Regulamentul Campaniei

„Recenzie cu beneficiu”

 


Capitolul 1. Organizatorul Campaniei

1.1. Campania promotionala „Recenzie cu beneficiu”, denumita in continuare „Campania”, este organizata si desfasurata de societatea Electrolux Romania S.A., cu sediul in Satu Mare, Blv. Traian 23-29, avand cod fiscal RO2385817, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J30/1/1990, avand cont bancar nr. RO97CITI0000000725011075, deschis la banca Citibank Europe PLC Dublin,  telefon 0219913 (denumita in continuare „Organizatorul" sau „ELECTROLUX ROMANIA”).

Campania este organizata de Electrolux Romania S.A., prin intermediul agentiei:

SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul in Bd. Splaiul Unirii, nr. 33, bl. M4, sc. 1, et. 4, ap. 18, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3792/2005, C.U.I. 17290596, atribut fiscal RO, denumita in continuare „Agentia”

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, pe care participantii la aceasta Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

1.3. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe pagina www.electrolux.ro, sectiunea Promotii.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul aceluiasi canal de comunicare prin care Regulamentul a fost facut public anterior.

1.5. Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei.

1.6. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

1.7. In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.

1.8. Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

Capitolul 2. Locul de desfasurare si durata Campaniei

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in perioada 07.06.2023 (ora 00.00.00, ora Romaniei) - 31.08.2023 (ora 23.59.59, inclusiv, ora Romaniei), denumita in continuare „Perioada Campaniei”, conform acestui Regulament Oficial.

2.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei, pe parcursul derularii acesteia, dupa anuntarea in mod public a acestei modificari.

 

Capitolul 3. Drept de Participare

3.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

3.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane: a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii Organizatorului); b. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul a. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora); c. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului regulament.


Capitolul 4. Mecanismul Campaniei si Produsele Participante

4.1. Mecanismul Campaniei: pentru a participa la Campania „Recenzie cu beneficiu”, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, dupa cum urmeaza:

- sa detina un produs frigorific Electrolux prezent in gama curenta disponibila pe www.electrolux.ro

- sa scrie o recenzie, in perioada Campaniei, pe site-ul unde au facut achizitia sau pe site-ul www.electrolux.ro, in pagina produsului Electrolux detinut, pentru a participa la aceasta campanie

- daca au scris recenzia pe www.electrolux.ro ,sa confirme scrierea recenziei, apasand butonul de confirmare din email-ul primit automat pe adresa personala de email, folosita la scrierea recenziei

- sa transmita, prin completarea formularului din pagina Campaniei, doar dupa ce recenzia a devenit publica, toate informatiile solicitate (adresa e-mail, link pagina produs unde este afisata recenzia, nume de utilizator/pseudonim folosit la scrierea recenziei, dovada achizitiei produsului pentru care s-a facut recenzia, reprezentand factura fiscala)

4.2. Scrierea recenziilor se va face in perioada Campaniei. Orice recenzie scrisa inainte de data inceperii Campaniei sau ulterioara datei de incheiere a Campaniei, nu se va incadra in conditiile necesare participarii la Campanie.

4.3. Pot fi scrise recenzii doar pe produsele frigorifice prezente in gama curenta disponibila pe www.electrolux.ro. Orice produs care nu mai este prezent in gama disponibila pe www.electrolux.ro nu poate fi evaluat printr-o recenzie si nu intra sub incidenta prezentei Campanii.

4.4. Un participant are dreptul sa se inscrie in Campanie cu mai multe recenzii diferite pe produse diferite, daca detine mai multe produse frigorifice Electrolux, cu respectarea conditiei de o singura recenzie / produs.

4.5 In cazul in care informatiile furnizate de participant nu sunt conforme cu cerintele campaniei, de exemplu dovada achizitiei produsului nu este pentru produsul pentru care s-a facut recenzia sau linkul catre pagina produsului este incomplet ori nu poate fi accesat public, Organizatorul va invalida respectiva inscriere a participantului, fara a avea obligatia de a-i aduce la cunostinta acest lucru. De asemenea, Organizatorul isi declina responsabilitatea in cazul unor probleme tehnice care nu pot fi anticipate si care pot afecta comunicarea prin intermediul formularului de inscriere.

