Regulamentul Oficial al Campaniei

„Sute de premii Electrolux pentru casa ta – editia primavara 2024”

 

 

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1. Organizatorul Campaniei Promotionale „Sute de premii Electrolux pentru casa ta – editia primavara 2024” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007N2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

 

1.2. Campania este organizata prin intermediul agentiei de publicitate SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 33, bloc M4, etaj 4, ap. 18, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3792/2005, cod fiscal RO17290596, avand inclusiv calitatea de persoana imputernicita potrivit legislatiei aplicabile pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, denumita in continuare "Agentia".

 

1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina promotiei de pe www.electrolux.ro si de pe www.aeg.ro

 

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii promotiei de pe site-urile oficiale ale Organizatorului www.electrolux.ro si www.aeg.ro

 

 

2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza, in Romania, atat online, cat si offline, produsele aflate in Campanie, produse importate doar de Electrolux Romania S.A.. Lista completa a produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr.1. In aceasta campanie nu sunt incluse cuptoarele cu microunde. Campania nu se aplica produselor resigilate sau second hand.

 

 

3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 25 martie 2024 ora 00:00:00 si se va incheia la 10 mai 2024 ora 24:00:00.

Orice achizitie efectuata inainte de 25 martie 2024 ora 00:00:00 si dupa data de 10 mai 2024 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator.

Dovada achizitiei o va reprezenta exclusiv factura de achizitie, pe care vor fi mentionate data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, codul produsului achizitionat.

 

 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani si straini, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in România, cu capacitate deplina de exercitiu, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei si care achizitioneaza produsele din magazinele care comercializeaza electrocasnice Electrolux si AEG importate doar de Electrolux Romania S.A. (denumite în continuare individual “Participant” și colectiv “Participanti”).

4.2. Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie angajatii Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte agentii/societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

4.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament.

 

 

5. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza doar produselor marca Electrolux si marca AEG. Lista completa a codurilor produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr. 1. Produsele care nu se regasesc in lista (ca si cod de produs) nu fac subiectul Campaniei. In aceasta campanie nu sunt incluse cuptoarele cu microunde. Organizatorul isi rezerva dreptul de a adauga noi produse la lista mentionata, in cazul in care, pe perioada Campaniei, au loc lansari de noi produse in categoria deja existenta in Campanie. Noile produse adaugate vor face subiectul unei noi anexe si vor fi comunicate publicului prin intermediul site-ului www.electrolux.ro si a site-ului www.aeg.ro, in pagina acestei Campanii.

 

 

6. BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 

     a) a achizitionat in perioada Campaniei un produs marca Electrolux sau AEG, din produsele incluse in Campanie

 

     b) a transmis prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul Electrolux.ro, respectiv AEG.ro, respectiv la adresa https://sute-premii-electrolux.ju.mp/, pana cel tarziu 17 mai 2024, factura fiscala care face dovada achizitiei produsului din Campanie, pentru a fi validata participarea sa la Campanie, de catre Agentie

 

     c) factura de achizitie are mentionata data achizitiei, denumire comerciant, nume cumparator, codul produsului achizitionat

 

     d) dupa validarea de catre Agentie a participarii sale la Campanie, prin completarea de catre acesta a tuturor informatiilor cerute in formularul de inscriere in Campanie si anume a  datelor personale corecte si complete: nume si prenume, adresa, numar telefon (pentru a putea fi contactat de firma de curierat prin care se face livrarea),factura fiscala etc

 va primi prin curier, in maximum 60 de zile lucratoare dupa trimiterea datelor personale, corecte si complete, Setul de 3 solutii de curatare Electrolux, pentru produsul achizitionat in perioada Campaniei si inscris si validat in Campanie conform prezentului regulament.

Lista completa a produselor aflate in Campanie este prezentata in Anexa nr. 1, parte integranta a acestui Regulament. In aceasta campanie nu sunt incluse cuptoarele cu microunde.

 

Toti participantii care indeplinesc cumulativ prevederile prezentului regulament si au fost validati de catre agentie, intra automat in tragerea la sorti din data de 28 mai 2024.  

 

     e) Setul de 3 solutii de curatare Electrolux este compus din urmatoarele produse Electrolux: o solutie curatare plite ceramice cod M3HCC300, o solutie curatat cuptoare conventionale si cu microunde cod M3OCS300, o solutie Clean and Care 3 in 1 cod M2GCP600.

 

     f) Setul de 3 solutii de curatare Electrolux se va acorda in limita stocului disponibil de 300 de seturi, in ordinea inscrierii in Campanie a participantilor care au respectat toate conditiile de validare. La epuizarea stocului, nu va mai fi acordat cate un Set de 3 solutii de curatare pentru achizitia unui produs din Campanie, in urma indeplinirii conditiilor prevazute de prezentul regulament.

 

     g) Valoarea unui Set de 3 solutii de curatare Electrolux este de 181 de lei (TVA inclus). Valoarea totala a premiilor Seturi de 3 solutii de curatare Electrolux este 54.300 lei (TVA inclus).

 

    h) Premiile oferite prin tragere la sorti sunt 50 de friteuze cu aer cald Create 5 Electrolux (cod E5AF1-4GB)

 

     i) Valoare unei friteuze cu aer cald Create 5 Electrolux este 519,99 lei (TVA inclus). Valoarea totala a premiilor oferite prin tragere la sorti este de 25.999,5 lei

 

                                                                                             

7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

 

     a) Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, un produs marca Electrolux sau marca AEG din produsele incluse in Campanie

 

     b) Sa transmita prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul Electrolux.ro, respectiv AEG.ro, respectiv la adresa https://sute-premii-electrolux.ju.mp/, pana cel tarziu 17 mai 2024, factura fiscala care face dovada achizitiei produsului din Campanie, pentru a fi validata participarea sa la Campanie de catre Agentie

 

     c) Factura de achizitie sa aiba mentionata data achizitiei, denumire comerciant, nume cumparator, codul produsului achizitionat

 

    d) Procedura de acordare a celor 300 de premii (seturi de curatare):

 In termen de maximum 60 de zile lucratoare dupa trimiterea datelor personale, corecte si complete, prin intermediul formularului de inscriere in Campanie si validarea lui in Campanie de catre agentie, Agentia va trimite catre participant , Setul de 3 solutii de curatare Electrolux.

