant poate achizitiona mai mult de un produs participant la campanie, de mai multe ori pe parcursul campaniei si va avea in acest sens mai multe documente fiscale diferite care dovedesc achizitiile, dar nu va putea participa la campanie decat o singura data pentru maximum un produs participant pe perioada Campaniei.

 

Art. 3. Mecanismul Campaniei

3.1 Campania se deruleaza in perioada 15 martie 2024 – 15 mai 2024 si consta in posibilitatea returnarii produsului achizitionat în perioada Campanie, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului conform facturii fiscale, catre Organizator, prin intermediul agentiei SMARTPOINT CONSULTING de catre cumparatorii care nu sunt multumiti de performantele produselor Electrolux participante, in conditiile prezentului Regulament.

3.2 Obiectivul campaniei este de a asigura cumparatorilor produselor Electrolux participante la campanie satisfacția de a decide asupra alegerii facute.

3.3 In cazul in care clientul nu este mulțumit de produsul achizitionat in prezenta campanie, Electrolux garanteaza returnarea prețului de cumparare conform facturii fiscale, in condițiile prezentate in acest Regulament.

3.4 Pentru evitarea oricarui dubiu, restituirea contravalorii produsului achizitionat nu constituie o remediere a conformitatii produselor, nu constituie si nu echivaleaza cu obligatia Vanzatorului de asigurare a garantiei legale de conformitate a produsului, nu limiteaza drepturile de care consumatorul beneficiaza in mod legal din partea Vanzatorului produsului in temeiul dispozitiilor legale de protectie a consumatorului si nici nu echivaleaza cu indeplinirea unei alte obligatii legale de protectie a consumatorului, nu constituie o garantie comerciala, ci reprezinta un beneficiu de razgandire cu privire la achizitionarea produselor participante la campanie, acordat in mod distinct de catre Organizator, beneficiu supus exclusiv termenilor si conditiilor acestei campanii. 

3.5 Pentru ca Organizatorul (prin intermediul Agentiei SMARTPOINT CONSULTING) sa returneze contravaloarea produselor Electrolux participante in perioada campaniei (15 martie 2024 – 15 mai 2024) si de ale caror performante Participantul nu este multumit, Participantul respectiv trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

3.5.1 Sa contacteze Call Center Electrolux la numarul 021 9913, de luni pana vineri, in intervalul orar 08:00 – 20:00 si sa comunice optiunea de a returna produsul participant la campanie, achizitionat in perioada campaniei. Participantul va transmite catre Call Center Electrolux, prin intermediul adresei de email contact@electrolux.ro, urmatoarele informatii: nume, prenume, email, adresa completa, numar de telefon, codul produsului Electrolux achizitionat participant la campanie, data achizitiei conform facturii fiscale, contul IBAN si denumirea bancii unde doreste returnarea contravalorii produsului precum si motivul returnarii produsului. Participantul va atasa la email-ul transmis pe adresa contact@electrolux.ro factura fiscala scanata ce dovedeste achizitia produsului din campanie, in perioada campaniei.

3.5.2 Ulterior primirii informatiilor complete, detaliate la punctul 3.5.1, operatorul Call Center Electrolux va valida sau invalida cererea de retur conform prevederilor prezentului regulament. In cazul invalidarii cererii de returnare a produsului achizitionat, operatorul Call Center Electrolux va comunica pe email Participantului motivul acestei invalidari (ex. produsul nu a fost achizitionat in perioada campaniei, produsul nu este un produs participant la campanie etc). In cazul validarii cererii de returnare a produsului achizitionat conform prezentului regulament, Call Center-ul Electrolux va transmite operatorului agentiei SMARTPOINT CONSULTING  informatiile oferite de Participant, in termen de maximum 2 zile lucratoare.

