Regulamentul Oficial al Campaniei

„Cumpără o pereche și primești setul Infinite Wok”

 
Act aditional Nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei Electrolux
„Un cadou pentru o pereche” / „Cumpără o pereche și primești setul Infinite Wok”

 

Organizatorul campaniei „Un cadou pentru o pereche”/ „Cumpara o pereche si primesti setul Infinite Wok”, societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

In temeiul prevederilor art. 1.4, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat „Un cadou pentru o pereche”/ „Cumpara o pereche si primesti setul Infinite Wok”  dupa cum urmeaza:

Art.1. Se suplimenteaza numarul de Seturi Infinite Wok cu 20 de bucati. La epuizarea stocului, campania va fi considerata incheiata.

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei „Un cadou pentru o pereche”/„Cumpara o pereche si primesti setul Infinite Wok” raman neschimbate.

 

Act aditional Nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei Electrolux
„Un cadou pentru o pereche”

 

Organizatorul campaniei „Un cadou pentru o pereche”, societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

In temeiul prevederilor art. 1.4, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat „Un cadou pentru o pereche” dupa cum urmeaza:

Art.1. Se modifica denumirea campaniei din „Un cadou pentru o pereche” in „Cumpara o pereche si primesti setul Infinite Wok”

Art. 2. Se modifica Art. 4.1. si va avea urmatorul continut:

4.1.Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani si straini, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in România, cu capacitate deplina de exercitiu, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei si care achizitioneaza produsele din magazinele care achizitioneaza produse Electrolux furnizate de Electrolux Romania S.A. (denumite în continuare individual “Participant” și colectiv “Participanti”).

Art. 3. Se modifica Art. 8.3 aliniatul 3 si va avea urmatorul continut:

 • au achizitionat produsele din magazine care nu achizitioneaza produsele Electrolux furnizate de Electrolux Romania S.A.

Art. 4. Se modifica Art. 9 aliniatul 3 si va avea urmatorul continut:

-         Participantul a achizitionat produsele din magazine care nu achizitioneaza produsele Electrolux furnizate de Electrolux Romania S.A.

Art. 5. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei „Un cadou pentru o pereche” raman neschimbate.

 

 

 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1.Organizatorul Campaniei Promotionale „Un cadou pentru o pereche” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007N2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

 

1.2.Campania este organizata prin intermediul agentiei de publicitate SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 33, bloc M4, etaj 4, ap. 18, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3792/2005, cod fiscal RO17290596, avand inclusiv calitatea de persoana imputernicita potrivit legislatiei aplicabile pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, denumita in continuare "Agentia".

 

1.3.Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina promotiei de pe www.electrolux.ro

 

1.4.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii promotiei de pe site-ul oficial al Organizatorului www.electrolux.ro.

 

 

 1. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza, in Romania, atat online, cat si offline, produsele aflate in Campanie. Lista completa a produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr.1. In aceasta campanie nu sunt incluse cuptoarele cu microunde. Campania nu se aplica produselor resigilate sau second hand.

 

 

 1. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 1 martie 2023 ora 00:00:00 si se va incheia la 30 aprilie 2023 ora 24:00:00.

Orice achizitie efectuata inainte de 1 martie 2023 ora 00:00:00 si dupa data de 30 aprilie 2023 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator.

Dovada achizitiei o va reprezenta exclusiv factura de achizitie / facturile de achizitie, pe care vor fi mentionate data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, codurile celor 2 produse achizitionate.

 

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1.Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani si straini, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in România, cu capacitate deplina de exercitiu, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei si care achizitioneaza produsele din magazinele care comercializeaza electrocasnice Electrolux importate doar de Electrolux Romania S.A. (denumite în continuare individual “Participant” și colectiv “Participanti”).

4.2. Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie angajatii Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte agentii/societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

4.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament.