In cazul in care participantul nu a fost gasit la domiciliu de catre curier, se va face o reexpediere a coletului, costul fiind suportat de Electrolux Romania. Daca nici la a doua expediere participantul nu este la domiciliu, o expediere ulterioara va fi suportata de catre participant, la cererea si cu acordul acestuia.

  

     e) Un participant are dreptul sa participe la Campanie cu pana la maximum 5 produse Electrolux sau AEG din Campanie, achizitionate in perioada Campaniei. Un participant poate inscrie mai multe produse de pe aceeasi factura intr-o singura inscriere, insa nu poate inscrie aceeasi factura de mai multe ori, chiar daca inscrierile sunt facute pentru produse diferite. O factura nu poate fi inscrisa de mai multi participanti, astfel prima inscriere a facturii in Campanie va fi luata in calcul, urmatoarele inscrieri fiind descalificate.

 

     f) Dupa finalizarea Campaniei, in data de 28 mai 2024, toti participantii validati intra in tragerea la sorti pentru cele 50 de friteuze cu aer cald Create 5 Electrolux.

 

     g) Procedura de acordare a premiilor prin tragere la sorti:

 

La tragerea la sorti se vor desemna 50 de castigatori si 50 de rezerve. Va fi desemnat cate un castigator pentru fiecare premiu prin tragere la sorti, in prezenta unei Comisii alcatuita din reprezentanti ai Organizatorului si un notar/avocat. Tragerea la sorti se va realiza prin intermediul unui sistem electronic securizat de extragere, mai exact tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie (digitala/fara interventie umana), care va selecta castigatorii dintr-o baza de date ce contine toti participantii inscrisi si validati in Campanie, conform prezentului Regulament.

 

In urma extragerii se va intocmi un proces-verbal de constatare a castigatorilor si a rezervelor.

 

Un participant poate primi un singur premiu prin tragere la sorti in cadrul concursului. In cazul in care un participant este extras de mai multe ori ca si castigator, va primi un singur premiu prin tragere la sorti iar celelalte extrageri ale sale vor fi invalidate si se va apela la rezerve pentru acordarea premiilor respective. Pentru fiecare castigator invalidat se va apela la o singura rezerva, in ordinea in care acestea au fost extrase.

 

Validitatea participantilor care au fost declarati castigatori va fi verificata in termen de 2 zile lucratoare de la extragere, probandu-se conformitatea si daca respecta prevederile Regulamentului, in vederea revendicarii premiului. In cazul in care unul sau mai multi castigatori nu sunt validati pentru a primi premiul, se va apela la rezerve.

 

In urma tragerii la sorti, Organizatorul va contacta de pe adresa comunicare@smartpoint.ro, in termen de 3 zile lucratoare, castigatorul desemnat pentru fiecare premiu, pe adresa de email furnizata in formularul de inscriere in Campanie. Organizatorul va informa castigatorul in privinta premiului castigat si ii va comunica modalitatea de livrare a premiului. In cazul in care castigatorul doreste sa refuze primirea premiului, acesta va putea contacta organizatorul printr-un raspuns la acelasi e-mail, unde poate transmite solicitarea sa. Castigatorii au 3 zile lucratoare la dispozitie sa refuze primirea premiului.

 

Daca in urma email-ului trimis de Organizator, castigatorul nu revine cu niciun mesaj de raspuns la e-mail, premiul castigat va fi trimis automat la adresa de livrare mentionata la inscriere, prin intermediul formularului de concurs. Organizatorul va expedia premiul catre castigator, la adresa mentionata, in termen de maximum 60 de zile lucratoare de la validarea tuturor castigatorilor. Participantul trebuie sa semneze confirmarea de primire a coletului ce contine premiul. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului de catre participant conduce la pierderea dreptului participantului de a intra in posesia premiului.

 

In cazul in care participantul nu a fost gasit la domiciliu de catre curier, se va face o reexpediere a coletului, costul fiind suportat de Electrolux Romania. Daca nici la a doua expediere participantul nu este la domiciliu, o expediere ulterioara va fi suportata de catre participant, la cererea si cu acordul acestuia.

 

Aceeasi procedura de acordare a premiilor prin tragere la sorti se va aplica si rezervelor desemnate drept castigatori, daca este cazul.

  

     h) Daca in timpul Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun participant ori se inscriu/participa mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei, atat seturile de 3 solutii de curatare Electrolux cat si premiile oferite prin tragerea la sorti ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

 

 

     i) Alte detalii referitoare la acordarea premiilor:

 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a face verificari suplimentare asupra corectitudinii datelor furnizate de catre participant si poate solicita, pentru acordarea premiului, dovezi suplimentare referitoare la achizitia produsului inscris de participant. Organizatorul poate solicita  fotografii cu produsul sau alte tipuri de dovezi care sa ateste achizitia produsului Electrolux sau AEG inscris in campanie.
 • Decizia finala asupra validitatii unei inscrieri in Campanie si acordarii premiului revine exclusiv Organizatorului. Acesta nu este obligat sa poarte corespondenta cu participantii, indiferent daca inscrierile au fost validate sau nu.

 

     j) Castigatorii premiilor prin tragere la sorti vor fi publicati pe pagina Campaniei, in sectiunea Promotii de pe site-ul www.electrolux.ro si respectiv www.aeg.ro, in data de 4 iunie 2024.

 

     k) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a pretinde schimbarea acestora cu alte bunuri, sa solicite schimbarea caracteristicilor premiilor sau sa solicite contravaloarea in bani a premiilor castigate.

 

     l) Toate premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei. In cazul in care participantul nu a fost gasit la domiciliu de catre curier, se va face o reexpediere a coletului, costul fiind suportat de Electrolux Romania. Daca nici la a doua expediere participantul nu este la domiciliu, o expediere ulterioara va fi suportata de catre participant, la cererea si cu acordul acestuia.

 

     m) Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare.

 

     n) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit.

 

     o) In cazul in care, din motive independente de Organizator, premiile nu pot fi acordate (imposibilitatea contactarii participantilor din motive precum: refuzul participantilor / castigatorilor de a comunica datele solicitate/de a transmite informatiile in termenul si cu datele mai sus-mentionate, refuzul primirii premiilor), premiul/ile va/vor ramane in posesia Organizatorului.

