Regulamentul Oficial al Campaniei

„ Spală la 30 de grade. Economisește 30% energie.”

 

 

 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1.Organizatorul Campaniei Promotionale „ Spala la 30 de grade. Economiseste 30% energie.” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007N2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

 

1.2.Campania este organizata prin intermediul agentiei de publicitate SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 33, bloc M4, etaj 4, ap. 18, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3792/2005, cod fiscal RO17290596, avand inclusiv calitatea de persoana imputernicita potrivit legislatiei aplicabile pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, denumita in continuare "Agentia".

 

1.3.Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina promotiei de pe www.electrolux.ro si www.aeg.ro.

 

1.4.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii promotiei de pe site-ul oficial al Organizatorului www.electrolux.ro si www.aeg.ro.

 

 

 1. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza, in Romania, atat online, cat si offline, produsele aflate in Campanie. Lista completa a produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr.1. Campania nu se aplica produselor resigilate sau second hand.

 

 

 1. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 20 aprilie 2023 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 mai 2023 ora 24:00:00.

Orice achizitie efectuata inainte de 20 aprilie 2023 ora 00:00:00 si dupa data de 30 mai 2023 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator.

Dovada achizitiei o va reprezenta exclusiv factura de achizitie, pe care vor fi mentionate data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator si codul produsului achizitionat.

 

 

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1.Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani si straini, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in România, cu capacitate deplina de exercitiu, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei si care achizitioneaza produsele din magazinele care achizitioneaza produse Electrolux furnizate de Electrolux Romania S.A. (denumite în continuare individual “Participant” și colectiv “Participanti”).

4.2. Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie angajatii Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte agentii/societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

4.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament.

 

 

 1. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza doar produselor marca Electrolux si AEG, din categoria masini de spalat, uscatoare sau  masini de spalat cu uscator Electrolux si AEG.

Lista completa a codurilor produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr. 1. si vor fi denumite Produse Participante in campanie. Produsele care nu se regasesc in lista (ca si cod de produs) nu fac subiectul Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a adauga noi produse la lista mentionata, in cazul in care, pe perioada Campaniei, au loc lansari de noi produse in categoria deja existenta in Campanie. Noile produse adaugate vor face subiectul unei noi anexe si vor fi comunicate publicului prin intermediul site-urilor www.electrolux.ro si www.aeg.ro, in pagina acestei Campanii.

 

 

 1. BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • a achizitionat in perioada Campaniei unul din Produsele Participante: masina de spalat, uscator sau masina de spalat cu uscator Electrolux si AEG, parte din produsele incluse in Campanie
 • a transmis prin formularele din pagina campaniei de pe site-ul electrolux.ro, la adresa: https://aigrijadehaineletale-elx.ju.mp sau www.aeg.ro., la adresa: https://aigrijadehaineletale-aeg.ju.mp,  pana cel tarziu 05 iunie 2023, factura fiscala care face dovada achizitiei Produsului Participant, masina de spalat, uscator sau masina de spalat cu uscator Electrolux si AEG pentru a fi validata participarea sa la Campanie, de catre Agentie
 • factura de achizitie are mentionata data achizitiei, denumire comerciant, nume cumparator, codul produsului achizitionat
 • dupa validarea de catre Agentie a participarii sale la Campanie, prin completarea de catre acesta a datelor personale corecte si complete: nume si prenume, adresa de e-mail, numar telefon (pentru comunicari ulterioare cu agentia), contul IBAN in RO si denumirea bancii in care doreste efectuarea viramentului premiului,

 

va primi prin virament bancar, in 45 de zile de la data validarii inscrierii, suma de 200 lei, pentru Produsul Participant, parte din produsele incluse in Campanie, achizitionat in perioada Campaniei, inscris si validat in Campanie conform prezentului regulament.

 

Organizatorul va contacta de pe adresa comunicare@smartpoint.ro, in termen de 15 zile lucratoare, participantii validati, pe adresa de email folosita la inscrierea in campanie de catre participanti si va face viramentul premiului catre castigatori, in contul IBAN in RON si banca comunicate in urma inscrierii in pagina campaniei, in termen de 60 de zile de la data validarii inscrierii.