 

 

 1. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza doar produselor marca Electrolux, din categoriile mentionate mai jos:

 • Plita cu inductie
 • Cuptor incorporabil

 

Lista completa a codurilor produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr. 1. Produsele care nu se regasesc in lista (ca si cod de produs) nu fac subiectul Campaniei. In aceasta campanie nu sunt incluse cuptoarele cu microunde. Organizatorul isi rezerva dreptul de a adauga noi produse la lista mentionata, in cazul in care, pe perioada Campaniei, au loc lansari de noi produse in categoria deja existenta in Campanie. Noile produse adaugate vor face subiectul unei noi anexe si vor fi comunicate publicului prin intermediul site-ului www.electrolux.ro, in pagina acestei Campanii.

 

 

 1. BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a achizitionat in perioada Campaniei o pereche formata dintr-o plita cu inductie marca Electrolux si un cuptor incorporabil marca Electrolux, din produsele incluse in Campanie
 2. a transmis prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul Electrolux.ro, respectiv la adresa https://electrolux.reviews/intuit, pana cel tarziu 5 mai 2023, factura fiscala sau facturile fiscale care fac dovada achizitiei celor doua produse, plita cu inductie Electrolux si cuptorul incorporabil Electrolux, pentru a fi validata participarea sa la Campanie, de catre Agentie
 3. factura / facturile de achizitie au mentionate data achizitiei, denumire comerciant, nume cumparator, codurile celor 2 produse achizitionate
 4. dupa validarea de catre Agentie a participarii sale la Campanie, prin completarea de catre acesta a datelor personale corecte si complete: nume si prenume, adresa, numar telefon (pentru a putea fi contactat de firma de curierat prin care se face livrarea), inclusiv codul numeric personal (CNP), in vederea indeplinirii de catre Organizator sau de catre imputernicitii acestuia a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit,

 

va primi prin curier, in 30 de zile lucratoare dupa trimiterea datelor personale, corecte si complete, Setul Infinite Wok Electrolux, pentru perechea formata dintr-o plita cu inductie marca Electrolux si un cuptor incorporabil marca Electrolux, din produsele incluse in Campanie, pereche achizitionata in perioada Campaniei si inscrisa si validata in Campanie conform prezentului regulament.

Lista completa a produselor aflate in Campanie este prezentata in Anexa nr. 1, parte integranta a acestui Regulament. In aceasta campanie nu sunt incluse cuptoarele cu microunde.

 

 1. Setul Infinite Wok Electrolux se va acorda in limita stocului disponibil de 80 de bucati. La epuizarea stocului, campania va fi considerata incheiata.
 2. Valoarea unui Set Infinite Wok Electrolux este de 1150 de lei (TVA inclus). Valoarea totala a premiilor din aceasta campanie este 92000 lei (TVA inclus).

 

 

 1. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

 1. Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, o pereche formata dintr-o plita cu inductie marca Electrolux si un cuptor incorporabil marca Electrolux, din produsele incluse in Campanie
 2. Sa transmita prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul Electroluro, respectiv la adresa https://electrolux.reviews/intuit, pana cel tarziu 5 mai 2023, factura fiscala sau facturile fiscale care fac dovada achizitiei celor doua produse, plita cu inductie Electrolux si cuptorul incorporabil Electrolux, pentru a fi validata participarea sa la Campanie, de catre Agentie
 3. Factura / facturile de achizitie sa aiba mentionate data achizitiei, denumire comerciant, nume cumparator, codurile celor 2 produse achizitionate
 4. In cazul in care participantul nu a fost gasit la domiciliu de catre curier, se va face o reexpediere a coletului, costul fiind suportat de Electrolux Romania. Daca nici la a doua expediere participantul nu este la domiciliu, o expediere ulterioara va fi suportata de catre participant, la cererea si cu acordul acestuia.

 

In termen de 30 de zile lucratoare dupa trimiterea datelor personale, corecte si complete, prin intermediul formularului securizat, Agentia va trimite catre participant Setul Infinite Wok Electrolux.

Un participant are dreptul sa participe la Campanie o singura data, cu o singura pereche formata dintr-o plita cu inductie marca Electrolux si un cuptor incorporabil marca Electrolux, din produsele incluse in Campanie, achizitionate in perioada Campaniei.