 

     p) Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa:  contact@electrolux.ro, in termen de maximum 10 (zece) zile de la data publicarii castigatorilor tragerii la sorti din Campanie. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie

 

 

8. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
 2. Sa achizitioneze in perioada Campaniei un produs marca Electrolux sau marca AEG, din produsele incluse in Campanie;
 3. Sa transmita prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul Electrolux.ro, respectiv AEG.ro, respectiv la adresa https://sute-premii-electrolux.ju.mp/, pana cel tarziu 17 mai 2024, factura fiscala care face dovada achizitiei produsului din Campanie, pentru a fi validata participarea sa la Campanie, de catre Agentie. Factura de achizitie trebuie sa aiba mentionata data achizitiei, denumire comerciant, nume cumparator, codul produsului achizitionat.

 

Participantii NU vor beneficia de premiile acestei Campanii in urmatoarele cazuri:

 • au facut achizitia altor produse decat celor supuse Campaniei;
 • au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala (data facturii fiscale trebuie sa fie in perioada de Campanie. Nu se accepta chitante de la firma de curierat, copii dupa bonuri de comanda sau comenzi online);
 • au achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux Romania.
 • au achizitionat produse resigilate sau second hand.
 • nu au transmis prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul Electrolux.ro, respectiv AEG.ro, respectiv la adresa https://sute-premii-electrolux.ju.mp/, pana cel tarziu 17 mai 2024, factura fiscala care face dovada achizitiei produsului Electrolux sau AEG din Campanie, pentru a fi validata participarea sa la Campanie, de catre Agentie;
 • pe documentul ce atesta achizitia nu sunt mentionate data achizitiei, denumirea comerciantului, numele cumparatorului, codul produsului achizitionat.

 

9. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei NU isi asumă raspunderea in cazul in care:

 • Participantul a facut achizitia altui produs decat celor supuse Campaniei;
 • Participantul a facut achizitia in alta perioada decat cea a Campaniei;
 • Participantul a achizitionat un produs care nu a fost importat de catre Electrolux Romania.
 • Participantul a achizitionat produse resigilate sau second hand.
 • Participantul nu a transmis prin formularul din pagina campaniei de pe site-ul Electrolux.ro, respectiv AEG.ro, respectiv la adresa https://sute-premii-electrolux.ju.mp/, pana cel tarziu 17 mai 2024, factura fiscala fiscale care face dovada achizitiei produsului din Campanie, pentru a fi validata participarea sa la Campanie, de catre Agentie;
 • Necompletarea formularului securizat, de catre Participant, pana cel tarziu 17 mai 2024, nu obliga Organizatorul sa faca demersuri suplimentare pentru a afla motivele necompletarii si duce la invalidarea participarii. Totusi, in cazul unui incident tehnic care afecteaza formularul securizat, Organizatorul va lua toate masurile pentru remediere si va prelungi corespunzator perioada limita de completare cu perioada de indisponibilitate a formularului.
 • Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / adresa / telefon / CNP etc.);
 • Participantul nu a putut fi contactat pentru livrare – Electrolux suportand costurile pentru maximum 2 trimiteri (livrarea initiala + 1 retrimitere).

 

10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

 

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin inscriere in cadrul Campanie: nume, prenume, email, adresa IP, telefon, adresa livrare, cod produs achizitionat, factura de achizitie (poza), magazin, adresă.

 

Participantilor desemnati castigatori ai premiilor ce depasesc valoarea de 600 de lei, li se va solicita de catre Organizator sau imputernicitii acestuia codul numeric personal (CNP), in vederea indeplinirii de catre Organizator sau de imputernicitii acestuia a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit.

 

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii beneficiului Campaniei.

 

De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania.

 

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

 • Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);
 • Prelucrarea  este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

 

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

 

Electrolux Romania transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice), Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

 

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

 

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

 

     a) Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal. Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

 

     b) Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

 

     c) Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.

 

     d) Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

 

     e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

 

     f) Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

 

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

 

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind datele cu caracter personal sau dacă aveți alte întrebări referitoare la această Declarație privind Datele cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră la www.electroluxgroup.com/privacy.

În scop informativ, coordonatele de contact pentru Responsabilul cu Protecția Datelor sunt:

AB Electrolux (publ)

Data Protection Officer

105 45 Stockholm

Suedia

privacy@electrolux.com

www.electroluxgroup.com/privacy

 

11. TAXE SI CHELTUIELI

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

 • cheltuieli generate de realizarea copiilor dupa documente;
 • cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea accesarii Regulamentului sau de participare in Campanie;
 • cheltuieli rezultate privind re-expedierea premiilor Campaniei la cererea participantilor, conform mentiunilor prezentului Regulament.

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, pentru premii a caror valoare individuala depaseste 600 de lei, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa-l transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Pentru fiecare premiu acordat in cadrul prezentului Concurs nu se aplica impozit, valoarea individuala nedepasind pragul de 600 de lei.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi disponibil pe www.electrolux.ro si pe www.aeg.ro,

 

 

13. FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

14. LIMBA. LITIGII

 