 

Datele transmise de catre participant, dupa cum se specifica mai sus, nu vor putea fi modificate ulterior transmiterii acestora catre Organizator.

 

Daca in timpul Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun participant ori se inscriu/participa mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

 

Castigatorii premiilor vor fi publicati pe pagina Campaniei, in sectiunea Promotii de pe site-urile  www.electrolux.ro si www.aeg.ro., dupa validarea finala a acestora.

 

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a pretinde schimbarea acestora cu alte bunuri, sa solicite schimbarea caracteristicilor premiilor sau sa solicite modificarea de trimitere a premiului alta decat viramentul bancar in lei/RON.

 

Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare.

 

Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit (exemplu: lipsa IBAN cu cont de LEI/RON).

 

In cazul in care, din motive independente de Organizator, premiile nu pot fi acordate (imposibilitatea contactarii participantilor din motive precum: refuzul participantilor / castigatorilor de a comunica datele solicitate/de a transmite informatiile in termenul si cu datele mai sus-mentionate, refuzul primirii premiilor), premiul/ile va/vor ramane in posesia Organizatorului.

 

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa:  contact@electrolux.ro, in termen de maximum 10 (zece) zile de la data finalizarii fiecarei luni din Campanie. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

 

 

Cantitatea si valoarea premiilor campaniei:

 

 • Suma de 200 lei (RON) se va acorda prin virement bancar, in limita stocului disponibil de 375 de premii. La epuizarea stocului, campania va fi considerata incheiata.
 • Valoarea totala a premiilor din aceasta campanie este 75.000 lei (TVA inclus).

 

 

 1. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

 1. Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, un Produs Participant, din produsele incluse in Campanie
 2. Sa transmita prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul electrolux.ro, la adresa: https://aigrijadehaineletale-elx.ju.mp sau www.aeg.ro., la adresa: https://aigrijadehaineletale-aeg.ju.mp,  , pana cel tarziu 5 iunie 2023, factura fiscala care face dovada achizitiei Produsului participant, pentru a fi validata participarea sa la Campanie, de catre Agentie, adresa de email si datele bancare: IBAN in RON.
 3. Factura de achizitie sa aiba mentionata data achizitiei, denumire comerciant, nume cumparator, codul produsului achizitionat

 

Un participant are dreptul sa participe la Campanie o singura data, cu un singur Produs Participant Electrolux sau AEG, din produsele incluse in Campanie, achizitionat in perioada Campaniei.

 

Un Participant nu poate castiga mai mult de un singur premiu in cadrul prezentei Campanii, indiferent de numarul de inscrieri in Campanie, chiar daca participa in cadrul campaniei de mai multe ori in baza inscrierilor sale succesive, inclusiv in ipoteza in care a folosit adrese de mail diferite pentru inscrierea in Campanie

 

 

 1. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
 2. Sa achizitioneze in perioada Campaniei un Produs Participant Electrolux sau AEG, din produsele incluse in Campanie;
 3. Sa transmita prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul site-ul electrolux.ro, la adresa: https://aigrijadehaineletale-elx.ju.mp sau www.aeg.ro., la adresa: https://aigrijadehaineletale-aeg.ju.mp,  pana cel tarziu 5 iunie 2023, factura fiscala care face dovada achizitiei produsului participant Electrolux sau AEG, pentru a fi validate  participarea sa la Campanie, de catre Agentie, adresa de email si datele bancare: IBAN in RON. Factura de achizitie sa aiba mentionata data achizitiei, denumire comerciant, nume cumparator, codul produsului achizitionat.

 

Participantii NU vor beneficia de Premiul Campaniei constand in suma de 200 lei in urmatoarele cazuri:

 • au facut achizitia altor produse decat celor supuse Campaniei;
 • au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala (data facturii trebuie sa fie in perioada de Campaniei. Nu se accepta chitante de la firma de curierat, copii dupa bonuri de comanda sau comenzi online);
 • au achizitionat un produs / produse care nu a / au fost important/e de catre Electrolux Romania;
 • au achizitionat produse resigilate sau second hand;
 • nu au transmis prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul site-ul electrolux.ro, la adresa: https://aigrijadehaineletale-elx.ju.mp sau www.aeg.ro., la adresa: https://aigrijadehaineletale-aeg.ju.mp,  pana cel tarziu 5 iunie 2023, factura fiscala care face dovada achizitiei produsului participant Electrolux sau AEG, pentru a fi validata participarea sa la Campanie, de catre Agentie, sau adresa de e-mail sau cont IBAN in RON
 • pe documentul ce atesta achizitia nu sunt mentionate data achizitiei, denumirea comerciantului, numele cumparatorului, codul produsului achizitionat.