 

Capitolul 5. Validarea Recenziilor
5.1. Dupa fiecare scriere a unei recenzii pe www.electrolux.ro, urmata obligatoriu de confirmarea scrierii recenziei de catre participant, prin apasarea butonului de confirmare din email-ul primit automat pe adresa personala de email, folosita la scrierea recenziei, Organizatorul va verifica si va valida sau invalida fiecare recenzie ce intra in campanie, conform conditiilor prezentului regulament.

Recenzia nu trebuie sa contina cuvinte obscene sau indecente, nu trebuie sa fie contrara bunelor moravuri, nu trebuie sa contina detalii defaimatoare sau jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic. De asemenea, nu trebuie sa contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane sau firme si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile. Totodata, recenzia nu trebuie sa contina nicio mentiune referitoare la pretul produsului sau la livrarea si instalarea produsului. Continutul recenziei este verificat, iar orice tip de continut necorespunzator si/sau cu legaturi cu pagini de internet care nu au legatura cu cerinta sau cu aceasta campanie sau care nu sunt conforme cu criteriile prezentului Regulament pot fi invalidate, fara a fi necesara notificarea autorului/participantului sau prezentarea unei explicatii.

Autorul/Participantul va fi exclus din Campanie si implicit va pierde orice posibilitate de a castiga oricare din premiile Campaniei. Astfel, va fi descalificata automat din Campanie orice recenzie care nu are legatura cu natura si scopul Campaniei, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament. Participantii inscrisi declara ca inteleg si accepta faptul ca recenzia scrisa ii reprezinta, si nu este copiata din alte surse si exercita drepturi de autor depline asupra lui. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare, si in consecinta sa elimine participarea la Campanie, recenzia asupra careia planeaza suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament si/sau a legilor in vigoare, sau pe care acesta nu o considera potrivita/decenta.

5.2. Pentru toate recenziile inscrise in prezenta Campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta recenziile din Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

5.3. Prin scrierea unei recenzii, participantii consimt ca au luat la cunostinta de prevederile prezentului Regulament si de termenii si conditiile de utilizare si au inteles mecanica participarii la Campanie.


Capitolul 6. Premiile Oferite in cadrul Campaniei si Acordarea lor

6.1. La aceasta Campanie se va acorda un Spray pentru curaţarea frigiderului, 500 ml, pentru fiecare recenzie care respecta toate prevederile prezentului regulament.

Valoarea unui Spray pentru curaţarea frigiderului, 500 ml este de 59 de lei (TVA inclus).

In aceasta Campanie se vor acorda 50 de spray-uri. La epuizarea stocului de 50 de spray-uri, Campania se considera incheiata.

Valoarea totala a celor 50 de spray-uri este 2950 lei (TVA inclus).

6.2. Procedura de acordare a premiilor:

In urma completarii de catre participant a formularului din pagina Campaniei „Recenzie cu beneficiu” prin care face dovada publicarii recenziei scrise de el, Agentia va valida participarea la Campanie si va expedia Spray-ul pentru curaţarea frigiderului catre participant, la adresa mentionata, in termen de 30 zile lucratoare.

Participantilor li se va solicita sa completeze un proces verbal pentru acordarea Spray-ul pentru curaţarea frigiderului.

Datele transmise de catre participant, prin intermediul formularului, nu vor putea fi modificate ulterior transmiterii acestora. Completarea formularului de catre  participant reprezintă exprimarea acordului expres si neechivoc al acestuia pentru introducerea datelor personale in baza de date a Organizatorului si pentru prelucrarea datelor de Organizator în vederea atribuirii Spray-ul pentru curaţarea frigiderului. Trimiterea Spray-ul pentru curaţarea frigiderului prin curier se va face in termen de 30 zile lucratoare de la transmiterea de catre participant, a adresei complete pentru livrarea Spray-ul pentru curaţarea frigiderului. Participantul trebuie sa semneze confirmarea de primire a coletului ce contine Spray-ul pentru curaţarea frigiderului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a Spray-ul pentru curaţarea frigiderului de catre participant conduce la pierderea dreptului participantului de a intra in posesia Spray-ul pentru curaţarea frigiderului.

Alte detalii referitoare la acordarea Spray-ul pentru curaţarea frigiderului: daca in timpul Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun participant ori se inscriu/participa mai putini participanti decat numarul de Spray-uri pentru curaţarea frigiderului, atunci Spray-urile pentru curaţarea frigiderului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.2. Participantii in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a pretinde schimbarea Spray-ul pentru curaţarea frigiderului cu alte bunuri, sa solicite schimbarea caracteristicilor acestuia sau sa solicite contravaloarea in bani a Spray-ul pentru curaţarea frigiderului.