Regulamentul şi regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

ANEXA NR. 1   PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 

Marca

PNC produs

Model

Denumire produs

Electrolux

911059042

ESA12110SW

Masina de spalat vase

Electrolux

911054093

ESG42310SW

Masina de spalat vase

Electrolux

911054092

ESG42310SX

Masina de spalat vase

Electrolux

911054086

ESS43210SX

Masina de spalat vase

Electrolux

911054083

ESG43310SX

Masina de spalat vase

Electrolux

911514128

ESA47310SW

Masina de spalat vase

Electrolux

911514138

ESS47301SX

Masina de spalat vase

Electrolux

911514116

ESM48310SW

Masina de spalat vase

Electrolux

911514172

ESM48320SX

Masina de spalat vase

Electrolux

911514115

ESM48310SX

Masina de spalat vase

Electrolux

911514133

ESM48400SX

Masina de spalat vase

Electrolux

911417363

ESM89300SX

Masina de spalat vase

Electrolux

911417388

ESM89400SX

Masina de spalat vase

Electrolux

944066920

EVL6E46X

Cuptor incorporabil

Electrolux

944004947

EVL8E08Z

Cuptor incorporabil

Electrolux

949496179

EOB3400BOR

Cuptor incorporabil

Electrolux

949496915

EOA5220AOR

Cuptor incorporabil

Electrolux

949496914

EOA5220AOV

Cuptor incorporabil

Electrolux

944068239

EOF5C50BV

Cuptor incorporabil

Electrolux

949497304

EOE7C31V

Cuptor incorporabil

Electrolux

949498485

EOE8P39WV

Cuptor incorporabil

Electrolux

949713402

EOG2102AOX

Cuptor incorporabil

Electrolux

949493420

EOG2102AOK

Cuptor incorporabil

Electrolux

944068230

EOH3C00BX

Cuptor incorporabil

Electrolux

944068163

EOD3C40BX

Cuptor incorporabil

Electrolux

944068240

EOF5H40BX

Cuptor incorporabil

Electrolux

944068153

EOF3H50BX

Cuptor incorporabil

Electrolux

949496958

EOF3C00X

Cuptor incorporabil

Electrolux

949496957

EOF3C70X

Cuptor incorporabil

Electrolux

949496944

EOF3C50TX

Cuptor incorporabil

Electrolux

944068222

EOF5C50BZ

Cuptor incorporabil

Electrolux

944068056

EOD5H70BX

Cuptor incorporabil

Electrolux

944068341

EOD5H70BZ

Cuptor incorporabil

Electrolux

944068055

EOD5C70BX

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499337

EOD3H70X

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499309

EOD3C50TX

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499576

EOD6C77WX

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499574

EOD6C77WZ

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499579

EOD6C77H

Cuptor incorporabil

Electrolux

949497303

EOE7C31X

Cuptor incorporabil

Electrolux

949497308

LOE8H31Z

Cuptor incorporabil

Electrolux

949497309

LOE7C31S

Cuptor incorporabil

Electrolux

944068373

EOFDP46BK

Cuptor incorporabil

Electrolux

944068304

EOH4P56BX

Cuptor incorporabil

Electrolux

944068306

EOF6P76BX

Cuptor incorporabil

Electrolux

949498213

EOF4P56X

Cuptor incorporabil

Electrolux

949498212

EOF6P76X2

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499651

EOD6P66X

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499863

EOD6P77WZ

Cuptor incorporabil

Electrolux

944184841

COE7P31X

Cuptor incorporabil

Electrolux

949498433

COE7P31X2

Cuptor incorporabil

Electrolux

944184893

EOE7P31Z

Cuptor incorporabil

Electrolux

949498486

EOE8P39WX

Cuptor incorporabil

Electrolux

949494857

EOC6P77WX

Cuptor incorporabil

Electrolux

949494856

EOC8P39WX

Cuptor incorporabil

Electrolux

949494854

EOC8P39WZ

Cuptor incorporabil

Electrolux

944032116

EOB8S39H

Cuptor incorporabil

Electrolux

944032075

EOB8S39Z

Cuptor incorporabil

Electrolux

944032095

EOB8S39WX

Cuptor incorporabil

Electrolux

944032101

EOB8S39WZ

Cuptor incorporabil

Electrolux

944184831

EOB9S31WX

Cuptor incorporabil

Electrolux

944032040

EOA9S31WZ

Cuptor incorporabil

Electrolux

944184827

EOA9S31CX

Cuptor incorporabil

Electrolux

944068241

EOF5H50BX

Cuptor incorporabil

Electrolux

949496966

EOF3C50H

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499331

EOD3C70X

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499311

EOD5C50Z

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499310

EOD5C70X

Cuptor incorporabil

Electrolux

949496945

EOF5C50V

Cuptor incorporabil

Electrolux

949494470

EOC6H71Z

Cuptor incorporabil

Electrolux

949498441

COE7P31B

Cuptor incorporabil

Electrolux

949498424

EOE7P31X

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499865

EOD6P77WX

Cuptor incorporabil

Electrolux

944068231

EOF3H50BK

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499048

EOD3H50TX

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499312

EOD3C70TK

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499846

EOD6P77X

Cuptor incorporabil

Electrolux

949497306

EOE7C31Z

Cuptor incorporabil

Electrolux

944068236

EOH3H00BX

Cuptor incorporabil

Electrolux

944068165

KOD5C70BX

Cuptor incorporabil

Electrolux

944068340

KODEC70BZ

Cuptor incorporabil

Electrolux

949496965

KOFGC70TH

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499340

KOD3C70X

Cuptor incorporabil

Electrolux

949496947

EOF5C70X

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499307

KODEC70X

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499871

KODDP77H

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499864

KODDP77WX

Cuptor incorporabil

Electrolux

949498483

KOEBP39WX

Cuptor incorporabil

Electrolux

944032074

KOEBP39Z

Cuptor incorporabil

Electrolux

949498482

KOEBP39WZ

Cuptor incorporabil

Electrolux

944184868

KOEAP31WT

Cuptor incorporabil

Electrolux

944184821

KOAAS31WX

Cuptor incorporabil

Electrolux

944068235

EOF3H00BX

Cuptor incorporabil

Electrolux

944068238

EOF5C50BX

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499868

EOD4P57H

Cuptor incorporabil

Electrolux

949499665

EOD6P66WX

Cuptor incorporabil

Electrolux

944032104

Y8SOB39X

Cuptor incorporabil