 

 1. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei NU isi asumă raspunderea in cazul in care:

 • Participantul a facut achizitia altui produs decat celor supuse Campaniei;
 • Participantul a facut achizitia in alta perioada decat cea a Campaniei;
 • Participantul a achizitionat un produs / produse care nu a / au fost importat/e de catre Electrolux Romania;
 • Participantul a achizitionat produse resigilate sau second hand;
 • Participantul nu a transmis prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul electrolux.ro, la adresa: https://aigrijadehaineletale-elx.ju.mp sau www.aeg.ro., la adresa: https://aigrijadehaineletale-aeg.ju.mp,  pana cel tarziu 5 iunie 2023, factura fiscala care face dovada achizitiei produsului participant Electrolux sau AEG, pentru a fi validata participarea sa la Campanie, de catre Agentie;

-             Necompletarea formularului securizat, de catre Participant, pana cel tarziu 5 iunie 2023, nu obliga Organizatorul sa faca demersuri suplimentare pentru a afla motivele necompletarii si duce la invalidarea participarii. Totusi, in cazul unui incident tehnic care afecteaza formularul securizat, Organizatorul va lua toate masurile pentru remediere si va prelungi corespunzator perioada limita de completare cu perioada de indisponibilitate a formularului.

 • Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (nume, prenume, email / IBAN in RON sau telefon, etc.);

 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru comunicarea unui IBAN in RON eronat de catre un participant si nu va reface viramentul intr-un IBAN comunicat ulterior / diferit de cel comunicat prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul www.electrolux.ro, la adresa: https://aigrijadehaineletale-elx.ju.mp sau  www.aeg.ro., la adresa: https://aigrijadehaineletale-aeg.ju.mp.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme legate de inscrierea in campanie cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a participantului la Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita scrierea recenziei in perioada de desfasurare a Campaniei.

Organizatorul nu are obligatia de a verifica si nu este responsabil pentru corectitudinea IBAN-ului comunicat de catre participant, autenticitatea numelui de utilizator, sau in cazul in care acesta afecteaza drepturile tertilor, in special dreptul la un nume sau alte drepturi personale, dreptul la un nume comercial, dreptul la o marca comerciala sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestei Campanii.Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului este in afara limitelor de raspundere a acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu raspunde nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, prenumelui, e-mailului sau numarului de telefon incorect/incomplet furnizate.

 

 

 

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

 

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin inscriere in cadrul Campanie: nume, prenume, email, adresa IP, telefon, IBAN in RON, cod produs achizitionat, factura de achizitie/bon fiscal (poza), magazin, adresă.

 

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii beneficiului Campaniei.

 

De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania.

 

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

 • Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

 

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

 

Electrolux Romania transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice), Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

 

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

 

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

 1. Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
 2. Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.
 3. Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
 4. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.
 5. Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

 

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind datele cu caracter personal sau dacă aveți alte întrebări referitoare la această Declarație privind Datele cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră la www.electroluxgroup.com/privacy.

În scop informativ, coordonatele de contact pentru Responsabilul cu Protecția Datelor sunt:

AB Electrolux (publ)

Data Protection Officer

105 45 Stockholm

Suedia

privacy@electrolux.com

www.electroluxgroup.com/privacy

 

 1. TAXE SI CHELTUIELI

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

 • cheltuieli generate de realizarea copiilor dupa documente;
 • cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea accesarii Regulamentului sau de participare in Campanie;

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa-l transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 1. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi disponibil pe www.electrolux.ro si www.aeg.ro.