 

 

 1. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
 2. Sa achizitioneze in perioada Campaniei o pereche formata dintr-o plita cu inductie marca Electrolux si un cuptor incorporabil marca Electrolux, din produsele incluse in Campanie;
 3. Sa transmita prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul Electroluro, respectiv la adresa https://electrolux.reviews/intuit, pana cel tarziu 5 mai 2023, factura fiscala sau facturile fiscale care fac dovada achizitiei celor doua produse, plita cu inductie Electrolux si cuptorul incorporabil Electrolux, pentru a fi validata participarea sa la Campanie, de catre Agentie. Factura / facturile de achizitie sa aiba mentionate data achizitiei, denumire comerciant, nume cumparator, codurile celor 2 produse achizitionate.

 

Participantii NU vor beneficia de Setul Infinite Wok Electrolux in urmatoarele cazuri:

 • au facut achizitia altor produse decat celor supuse Campaniei;
 • au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala (data facturii/facturilor fiscale trebuie sa fie in perioada de Campanie. Nu se accepta chitante de la firma de curierat, copii dupa bonuri de comanda sau comenzi online);
 • au achizitionat un produs / produse care nu a / au fost importat/e de catre Electrolux Romania;
 • au achizitionat produse resigilate sau second hand;
 • nu au transmis prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul Electroluro, respectiv la adresa https://electrolux.reviews/intuit, pana cel tarziu 5 mai 2023, factura fiscala sau facturile fiscale care fac dovada achizitiei celor doua produse, plita cu inductie Electrolux si cuptorul incorporabil Electrolux, pentru a fi validata participarea sa la Campanie, de catre Agentie;
 • pe documentul ce atesta achizitia nu sunt mentionate data achizitiei, denumirea comerciantului, numele cumparatorului, codurile celor 2 produse achizitionate.

 

 1. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei NU isi asumă raspunderea in cazul in care:

 • Participantul a facut achizitia altui produs decat celor supuse Campaniei;
 • Participantul a facut achizitia in alta perioada decat cea a Campaniei;
 • Participantul a achizitionat un produs / produse care nu a / au fost importat/e de catre Electrolux Romania;
 • Participantul a achizitionat produse resigilate sau second hand;
 • Participantul nu a transmis prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul Electroluro, respectiv la adresa https://electrolux.reviews/intuit, pana cel tarziu 5 mai 2023, factura fiscala sau facturile fiscale care fac dovada achizitiei celor doua produse, plita cu inductie Electrolux si cuptorul incorporabil Electrolux, pentru a fi validata participarea sa la Campanie, de catre Agentie;

-         Necompletarea formularului securizat, de catre Participant, pana cel tarziu 5 mai 2023, nu obliga Organizatorul sa faca demersuri suplimentare pentru a afla motivele necompletarii si duce la invalidarea participarii. Totusi, in cazul unui incident tehnic care afecteaza formularul securizat, Organizatorul va lua toate masurile pentru remediere si va prelungi corespunzator perioada limita de completare cu perioada de indisponibilitate a formularului.

 • Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / adresa / telefon / CNP etc.);
 • Participantul nu a putut fi contactat pentru livrare – Electrolux suportand costurile pentru maximum 2 trimiteri (livrarea initiala + 1 retrimitere).

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

 

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin inscriere in cadrul Campanie: nume, prenume, email, adresa IP, telefon, adresa livrare, cod produs achizitionat, factura de achizitie/bon fiscal (poza), magazin, adresă.

 

Participantilor desemnati castigatori ai premiilor li se va solicita de catre Organizator sau imputernicitii acestuia codul numeric personal (CNP), in vederea indeplinirii de catre Organizator sau de imputernicitii acestuia a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit.

 

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii beneficiului Campaniei.

 

De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania.

 

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

 • Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

 

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

 

Electrolux Romania transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice), Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

 

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

 

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

 1. Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
 2. Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.
 3. Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
 4. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.
 5. Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

 

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind datele cu caracter personal sau dacă aveți alte întrebări referitoare la această Declarație privind Datele cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră la www.electroluxgroup.com/privacy.