Electrolux

949738236

EGG3322NVX

Plita incorporabila

Electrolux

949738243

EGC3322NVK

Plita incorporabila

Electrolux

949492552

LHR3233CK

Plita incorporabila

Electrolux

949492551

LIT30230C

Plita incorporabila

Electrolux

949641044

EGS6436K

Plita incorporabila

Electrolux

949640637

KGS6424SX

Plita incorporabila

Electrolux

949640693

KGS6426SX

Plita incorporabila

Electrolux

949640657

KGS6436SX

Plita incorporabila

Electrolux

949641009

KGS64362XX

Plita incorporabila

Electrolux

949641010

KGS64562SX

Plita incorporabila

Electrolux

949640552

EGH6343RON

Plita incorporabila

Electrolux

949640553

EGH6343ROR

Plita incorporabila

Electrolux

949640394

GPE363RBK

Plita incorporabila

Electrolux

949640393

GPE363RBV

Plita incorporabila

Electrolux

949640671

KGS6436RK

Plita incorporabila

Electrolux

949640732

KGU64361X

Plita incorporabila

Electrolux

949640938

KGU643723Z

Plita incorporabila

Electrolux

949630823

KGS7536SX

Plita incorporabila

Electrolux

949631005

KGS75362XX

Plita incorporabila

Electrolux

949640736

KGG6407K

Plita incorporabila

Electrolux

949640775

EGT6242NVK

Plita incorporabila

Electrolux

949641002

KGG64362K

Plita incorporabila

Electrolux

949640476

KGG6456K

Plita incorporabila

Electrolux

949640935

KGG643753K

Plita incorporabila

Electrolux

949641003

KGG64362W

Plita incorporabila

Electrolux

949640482

GME363NV

Plita incorporabila

Electrolux

949641004

KGG64362S

Plita incorporabila

Electrolux

949630989

KGG75362K

Plita incorporabila

Electrolux

949630962

KGG753753K

Plita incorporabila

Electrolux

949770085

KGV8473IK

Plita incorporabila

Electrolux

949750994

KGG953753K

Plita incorporabila

Electrolux

949740641

KGM64311X

Plita incorporabila

Electrolux

949760070

EGE6172NOK

Plita incorporabila

Electrolux

949740619

EGE6182NOK

Plita incorporabila

Electrolux

949492234

EHF6240XXK

Plita incorporabila

Electrolux

949492104

EHF6241FOK

Plita incorporabila

Electrolux

949492105

EHF6343FOK

Plita incorporabila

Electrolux

949492646

EHF6547FXK

Plita incorporabila

Electrolux

949760097

KDI641723K

Plita incorporabila

Electrolux

949751009

KDI951723K

Plita incorporabila

Electrolux

949492530

LIB60424CK

Plita incorporabila

Electrolux

949492531

EIB60420CK

Plita incorporabila

Electrolux

949492350

LIV63431BK

Plita incorporabila

Electrolux

949599149

LIL61424C

Plita incorporabila

Electrolux

949599150

LIL61434C

Plita incorporabila

Electrolux

949492678

EIT61443B

Plita incorporabila

Electrolux

949492353

CIR60430CB

Plita incorporabila

Electrolux

949596713

EIV644

Plita incorporabila

Electrolux

949596859

EIS62443

Plita incorporabila

Electrolux

949596706

EIV654

Plita incorporabila

Electrolux

949599295

EIV64453

Plita incorporabila

Electrolux

949492352

LIR60430BW

Plita incorporabila

Electrolux

949596832

EIV63440BW

Plita incorporabila

Electrolux

949596835

EIV63440BS

Plita incorporabila

Electrolux

949599335

EIS62453IZ

Plita incorporabila

Electrolux

949596883

EIP6446

Plita incorporabila

Electrolux

949596906

EIS6448

Plita incorporabila

Electrolux

949599282

EIS67483

Plita incorporabila

Electrolux

949596891

EIS6648

Plita incorporabila

Electrolux

949596717

EIV734

Plita incorporabila

Electrolux

949596860

EIS824

Plita incorporabila

Electrolux

949596985

EIS8134

Plita incorporabila

Electrolux

949599288

EIS87453

Plita incorporabila

Electrolux

949596714

EIV835

Plita incorporabila

Electrolux

949599200

EIV84550

Plita incorporabila

Electrolux

949596879

EIP8146

Plita incorporabila

Electrolux

949599318

EIV85453

Plita incorporabila

Electrolux

949596963

EIS84486

Plita incorporabila

Electrolux

949599283

EIS87583

Plita incorporabila

Electrolux

949596889

EIS8648

Plita incorporabila

Electrolux

949599184

EIV87675

Plita incorporabila

Electrolux

949596708

EIV9467

Plita incorporabila

Electrolux

949599214

KCC83443

Plita incorporabila

Electrolux

949599199

KCC85450

Plita incorporabila

Electrolux

949640515

KGG6426K

Plita incorporabila

Electrolux

949492345

LIR60433B

Plita incorporabila

Electrolux

949596987

EIS62449

Plita incorporabila

Electrolux

949599291

EIS62453

Plita incorporabila

Electrolux

949596984

EIS6134

Plita incorporabila

Electrolux

949599286

EIS67453

Plita incorporabila

Electrolux

949492342

LIR60430

Plita incorporabila

Electrolux

949596970

EIS62441

Plita incorporabila

Electrolux

949640589

KGS6404SX

Plita incorporabila

Electrolux

949640659

EGS6436SX

Plita incorporabila

Electrolux

949640514

KGG6437K

Plita incorporabila

Electrolux

949492228

EHF6346XOK

Plita incorporabila

Electrolux

949492519

LIB60420CK

Plita incorporabila

Electrolux

949596718

EIV634

Plita incorporabila

Electrolux

949599161

EIS624

Plita incorporabila

Electrolux

949492344

LIR60433

Plita incorporabila

Electrolux

949492690

EIT60443X

Plita incorporabila

Electrolux

949599168

CIV654

Plita incorporabila

Electrolux

942150768

EFU216W

Hote

Electrolux

942150767

EFU216S

Hote

Electrolux

942150766

LFU216X

Hote

Electrolux

942022673

LFP226S

Hote

Electrolux

942022676

LFP326S

Hote

Electrolux

942022681

LFP326AB

Hote

Electrolux

942022684

LFP326FW

Hote

Electrolux

942022682

LFP326AS

Hote

Electrolux

942022624

LFP416X

Hote

Electrolux

942022625

LFP419X

Hote

Electrolux

942022619

LFP616X

Hote

Electrolux

942022629

LFP616W

Hote

Electrolux

942022662

LFP616K

Hote

Electrolux

942022116

LFP536X

Hote

Electrolux

942022118

LFP539X

Hote

Electrolux

942022004

LFC316X

Hote

Electrolux

942022008

LFC319X

Hote

Electrolux

942022431

LFT426X

Hote

Electrolux

942022713

LFT526X

Hote

Electrolux

942022712

LFT529X

Hote

Electrolux

942022433

EFC226R

Hote

Electrolux

