Regulamentul Oficial al Campaniei

„Faci curăţenie lună și câștigi unul dintre cele 50 de premii”

 

 

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 1.1.Organizatorul Campaniei Promotionale „Faci curatenie luna si castigi unul dintre cele 50 de premii” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007N2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”). 

 

1.2.Campania este organizata prin intermediul agentiei de publicitate SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 33, bloc M4, etaj 4, ap. 18, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3792/2005, cod fiscal RO17290596, avand inclusiv calitatea de persoana imputernicita potrivit legislatiei aplicabile pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, denumita in continuare "Agentia".

 

1.3.Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina promotiei de pe www.electrolux.ro

 

1.4.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii promotiei de pe site-ul oficial al Organizatorului www.electrolux.ro.

 

 

2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza, in Romania, atat online, cat si offline, produsele aflate in Campanie. Lista completa a produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr.1. Campania nu se aplica produselor resigilate sau second hand.

 

 

3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 15 septembrie 2023 ora 00:00:00 si se va incheia la 15 noiembrie 2023 ora 24:00:00.

Orice achizitie efectuata inainte de 15 septembrie 2023 ora 00:00:00 si dupa data de 15 noiembrie 2023 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator.

Dovada achizitiei o va reprezenta exclusiv factura de achizitie, pe care vor fi mentionate data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator si codul produsului achizitionat.

 

 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1.Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani si straini, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in România, cu capacitate deplina de exercitiu, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei si care achizitioneaza produsele din magazinele care comercializeaza electrocasnice Electrolux importate doar de Electrolux Romania S.A. (denumite în continuare individual “Participant” și colectiv “Participanti”).

4.2. Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie angajatii Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte agentii/societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

4.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament.

 

 

5. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza doar produselor marca Electrolux, din categoria aspiratoarelor verticale.

Lista completa a codurilor produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr. 1. Produsele care nu se regasesc in lista (ca si cod de produs) nu fac subiectul Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a adauga noi produse la lista mentionata, in cazul in care, pe perioada Campaniei, au loc lansari de noi produse in categoria deja existenta in Campanie. Noile produse adaugate vor face subiectul unei noi anexe si vor fi comunicate publicului prin intermediul site-ului www.electrolux.ro, in pagina acestei Campanii.

 

 

6. BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a)             a achizitionat in perioada Campaniei un aspirator vertical marca Electrolux, parte din produsele incluse in Campanie

b)             a transmis prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul Electrolux.ro, respectiv la adresa https://curateniafaraefort.ju.mp/, pana cel tarziu 20 noiembrie 2023, factura fiscala care face dovada achizitiei Produsului Participant, aspirator vertical Electrolux pentru a fi validata participarea sa la Campanie, de catre Agentie

c)             factura de achizitie are mentionata data achizitiei, denumire comerciant, nume cumparator, codul produsului achizitionat

d)             dupa validarea de catre Agentie a participarii sale la Campanie, prin completarea de catre acesta a datelor personale corecte si complete: nume si prenume, adresa, numar telefon (pentru a putea fi contactat de firma de curierat prin care se face livrarea),

 

este inscris automat in tragerea la sorti pentru unul din cele 50 (zece) premii Statie de curatare PowerPro, cod produs EPPCS2.

Premiile oferite prin trage la sorti se acorda conform procedurii:

 

Tragerea la sorti are loc in data de 28 noiembrie 2023. La tragerea la sorti se vor extrage 50 castigatori si 10 rezerve, in prezenta unei Comisii alcatuita din reprezentanti ai Organizatorului si un notar/avocat. In urma extragerii se va intocmi un proces-verbal de constatare a castigatorilor si a rezervelor. Extragerea va fi facuta dintre toti participantii inscrisi si validati in Campanie, conform prezentului Regulament.

 

Organizatorul va contacta de pe adresa comunicare@smartpoint.ro, in termen de 3 zile lucratoare, castigatorii extrasi pe adresa de email folosita la inscrierea in campanie de catre participantii si va expedia premiul catre castigatori, la adresa comunicata in urma inscrierii in pagina campaniei, in termen de 30 zile lucratoare de la tragerea la sorti.

 

In cazul in care participantul nu a fost gasit la domiciliu de catre curier, se va face o reexpediere a coletului, costul fiind suportat de Electrolux Romania. Daca nici la a doua expediere participantul nu este la domiciliu, o expediere ulterioara va fi suportata de catre participant, la cererea si cu acordul acestuia

 

Datele transmise de catre participant, dupa cum se specifica mai sus, nu vor putea fi modificate ulterior transmiterii acestora catre Organizator. Participantul trebuie sa semneze confirmarea de primire a coletului ce contine premiul. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului de catre participant conduce la pierderea dreptului participantului de a intra in posesia premiului si contactarea unei a dintre rezerve.