 

 

 1. FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 1. LITIGII

 

Regulamentul şi regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

ANEXA NR. 1   PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

914912564

EW2FN727W

914917637

EW6FN528W

914917522

EW6FN448W

914916535

EW6FN449S

914917288

EW6FN348AW

914916327

EW6F349BSA

914920709

EW7F348AW

914500500

EW7FN348PS

914555232

EW7F349PW

914555233

EW7F249PS

914917005

EW8F228S

914555812

EW8FN248B

914555813

EW8FN148B

914500408

EW8FN248PS

914555463

EW8F249PSC

914555467

EW8F169ASA

914555604

EW9F161B

914580009

EW7F348SI

914580416

EW8F348SCI

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala Slim

914340542

EW6SN506W

914340645

EW6SN426WI

914340646

EW6SN426BI

914340641

EW6SN406BXI

914340680

EW6SN427WI

914340383

EW6SN347SI

914340391

EW6SN327SXI

914342260

EW6SM227C

Masini de spalat cu incarcare verticala

913138620

EW2TN5261FE

913138540

EW6TN5261F

913148414

EW6TN24262

913148428

EW6TN4262

913148413

EW6TN4272

913148334

EW7TN3272

913148320

EW7TN3372

Masini de spalat cu uscator

914603530

EWWN1685W

914610109

EW7WO447W

914610120

EW7WO448W

914600738

EW7WN468W

914600757

EW7WP468W

914610105

EW7WO368S

914610127

EW7WO349S

914600736

EW7WN369S

914600755

EW7WP369S

914600735

EW7WN361S

914600754

EW7WP361S

914600817

EW8WN261B

914600334

EW9W161BC

914606408

EW7W368SI

Uscatoare de rufe

916098364

EW6C428W

916099035

EW7H458B

916098867

EW8H458B

916098872

EW8H258B

916099487

EW8H359S

916099480

EW8H259ST

916098352

EW8HS259S

916099116

EW9H378S

916098642

EW9H188SC

916099491

EW9H188SC

916099484

EW9HS289S

AEG

 

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala Slim

914341169

L6SNE47SE

Masini de spalat rufe cu incarcare frontala

914915709

LFR61944BE

914915061

L6FLG41S

914915710

LFR61144BE

914921752

LFR71844BE

914501402

LFR73844BE

914501614

LFR73964VE

914550526

L7FEE49PS

914501508

LFR73944CE

914550529

L7FEC41PS

914501616

LFR73164OE

914550543

L7FBE49BSA

914501007

LFR73944QE

914550844

L8FNC68S

914500803

LFR83846OE

914550736

L8FEC69PS

914501347

LFR83966NOE

914501310

LFR83966OE

914501106

LFR85146QE

914550907

L9FEA69S

914501209

LFR95146UE

Masini de spalat cu uscator

914610217

L7WBGO48W

914610402

LWR73864O

914610205

L7WBGO49S

914611106

LWR75965O

914611113

LWR73166OE

914606412

L8WBE68SI 

914610601

LWR85865O

914605260

L8WBC61S

914611305

LWR85165O

914610714

LWR96944B

914600355

L9WBCN61B

914600366

L9WBAN61BC

914610710

LWR98165XE

Masini de spalat rufe cu incarcare verticala

913143713

LTN7E273E

913143815

LTN7C373E

913143811

LTN8C373E

Uscatoare de rufe

916099379

TR718L4E

916098493

T8DBG49S

916099397

TR819P4E

916098900

T8DBE48S

916099374

TR838P4E

916098266

T8DBC49S

916099400

TR818A4E

916098064

T8DEA68S

916099418

TR838H4CE

916098640

T9DBC68S

916099389

TR939M6CE

 

Act aditional Nr. 2
la Regulamentul Oficial al Campaniei Electrolux
„Spală la 30 de grade. Economisește 30% energie.” 

 

Organizatorul campaniei „Un cadou pentru o pereche”, societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

 

In temeiul prevederilor art. 1.4, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat „Spala la 30 de grade. Economiseste 30% energie.” dupa cum urmeaza:

 

Art.1. Se modifica Art. 3 si va avea urmatorul continut:

Campania va incepe la 20 aprilie 2023 ora 00:00:00 si se va incheia la 30 iunie 2023 ora 24:00:00.

Orice achizitie efectuata inainte de 20 aprilie 2023 ora 00:00:00 si dupa data de 30 iunie 2023 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator

 

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei „Spală la 30 de grade. Economisește 30% energie” raman neschimbate.