3.5.3 Ulterior primirii informatiilor de la Call Center-ul Electrolux, operatorul agentiei SMARTPOINT CONSULTING va contacta Participantul in termen de 2 zile lucratoare pentru a stabili impreuna cu Participantul, ziua, ora si locul de intalnire, in timpul programului de lucru al agentiei SMARTPOINT CONSULTING, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 18:00, pentru verificarea si predarea produsului achizitionat, insotit de factura fiscala in original, cu bateria incarcata si produsul in stare de functionare pentru a fi testat dpdv operational ca functioneaza in parametri normali. La momentul predarii produsului catre operatorul SMARTPOINT CONSULTING, produsul trebuie sa aiba bateria incarcata si sa fie functional, pentru a fi testat dpdv operational ca functioneaza in parametri normali.

3.5.4 Participantul trebuie sa pastreze factura in original ce face dovada achizitiei pana in momentul predarii catre operatorul SMARTPOINT CONSULTING.

3.5.5 Participantul trebuie sa pastreze produsul Electrolux de ale carui performante nu este multumit, in perfecta stare de functionare, fara urme de deteriorare, insotit de absolut toate accesoriile cu care este dotat, in cutia originala a acestuia nedeteriorata.

3.5.6 In cazul in care, la momentul predarii produsului catre operatorul SMARTPOINT CONSULTING, dupa verificarea produsului de catre operatorul SMARTPOINT CONSULTING, sunt constatate deficiente calitative sau tehnice cauzate de utilizarea defectuoasa a produsului de catre Participant, Participantul la Campanie va accepta refuzul operatorului SMARTPOINT CONSULTING de preluare a produsului si faptul ca nu poate returna produsul in conditiile prezentului regulament si nu poate cere achitarea contravalorii acestuia.

3.5.7 Participantul trebuie sa predea produsul operatorului SMARTPOINT CONSULTING pe baza unui proces verbal de predare-primire ce va fi semnat de ambele parti si in care se va consemna starea tehnica a produsului din momentul predarii si inventarul tuturor accesoriilor.Art. 4. Conditii de validare a solicitarii de returnare a banilor

4.1 Pentru ca o solicitare de returnare a contravalorii produsului sa fie considerata valida, Participantul (persoana care solicita returnarea contravalorii produsului) trebuie sa indeplineasca toate conditiile de participare la aceasta campanie si sa respecte prezentul Regulament; 

4.2 Produsele ce prezinta defecte din cauza utilizarii necorespunzatoare sau alte semne de uzura decat cea rezultata dintr-o utilizare normala, care nu sunt in perfecta stare de functionare si/sau care prezinta urme de deteriorare precum zgarieturi sau urme vizibile rezultate in urma utilizarii necorespunzatoare a produsului, nu vor fi preluate de catre operatorului SMARTPOINT CONSULTING si nu pot face subiect al restituirii contravalorii lor in cadrul acestei campanii, caz in care Participantul nu este indreptatit sa solicite si sa obtina contravaloarea produsului.

4.3 In situatia in care un astfel de produs este returnat, nejustificat, Organizatorul, dupa ce va primi produsulul, il va returna expeditorului Participant, acesta nefiind indreptatit la primirea contravalorii lui.

 

Art. 5. Modalitatea de returnare a banilor

5.1 Numai in cazul in care conditiile prezentului regulament sunt respectate de catre Participantul la campanie, aceasta poate solicita returnarea contravalorii produsului.

5.2 Dupa verificarea si constatarea ca valida a solicitarii formulate de catre Participant, se va returna Participantului, prin virament bancar, din partea agentiei SMARTPOINT CONSULTING, contravaloarea produsului Electrolux achizitionat, participant la campanie si de ale carui performante Participantul nu a fost multumit.

5.3 Suma ce se va returna Participantului va fi suma inscrisa pe factura fiscala ce face dovada achizitiei, primita de la respectivul Participant, reprezentand contravaloarea produsului participant la campanie.

5.4 Participantul caruia i-a fost validata participarea va primi inapoi contravaloarea produsului prin virament bancar, in termen de 25 (douazecisicinci) de zile lucratoare de la data la care s-a primit, pe baza de proces verbal de predare-primire, de la Participant, produsul cuprinzand toate elementele mentionate mai sus, necesare validarii, in conditiile prezentului Regulament.