 

Daca in timpul Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun participant ori se inscriu/participa mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

 

Castigatorii premiilor prin tragere la sorti vor fi publicati pe pagina Campaniei, in sectiunea Promotii de pe site-ul www.electrolux.ro, dupa validarea finala a acestora.

 

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a pretinde schimbarea acestora cu alte bunuri, sa solicite schimbarea caracteristicilor premiilor sau sa solicite contravaloarea in bani a premiilor castigate.

 

Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

 

Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare.

 

Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit.

 

In cazul in care, din motive independente de Organizator, premiile nu pot fi acordate (imposibilitatea contactarii participantilor din motive precum: refuzul participantilor / castigatorilor de a comunica datele solicitate/de a transmite informatiile in termenul si cu datele mai sus-mentionate, refuzul primirii premiilor), premiul/ile va/vor ramane in posesia Organizatorului.

 

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa:  contact@electrolux.ro , in termen de maximum 10 (zece) zile de la data finalizarii fiecarei luni din Campanie. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

  

Cantitatea si valoarea premiilor campaniei:

e)           Statie de curatare PowerPro (cod produs – EPPCS2) se vor acorda prin tragere la sorti, in limita stocului disponibil de 50 de bucati.

f)            Valoarea unei Statii de curatare PowerPro (cod produs – EPPCS2) este de 349,99 de lei (TVA inclus). Valoarea totala a premiilor din aceasta campanie este 17.499,5 lei (TVA inclus).

 

 

7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

a.             Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, un aspirator vertical marca Electrolux, din produsele incluse in Campanie

b.             Sa transmita prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul Electrolux.ro, respectiv la adresa https://curateniafaraefort.ju.mp, pana cel tarziu 20 noiembrie 2023, factura fiscala care face dovada achizitiei produsului aspirator vertical, pentru a fi validata participarea sa la Campanie, de catre Agentie

c.              Factura de achizitie sa aiba mentionata data achizitiei, denumire comerciant, nume cumparator, codul produsului achizitionat

 

Un participant are dreptul sa participe la Campanie o singura data, cu un singur produs aspirator vertical marca Electrolux, din produsele incluse in Campanie, achizitionat in perioada Campaniei.

 

 

8. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

1.                   Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;

2.                   Sa achizitioneze in perioada Campaniei aspirator vertical marca Electrolux, din produsele incluse in Campanie;

3.                   Sa transmita prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul Electrolux.ro, respectiv la adresa https://curateniafaraefort.ju.mp, pana cel tarziu 20 noiembrie 2023, factura fiscala care face dovada achizitiei produsului aspirator vertical Electrolux, pentru a fi validata participarea sa la Campanie, de catre Agentie. Factura de achizitie sa aiba mentionata data achizitiei, denumire comerciant, nume cumparator, codul produsului achizitionat.

 

Participantii NU vor beneficia de Statie de curatare PowerPro (cod produs – EPPCS2) si nu vor fi inscrisi in tragerea la sorti in urmatoarele cazuri:

-                au facut achizitia altor produse decat celor supuse Campaniei;

-                au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala (data facturii trebuie sa fie in perioada de Campaniei. Nu se accepta chitante de la firma de curierat, copii dupa bonuri de comanda sau comenzi online);

-                au achizitionat un produs / produse care nu a / au fost importat/e de catre Electrolux Romania;

-                au achizitionat produse resigilate sau second hand;

-                nu au transmis prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul Electrolux.ro, respectiv la adresa https://curateniafaraefort.ju.mp, pana cel tarziu 20 noiembrie 2023, factura fiscala care face dovada achizitiei produsului participant Electrolux, pentru a fi validata participarea sa la Campanie, de catre Agentie;

-                pe documentul ce atesta achizitia nu sunt mentionate data achizitiei, denumirea comerciantului, numele cumparatorului, codul produsului achizitionat.

 

 

9. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei NU isi asumă raspunderea in cazul in care:

-                Participantul a facut achizitia altui produs decat celor supuse Campaniei;

-                Participantul a facut achizitia in alta perioada decat cea a Campaniei;

-                Participantul a achizitionat un produs / produse care nu a / au fost importat/e de catre Electrolux Romania;

-                Participantul a achizitionat produse resigilate sau second hand;

-                Participantul nu a transmis prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul Electrolux.ro, respectiv la adresa https://curateniafaraefort.ju.mp, pana cel tarziu 20 noiembrie 2023, factura fiscala care face dovada achizitiei produsului aspirator vertical Electrolux, pentru a fi validata participarea sa la Campanie, de catre Agentie;

-             Necompletarea formularului securizat, de catre Participant, pana cel tarziu 20 noiembrie 2023, nu obliga Organizatorul sa faca demersuri suplimentare pentru a afla motivele necompletarii si duce la invalidarea participarii. Totusi, in cazul unui incident tehnic care afecteaza formularul securizat, Organizatorul va lua toate masurile pentru remediere si va prelungi corespunzator perioada limita de completare cu perioada de indisponibilitate a formularului.