6.5. Spray-ul pentru curaţarea frigiderului acordat in cadrul prezentei Campanii pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

6.6. Toate Spray-urile pentru curaţarea frigiderului neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare.

6.7. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia Spray-ul pentru curaţarea frigiderului.

6.8. In cazul in care, din motive independente de Organizator, Spray-urile pentru curaţarea frigiderului nu pot fi acordate (imposibilitatea contactarii participantilor din motive precum: refuzul participantilor de a comunica datele solicitate/de a transmite informatiile in termenul si cu datele mai sus-mentionate, refuzul primirii Spray-ului), Spray-urile pentru curaţarea frigiderului vor ramane in posesia Organizatorului.

6.9. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa:  contact@electrolux.ro, in termen de maximum 10 (zece) zile de la data finalizarii Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.


Capitolul 7. Drepturi, obligatii, responsabilitati 
7.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru livrarea cu intarziere a premiilor de catre firmele de curierat.

7.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme legate de scrierea recenziilor, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a participantului la Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita scrierea recenziei in perioada de desfasurare a Campaniei.

7.3. Organizatorul nu are obligatia de a verifica si nu este responsabil pentru autenticitatea numelui de utilizator, sau in cazul in care acesta afecteaza drepturile tertilor, in special dreptul la un nume sau alte drepturi personale, dreptul la un nume comercial, dreptul la o marca comerciala sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

7.4. Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestei Campanii.Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului este in afara limitelor de raspundere a acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu raspunde nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, prenumelui, adresei, e-mailului sau numarului de telefon incorect/incomplet furnizate.

 

Capitolul 8. Litigii si legea aplicabila

8.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre participantii, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

8.2. Legea aplicabila acestui Regulament este legea romana.

 

Capitolul 9. Taxe si Impozite Aferente

9.1 Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii cu o valoare mai mare de 600 RON, impozit pe care Organizatorul Campaniei se obliga sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, prin intermediul Agentiei Smartpoint Consulting. Agentia va intreprinde toate demersurile si va depune toate documentele necesare, respectiv va efectua toate platile in acest sens.

91.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

Capitolul 10. Incetarea Campaniei

10.1. Campania inceteaza prin urmatoarele modalitati:(i) prin ajungere la termen;(ii) prin aparitia unui caz de forta majora;(iii) din motive independente de vointa Organizatorului de a continua Campania, cum ar fi epuizarea stocului de premii;(iv) prin decizia Organizatorului.

10.2. In situatiile prevazute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligatie fata de participanti, cu privire la returnarea unor sume si/sau plata unor sume cu titlu de despagubire.

 

Capitolul 11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin inscriere pe pagina www.electrolux.ro/local/promotions/: nume, prenume, email, telefon, adresa livrare, cod produs achizitionat, factura de achizitie, magazin, adresă, cod numeric personal pentru premiile cu valoarea peste 600 lei, continut recenzie, adresa IP.

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii beneficiului Campaniei.

De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania.

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

-        Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);

-        Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);

-        Prelucrarea  este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);

-        Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

Electrolux Romania transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice), Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

a)       Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

b)       Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

c)       Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.

d)       Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

e)       Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

f)       Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind datele cu caracter personal sau dacă aveți alte întrebări referitoare la această Declarație privind Datele cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră la www.electroluxgroup.com/privacy.

În scop informativ, coordonatele de contact pentru Responsabilul cu Protecția Datelor sunt:

AB Electrolux (publ)

Data Protection Officer

105 45 Stockholm

Suedia

privacy@electrolux.com

www.electroluxgroup.com/privacy

 

Capitolul 12. Forta majora

12.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

12.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, pe site-ul www.electrolux.ro , in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

Capitolul 13. Diverse

13.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei participari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

13.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: contact@electrolux.ro, in termen de maximum 10 (zece) zile de la data finalizarii fiecarei luni din Campanie. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

13.3. Reclamatiile referitoare la premiu, ulterioare momentului acceptarii si primirii premiului de catre participant, nu vor fi luate in considere de catre Organizator.

13.4. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt definitive si aplicabile tuturor Participantilor.

13.5. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

13.6. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.

13.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

 

ORGANIZATOR
Electrolux Romania S.A.