942022434

EFC226V

Hote

Electrolux

942150419

EFF60560OX

Hote

Electrolux

942150422

EFF90560OX

Hote

Electrolux

942022428

LFT766X

Hote

Electrolux

942022426

LFT769X

Hote

Electrolux

942022664

LFG235S

Hote

Electrolux

942022583

EFG516X

Hote

Electrolux

942022595

CFG516R

Hote

Electrolux

942022572

LFG716X

Hote

Electrolux

942022570

LFG719X

Hote

Electrolux

942022578

LFG716R

Hote

Electrolux

942022580

LFG719R

Hote

Electrolux

942022579

LFG716W

Hote

Electrolux

942051403

LFV416K

Hote

Electrolux

942051237

LFV616K

Hote

Electrolux

942051402

LFV419K

Hote

Electrolux

942051236

LFV619K

Hote

Electrolux

942051250

LFV319W

Hote

Electrolux

942051383

LFV619R

Hote

Electrolux

942051231

EFI739X

Hote

Electrolux

942051226

KFIA19R

Hote

Electrolux

942051245

LFD619Y

Hote

Electrolux

942022683

LFP326FB

Hote

Electrolux

942022582

LFG516X

Hote

Electrolux

933028028

LXB2AE82S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

933031030

LYB2AE82S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

933025098

LFB3AE82R

Frigorifice incorporabile

Electrolux

933035205

LRB2AE88S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

933016181

LFB2AE88S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

933033738

LUB3AE88S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

933033055

LRB3AE12S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

933033177

LFB3AE12S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

923581062

KRS4DE18S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

922782047

KUT6NE18S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

925503339

LNS5LE18S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

925555002

ENT6ME18S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

925501309

LNG7TE18S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

925556001

ENC8MD18S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

925576002

ENV9MC18S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

925954001

ENT6ME19S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

925561303

ENS6TE19S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

925561302

ENS8TE19S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

925956001

ENC8MD19S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

925956015

ENC8MC19S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

925975015

ENG7TE75S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

925975012

ENP7TD75S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

925503359

LND5FE18S

Frigorifice incorporabile

Electrolux

911064015

EES42210IX

Masina de spalat vase

Electrolux

911064016

EEM43300IX

Masina de spalat vase

Electrolux

911075039

EEA22100L

Masina de spalat vase

Electrolux

911075069

EEA23200L  

Masina de spalat vase

Electrolux

911074054

EES42210L

Masina de spalat vase

Electrolux

911077021

EEG62300L

Masina de spalat vase

Electrolux

911077034

EEM63301L

Masina de spalat vase

Electrolux

911077045

EEG63410L

Masina de spalat vase

Electrolux

911079056

EEA12100L

Masina de spalat vase

Electrolux

911077023

EEG62310L

Masina de spalat vase

Electrolux

911074089

EEM43211L

Masina de spalat vase

Electrolux

911079057

EEA71210L

Masina de spalat vase

Electrolux

911074061

KESC2210L

Masina de spalat vase

Electrolux

911524114

EES47300IX

Masina de spalat vase

Electrolux

911524126

EES47310IX

Masina de spalat vase

Electrolux

911524116

EEM48200IX

Masina de spalat vase

Electrolux

911524115

EEM48300IX

Masina de spalat vase

Electrolux

911424484

EEM69300IX

Masina de spalat vase

Electrolux

911535282

EEA27200L

Masina de spalat vase

Electrolux

911535278

EEA627201L

Masina de spalat vase

Electrolux

911536423

EES47320L

Masina de spalat vase

Electrolux

911434799

EEG67410L

Masina de spalat vase

Electrolux

911434685

EEG67410W

Masina de spalat vase

Electrolux

911536521

EES848200L

Masina de spalat vase

Electrolux

911536444

EEM48221L

Masina de spalat vase

Electrolux

911536428

EEM48320L

Masina de spalat vase

Electrolux

911434691

KEMB9310L

Masina de spalat vase

Electrolux

911434689

EEM69410W

Masina de spalat vase

Electrolux

911434818

KEGB9405L

Masina de spalat vase

Electrolux

911434834

EEG68600W

Masina de spalat vase

Electrolux

911434837

EEG69420W

Masina de spalat vase

Electrolux

911434835

EEG68520W

Masina de spalat vase

Electrolux

911438465

EEG88520W

Masina de spalat vase

Electrolux

911438403

KEZA9310W

Masina de spalat vase

Electrolux

911434728

KECB7310L

Masina de spalat vase

Electrolux

911438464

EEC87400W

Masina de spalat vase

Electrolux

911438490

KECA7400W

Masina de spalat vase

Electrolux

911539271

EEA17200L

Masina de spalat vase

Electrolux

911536471

EEG48300L

Masina de spalat vase

Electrolux

911536443

EEM48321L

Masina de spalat vase

Electrolux

911535280

EEA727200L

Masina de spalat vase

Electrolux

911536473

EES48200L

Masina de spalat vase

Electrolux

911539276

KEAF7200L

Masina de spalat vase

Electrolux

911536561

EES48401L

Masina de spalat vase

Electrolux

914917637

EW6FN528W

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914917288

EW6FN348AW

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914916900

EW6F449PWE

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914916327

EW6F349BSA

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914916903

EW6F341PSE

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914920709

EW7F348AW

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914500500

EW7FN348PS

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914920904

EW7F348PSE

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914555232

EW7F349PW

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914555233

EW7F249PS