-                Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / adresa / telefon, etc.);

-                Participantul nu a putut fi contactat pentru livrare – Electrolux suportand costurile pentru maximum 2 trimiteri (livrarea initiala + 1 retrimitere).

 

 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru livrarea cu intarziere a premiilor de catre firmele de curierat.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme legate de scrierea recenziilor, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a participantului la Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita scrierea recenziei in perioada de desfasurare a Campaniei.

Organizatorul nu are obligatia de a verifica si nu este responsabil pentru autenticitatea numelui de utilizator, sau in cazul in care acesta afecteaza drepturile tertilor, in special dreptul la un nume sau alte drepturi personale, dreptul la un nume comercial, dreptul la o marca comerciala sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestei Campanii.Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului este in afara limitelor de raspundere a acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu raspunde nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, prenumelui, adresei, e-mailului sau numarului de telefon incorect/incomplet furnizate.

 

 

10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

 

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin inscriere in cadrul Campanie: nume, prenume, email, adresa IP, telefon, adresa livrare, cod produs achizitionat, factura de achizitie/bon fiscal (poza), magazin, adresă.

 

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii beneficiului Campaniei.

 

De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania.

 

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

-                Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);

-                Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);

-                Prelucrarea  este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);

-                Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

 

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

 

Electrolux Romania transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice), Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

 

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

 

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

a)             Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

b)             Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

c)             Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.

d)             Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

e)             Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

f)               Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

 

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind datele cu caracter personal sau dacă aveți alte întrebări referitoare la această Declarație privind Datele cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră la www.electroluxgroup.com/privacy.

În scop informativ, coordonatele de contact pentru Responsabilul cu Protecția Datelor sunt:

AB Electrolux (publ)

Data Protection Officer

105 45 Stockholm

Suedia

privacy@electrolux.com

www.electroluxgroup.com/privacy

 

 

11. TAXE SI CHELTUIELI

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

-       cheltuieli generate de realizarea copiilor dupa documente;

-       cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea accesarii Regulamentului sau de participare in Campanie;

-       cheltuieli rezultate din cap. 7 lit. d) privind re-expedierea premiilor la cererea participantilor.

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa-l transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 

12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi disponibil pe www.electrolux.ro,

 

 

13. FORTA MAJORA

 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 

14. LIMBA. LITIGII

 Regulamentul şi regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

ANEXA NR. 1   PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 Aspirator vertical cu acumulatori Seria 800 – EP81B25WET

Aspirator vertical cu acumulatori Seria 700 – EP71B14WET

Aspirator vertical cu acumulatori Seria 600 – ES62P25WET

Aspirator vertical cu acumulatori Seria 500 – ES52B25WET

 

 

Act aditional Nr. 1

la Regulamentul Oficial al Campaniei Electrolux

„Faci curăţenie lună și câștigi unul dintre cele 50 de premii”

 

Organizatorul Campaniei Promotionale „Faci curatenie luna si castigi unul dintre cele 50 de premii” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007N2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

In temeiul prevederilor art. 1.4, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat „Faci curatenie luna si castigi unul dintre cele 50 de premii” dupa cum urmeaza:

 

Art.1. Se modifica Art. 3, PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI si va avea urmatorul continut:

Campania va incepe la 15 septembrie 2023 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 decembrie 2023 ora 24:00:00.

Orice achizitie efectuata inainte de 15 septembrie 2023 ora 00:00:00 si dupa data de 31 decembrie 2023 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator.

Dovada achizitiei o va reprezenta exclusiv factura de achizitie, pe care vor fi mentionate data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator si codul produsului achizitionat.

 

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei „Faci curatenie luna si castigi unul dintre cele 50 de premii” raman neschimbate.

 

 

Act aditional Nr. 2

la Regulamentul Oficial al Campaniei Electrolux

„Faci curăţenie lună și câștigi unul dintre cele 50 de premii”

 

Organizatorul Campaniei Promotionale „Faci curatenie luna si castigi unul dintre cele 50 de premii” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007N2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

In temeiul prevederilor art. 1.4, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat „Faci curatenie luna si castigi unul dintre cele 50 de premii” dupa cum urmeaza:

 

Art.1. Se modifica Art. 6, PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI si va avea urmatorul continut legat de data tragerii la sorti:

Tragerea la sorti are loc in data de 16 ianuarie 2024. La tragerea la sorti se vor extrage 50 castigatori si 10 rezerve, in prezenta unei Comisii alcatuita din reprezentanti ai Organizatorului si un notar/avocat. In urma extragerii se va intocmi un proces-verbal de constatare a castigatorilor si a rezervelor. Extragerea va fi facuta dintre toti participantii inscrisi si validati in Campanie, conform prezentului Regulament.

 

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei „Faci curatenie luna si castigi unul dintre cele 50 de premii” raman neschimbate.