În scop informativ, coordonatele de contact pentru Responsabilul cu Protecția Datelor sunt:

AB Electrolux (publ)

Data Protection Officer

105 45 Stockholm

Suedia

privacy@electrolux.com

www.electroluxgroup.com/privacy

 

 1. TAXE SI CHELTUIELI

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

 • cheltuieli generate de realizarea copiilor dupa documente;
 • cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea accesarii Regulamentului sau de participare in Campanie;
 • cheltuieli rezultate din cap. 7 lit. d) privind re-expedierea Setului Infinite Wok Electrolux la cererea participantilor.

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa-l transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 1. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi disponibil pe www.electrolux.ro,

 

 

 1. FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 1. LITIGII

 

Regulamentul şi regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

ANEXA NR. 1   PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 

PNC

Cod produs

Cuptor incorporabil

 

944064903

EZA2400AOX

944068230

EOH3C00BX

944068163

EOD3C40BX

944068030

EZF5E40X

944068240

EOF5H40BX

944068055

EOD5C70BX

944068056

EOD5H70BX

949496958

EOF3C00X

949496957

EOF3C70X

949496944

EOF3C50TX

949713402

EOG2102AOX

944068020

EZF5C50Z

944068222

EOF5C50BZ

944068021

EZF5C50V

944068239

EOF5C50BV

949497304

EOE7C31V

949498474

EOE8P39V

949499337

EOD3H70X

949499309

EOD3C50TX

949499562

EOD6C77X

949497303

EOE7C31X

949496179

EOB3400BOR

949496915

EOA5220AOR

949496914

EOA5220AOV

944064913

EZC2430EOX

944068306

EOF6P76BX

949498126

EOF4P74X

949498213

EOF4P56X

949498154

EOF6P70X

949498212

EOF6P76X2

949499651

EOD6P66X

949499656

EOD6P76X

949499826

EOD6P71Z

944184841

COE7P31X

949498433

COE7P31X2

944184893

EOE7P31Z

949498473

EOE8P39X

944184878

KOE8P81Z

949494740

EOC6P71X

949494813

EOC6P77X

949494816

EOC8P39X

944032073

EOB8S39X

944032075

EOB8S39Z

944184831

EOB9S31WX

944032040

EOA9S31WZ

944184827

EOA9S31CX

944066616

EVL6E40X

944066920

EVL6E46X

949499331

EOD3C70X

949499311

EOD5C50Z

949499310

EOD5C70X

944068136

EZF5E43X

944068241

EOF5H50BX

949496945

EOF5C50V

949494470

EOC6H71Z

949498441

COE7P31B

949498424

EOE7P31X

944064904

EZB3430AOK

944068231

EOF3H50BK

949499048

EOD3H50TX

949499312

EOD3C70TK

949499823

EOD6P71X

949499846

EOD6P77X

949497306

EOE7C31Z

944064908

EZB3400AOX

944068236

EOH3H00BX

944068019

EZF5C50X

944068165

KOD5C70BX

949499340

KOD3C70X

949499308

KODGC70TX

949496947

EOF5C70X

949499563

EOD6C77Z

949499845

KODDP77X

944032077

KOEBP39X

944032074

KOEBP39Z

944184868

KOEAP31WT

944032072

KOBBS39X

944184821

KOAAS31WX

944068235

EOF3H00BX

944068238

EOF5C50BX

Plita cu inductie

 

949760084

EGD6576NOK

949492087

EHH6240ISK

949492350

LIV63431BK

949599149

LIL61424C

949599150

LIL61434C

949596804

EIT61443B

949492353

CIR60430CB

949596713

EIV644

949596859

EIS62443

949596832

EIV63440BW

949596835

EIV63440BS

949596706

EIV654

949596883

EIP6446

949596906

EIS6448

949596891

EIS6648

949596717

EIV734

949596962

EIS7548

949596860

EIS824

949596985

EIS8134

949596714

EIV835

949599200

EIV84550

949596879

EIP8146

949596963

EIS84486

949596889

EIS8648

949599184

EIV87675

949596708

EIV9467

949599214

KCC83443

949599199

KCC85450

949492345

LIR60433B

949596987

EIS62449

949596984

EIS6134

949492370

EIT60428C

949492342

LIR60430

949596970

EIS62441

949596718

EIV634

949599161

EIS624

949492344

LIR60433        

949599168

CIV654