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914917005

EW8F228S

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914555812

EW8FN248B

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914555813

EW8FN148B

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914500408

EW8FN248PS

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914555463

EW8F249PSC

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914555467

EW8F169ASA

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914555604

EW9F161B

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914580018

EW7N7F348SI

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914580416

EW8F348SCI

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914340542

EW6SN506W

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914340646

EW6SN426BI

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914340641

EW6SN406BXI

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914340680

EW6SN427WI

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914342360

EW6SM307S

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914342260

EW6SM227C

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914340645

EW6SN426WI

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914342422

EW6MS406B

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914342326

EW6SM326S

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914912564

EW2FN727W

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914917522

EW6FN448W

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914916535

EW6FN449S

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914340645

EW6SN426WI

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914340383

EW6SN347SI

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

914340391

EW6SN327SXI

Masina de spalat rufe frontala

Electrolux

913138620

EW2TN5261FE

Masina de spalat rufe verticala

Electrolux

913138540

EW6TN5261F

Masina de spalat rufe verticala

Electrolux

913148428

EW6TN4262

Masina de spalat rufe verticala

Electrolux

913148334

EW7TN3272

Masina de spalat rufe verticala

Electrolux

913148320

EW7TN3372

Masina de spalat rufe verticala

Electrolux

913148414

EW6TN24262

Masina de spalat rufe verticala

Electrolux

913148413

EW6TN4272

Masina de spalat rufe verticala

Electrolux

913148370

EW7T3372E

Masina de spalat rufe verticala

Electrolux

913148353

EW8TN3362E

Masina de spalat rufe verticala

Electrolux

914603530

EWWN1685W

Masina de spalat rufe cu uscator

Electrolux

914610139

EW7WP447W

Masina de spalat rufe cu uscator

Electrolux

914610120

EW7WO448W

Masina de spalat rufe cu uscator

Electrolux

914600757

EW7WP468W

Masina de spalat rufe cu uscator

Electrolux

914610105

EW7WO368S

Masina de spalat rufe cu uscator

Electrolux

914610127

EW7WO349S

Masina de spalat rufe cu uscator

Electrolux

914600755

EW7WP369S

Masina de spalat rufe cu uscator

Electrolux

914600754

EW7WP361S

Masina de spalat rufe cu uscator

Electrolux

914611312

EW8WP261PB

Masina de spalat rufe cu uscator

Electrolux

914600334

EW9W161BC

Masina de spalat rufe cu uscator

Electrolux

914606428

EW7W368SI

Masina de spalat rufe cu uscator

Electrolux

916098364

EW6C428W

Uscator de rufe

Electrolux

916099035

EW7H458B

Uscator de rufe

Electrolux

916098867

EW8H458B

Uscator de rufe

Electrolux

916098872

EW8H258B

Uscator de rufe

Electrolux

916099487

EW8H359S

Uscator de rufe

Electrolux

916099480

EW8H259ST

Uscator de rufe

Electrolux

916099116

EW9H378S

Uscator de rufe

Electrolux

916099491

EW9H188SC

Uscator de rufe

Electrolux

916099484

EW9HS289S

Uscator de rufe

AEG

911054097

FFB62427ZW

Masina de spalat vase

AEG

911054084

FFB73527ZM

Masina de spalat vase

AEG

911514112

FFB52917ZW

Masina de spalat vase

AEG

911514077

FFB53937ZM

Masina de spalat vase

AEG

911414426

FFB73717PW

Masina de spalat vase

AEG

911417375

FFB73747PM

Masina de spalat vase

AEG

949496358

BES33111XM

Cuptor incorporabil

AEG

949499385

BES351111M

Cuptor incorporabil

AEG

944187993

BEE431310M

Cuptor incorporabil

AEG

949499388

BCE455351M

Cuptor incorporabil

AEG

944188622

BCE546360M

Cuptor incorporabil

AEG

944188825

BCE558370M

Cuptor incorporabil

AEG

944188824

BCE558370B

Cuptor incorporabil

AEG

944188774

BPE748380B

Cuptor incorporabil

AEG

949494836

BSE778380M

Cuptor incorporabil

AEG

949494837

BSE778380B

Cuptor incorporabil

AEG

944188772

BSE788380M

Cuptor incorporabil

AEG

944188777

BSE788380B

Cuptor incorporabil

AEG

944188778

BSE798380M

Cuptor incorporabil

AEG

944188776

BSE798380B

Cuptor incorporabil

AEG

944188816

BSE798380T

Cuptor incorporabil

AEG

944188375

BSK999330M

Cuptor incorporabil

AEG

949499387

BCE451351M

Cuptor incorporabil

AEG

944188822

BPE558370M

Cuptor incorporabil

AEG

944188770

BPE748380M

Cuptor incorporabil

AEG

944188678

BPE742380B

Cuptor incorporabil

AEG

944188815

BPE748380T

Cuptor incorporabil

AEG

944188775

BPK748380M

Cuptor incorporabil

AEG

944188584

BPK949330T

Cuptor incorporabil

AEG

949597552

IKE42640KB

Plita incorporabila

AEG

949597551

ITE42600KB

Plita incorporabila

AEG

949640847

HGB64420SM

Plita incorporabila

AEG

949640928

HKB64453NB

Plita incorporabila

AEG

949630955

HKB75453NB

Plita incorporabila

AEG

949492126

HK634021XB

Plita incorporabila

AEG

949492641

HK654070FB

Plita incorporabila

AEG

949751007

HDB95623NB

Plita incorporabila

AEG

949492687

IKB64431XB

Plita incorporabila

AEG

949492681

IKB64413FB

Plita incorporabila

AEG

949597595

IAE64431FB

Plita incorporabila

AEG

949597519

IAE64413XB

Plita incorporabila

AEG

949597363

IKE64471FB

Plita incorporabila

AEG

949597561

IAE64843FB

Plita incorporabila

AEG

949597423

IAE84411XB

Plita incorporabila

AEG

949597229

IKE84471XB