5.5 Solicitarile Participantilor care nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament si ale caror produse au fost returnare nejustificat Organizatorului nu vor fi validate, iar solicitantilor respectivi nu li se va returna contravaloarea produsului, ci li se va returna produsul achizitionat, astfel cum acesta a fost primit de Organizator. Coletul va fi livrat la adresa furnizata de Participant la momentul anuntarii optiunii de retur prin intermediul Call Center-ului Electrolux. Cheltuielile legate de aceasta returnare a coletului catre Participantul care nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament vor fi suportate de catre Participant.

5.6 Nu se vor lua in considerare facturi fiscale invalide, falsificate, contrafacute. Orice incercare de fraudare a campaniei duce la anularea dreptului de participare la campanie al Participantului.

 

Art. 6. Diverse

6.1 Prin solicitarea de a participa la  campania "60 de zile și primești banii inapoi” (solicitarea de a returna produsul cumparat de ale carui performante Participantului nu este multumit in termen de maximum 60 de zile de la data achizitiei si de a primi in aceste conditii inapoi contravaloarea produsului), Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

6.2 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru produsele, facturile fiscale deteriorate in timpul expedierii lor si nici pentru materialele promotionale care vor ramane expuse in magazine dupa terminarea campaniei, adica dupa data de 15 mai 2024. 

6.3 Organizatorul va trimite contravaloarea produsului numai Participantilor care indeplinesc toate conditiile de participare la campanie conform prezentului Regulament.

6.4 Call Center Electrolux si operatul SMARTPOINT CONSULTING au dreptul de a invalida cererile de retur daca constata informatii false ori vadit eronate (ex. localitate inexistenta) sau care nu indeplinesc conditiile de validitate conform prezentului regulament (ex. produs achizitionat in afara perioadei campanie).

6.7 Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data limita de 15 iunie 2024, toate acestea sub conditia ca orice contestatie sa fie facuta intr-un termen maxim de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului in perioada campaniei. Orice contestatii facute dupa 15 iunie 2024 nu vor fi luate in considerare.

6.8 Dupa data incetarii Campaniei, Produsele participante, in modul in care acestea sunt identificate la art. 1.4 din prezentul Regulament, isi pierd aceasta calitate de Produse participante, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce clientii magazinelor la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

6.9 Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea campaniei sa presupuna marirea bugetului alocat acestei promotii. 

 

Art. 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

 

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin inscriere in cadrul Campanie: nume, prenume, email, adresa IP, telefon, adresa livrare, cod produs achizitionat, factura de achizitie (poza), magazin, adresă.

Participantilor desemnati castigatori ai premiilor ce depasesc valoarea de 600 de lei, li se va solicita de catre Organizator sau imputernicitii acestuia codul numeric personal (CNP), in vederea indeplinirii de catre Organizator sau de imputernicitii acestuia a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit.

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii beneficiului Campaniei.

De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania.

 

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

- Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);

- Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);

- Prelucrarea  este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);

- Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

 

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

 

Electrolux Romania transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice), Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

 

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

 

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

b) Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

c) Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.

d) Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

f) Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

 

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind datele cu caracter personal sau dacă aveți alte întrebări referitoare la această Declarație privind Datele cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră la www.electroluxgroup.com/privacy.

 

În scop informativ, coordonatele de contact pentru Responsabilul cu Protecția Datelor sunt:

AB Electrolux (publ)

Data Protection Officer

105 45 Stockholm

Suedia

privacy@electrolux.com

https://www.electroluxgroup.com/privacy/ro/

 

Art. 8 TAXE SI CHELTUIELI

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

cheltuieli generate de realizarea copiilor dupa documente;

cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea accesarii Regulamentului sau de inregistrare in campanie;

sau

cheltuieli rezultate din art. 5.5 si anume cheltuieli legate de returnarea coletului catre Participantul care nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament, cheltuieli ce vor fi suportate de catre Participant.

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa-l transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Premiile din această campanie sunt sub valoarea sumei neimpozabile stabilite in suma de 600 lei pentru fiecare premiu si nu sunt impozabile.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

Art. 9 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi disponibil pe www.electrolux.ro, sectiunea Promotii.

 

Art. 10 FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

Art. 11 LIMBA. LITIGII

Regulamentul şi regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.