Plita incorporabila

AEG

949597907

IKE85753FB

Plita incorporabila

AEG

949597550

IAE84851FB

Plita incorporabila

AEG

949597844

IKE86688FB

Plita incorporabila

AEG

949597851

CCE84779FB

Plita incorporabila

AEG

949640896

HKB64420NB

Plita incorporabila

AEG

949492630

IKB64301XB

Plita incorporabila

AEG

949760098

HDB64623NB

Plita incorporabila

AEG

949597366

IKE64450FB

Plita incorporabila

AEG

949598172

NII64B30AZ

Plita incorporabila

AEG

949598035

NIG64B30AB

Plita incorporabila

AEG

949598068

NCH74B01CB

Plita incorporabila

AEG

942022663

DGB3523S

Hote

AEG

942022066

DGB2531M

Hote

AEG

942022672

DPB3632S

Hote

AEG

942022599

DPB3640M

Hote

AEG

942022596

DPE5660M

Hote

AEG

942490753

DPE5661G

Hote

AEG

942022710

DBB4651M

Hote

AEG

942022711

DBB4951M

Hote

AEG

942022707

DBE5660HB

Hote

AEG

942022706

DBE5960HB

Hote

AEG

942051316

DBE5661HG

Hote

AEG

942051315

DBE5961HG

Hote

AEG

942051422

DVE5971HG

Hote

AEG

942051314

DIE5961HG

Hote

AEG

942051322

DDE5960B

Hote

AEG

942022568

DGE5661HM

Hote

AEG

942051418

DVK6981HR

Hote

AEG

933025106

OSF6I82EF

Frigorifice incorporabile

AEG

933026032

OAB7N82EF

Frigorifice incorporabile

AEG

925503305

OSC5D181ES

Frigorifice incorporabile

AEG

925505321

OSC6N181ES

Frigorifice incorporabile

AEG

925501340

TSC7G181ES

Frigorifice incorporabile

AEG

925556012

TSC8M181DS

Frigorifice incorporabile

AEG

925556014

TSC8M181CS

Frigorifice incorporabile

AEG

925956012

NSC8M191DS

Frigorifice incorporabile

AEG

925975007

NSC7G751ES

Frigorifice incorporabile

AEG

925975002

NSC7P751ES

Frigorifice incorporabile

AEG

925975003

NSC7P751DS

Frigorifice incorporabile

AEG

911064019

FEE73517PM

Masina de spalat vase

AEG

911075044

FSE31407Z

Masina de spalat vase

AEG

911077024

FSE73507P

Masina de spalat vase

AEG

911077033

FSE73527P

Masina de spalat vase

AEG

911077047

FSE74527P

Masina de spalat vase

AEG

911524121

FEE53610ZM

Masina de spalat vase

AEG

911524117

FES5396XZM

Masina de spalat vase

AEG

911424482

FEE72706PM

Masina de spalat vase

AEG

911424480

FEE84706PM

Masina de spalat vase

AEG

911536563

FSB64907Z

Masina de spalat vase

AEG

911434805

FSE74617P

Masina de spalat vase

AEG

911434645

FSE74608P

Masina de spalat vase

AEG

911438462

FSK75778P

Masina de spalat vase

AEG

911434829

FSE76738P

Masina de spalat vase

AEG

911434668

FSE73727P

Masina de spalat vase

AEG

911434760

FSE74707P

Masina de spalat vase

AEG

911434659

FSE74738P

Masina de spalat vase

AEG

911438398

FSK73768P

Masina de spalat vase

AEG

911438421

FSK93718P

Masina de spalat vase

AEG

911438460

FSE94848P

Masina de spalat vase

AEG

911438491

FSK94858P

Masina de spalat vase

AEG

911536416

FSB53907Z

Masina de spalat vase

AEG

911536515

FSB53927Z

Masina de spalat vase

AEG

914343102

LSR6E26DE

Masina de spalat rufe frontala

AEG

914341169

L6SNE47SE

Masina de spalat rufe frontala

AEG

914343102

L6SME26S

Masina de spalat rufe frontala

AEG

914343148

L6SME27S

Masina de spalat rufe frontala

AEG

914343142

L6SME47S

Masina de spalat rufe frontala

AEG

914915061

L6FLG41S

Masina de spalat rufe frontala

AEG

914915710

LFR61144BE

Masina de spalat rufe frontala

AEG

914921752

LFR71844BE

Masina de spalat rufe frontala

AEG

914915709

LFR61944BE

Masina de spalat rufe frontala

AEG

914501402

LFR73844BE

Masina de spalat rufe frontala

AEG

914501614

LFR73964VE

Masina de spalat rufe frontala

AEG

914501508

LFR73944CE

Masina de spalat rufe frontala

AEG

914501616

LFR73164OE

Masina de spalat rufe frontala

AEG

914501007

LFR73944QE

Masina de spalat rufe frontala

AEG

914500803

LFR83846OE

Masina de spalat rufe frontala

AEG

914501310

LFR83966OE

Masina de spalat rufe frontala

AEG

914501106

LFR85146QE

Masina de spalat rufe frontala

AEG

914501209

LFR95146UE

Masina de spalat rufe frontala

AEG

914610217

L7WBGO48W

Masina de spalat rufe cu uscator

AEG

914610402

LWR73864O

Masina de spalat rufe cu uscator

AEG

914610205

L7WBGO49S

Masina de spalat rufe cu uscator

AEG

914611106

LWR75965O

Masina de spalat rufe cu uscator

AEG

914606412

L8WBE68SI 

Masina de spalat rufe cu uscator

AEG

914610601

LWR85865O

Masina de spalat rufe cu uscator

AEG

914605260

L8WBC61S

Masina de spalat rufe cu uscator

AEG

914611305

LWR85165O

Masina de spalat rufe cu uscator

AEG

914610714

LWR96944B

Masina de spalat rufe cu uscator

AEG

914600355

L9WBCN61B

Masina de spalat rufe cu uscator

AEG

914610710

LWR98165XE

Masina de spalat rufe cu uscator

AEG

914600366

L9WBAN61BC

Masina de spalat rufe cu uscator

AEG

914611113

LWR73166OE

Masina de spalat rufe cu uscator

AEG

914606427

L7WBE68SI

Masina de spalat rufe cu uscator

AEG

913143752

LTR7E263E

Masina de spalat rufe verticala

AEG

913143713

LTN7E273E

Masina de spalat rufe verticala

AEG

913143749

LTR7E273E

Masina de spalat rufe verticala

AEG

913143815

LTN7C373E

Masina de spalat rufe verticala

AEG

913143750

LTR7E373E

Masina de spalat rufe verticala

AEG

913143811

LTN8C373E

Masina de spalat rufe verticala

AEG

913143758

LTR8C363E

Masina de spalat rufe verticala

AEG

913143862

LTR8C373E

Masina de spalat rufe verticala

AEG

913143776

LTR8E373E

Masina de spalat rufe verticala

AEG

916098900

T8DBE48S

Uscator de rufe

AEG

916099535

TR718L2E

Uscator de rufe

AEG

916099402

TR818A2E

Uscator de rufe

AEG

916099400

TR818A4E

Uscator de rufe

AEG

916099379

TR718L4E

Uscator de rufe

AEG

916099374

TR838P4E

Uscator de rufe

AEG

916099400

TR818A4E

Uscator de rufe

AEG

916099397

TR819P4E

Uscator de rufe

AEG

916099418

TR838H4CE

Uscator de rufe

AEG

916099389

TR939M6CE

Uscator de rufe

AEG

916099533

TR83E8P4E

Uscator de rufe

AEG

916099414

TR839P4CE

Uscator de rufe