Regulamentul campaniei

„Scrie o recenzie despre produsul cumpărat!”

 

Act aditional Nr. 3 la Regulamentul Oficial al Campaniei Electrolux
„Scrie o recenzie despre produsul cumparat si de sarbatori primesti un cadou garantat!”

 

Organizatorul campaniei „Scrie o recenzie despre produsul cumparat si de sarbatori primesti un cadou garantat!”, societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

In temeiul prevederilor art. 1.4, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat „Scrie o recenzie despre produsul cumparat si de sarbatori primesti un cadou garantat!”, dupa cum urmeaza:

Art.1. Se modifica denumirea campaniei din „Scrie o recenzie despre produsul cumparat si de sarbatori primesti un cadou garantat!” in „Scrie o recenzie despre produsul cumparat”

Art. 2. Se modifica Art. 4.1. aliniatul 6 si va avea urmatorul continut:

- sa transmita toate informatiile solicitate (adresa completa, numar telefon, link pagina unde a fost publicata recenzia etc) prin completarea formularului din pagina Campaniei, pentru a putea fi expediat setul catre participant

Art. 3. Se modifica Art. 5.1. aliniatul 2 si va avea urmatorul continut:

Autorul/Participantul va fi exclus din Campanie si implicit va pierde orice posibilitate de a primi setul. Astfel, va fi descalificata automat din Campanie orice recenzie care nu are legatura cu natura si scopul Campaniei, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament. Participantii inscrisi declara ca inteleg si accepta faptul ca recenzia scrisa ii reprezinta, si nu este copiata din alte surse si exercita drepturi de autor depline asupra lui. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare, si in consecinta sa elimine participarea la Campanie, recenzia asupra careia planeaza suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament si/sau a legilor in vigoare, sau pe care acesta nu o considera potrivita/decenta.

Art. 4. Se modifica Capitolul 6 si va avea urmatorul continut:

Capitolul 6. Premiile Oferite in cadrul Campaniei si Acordarea lor

6.1. La aceasta Campanie se va acorda un set de două recipiente Sport Blender Electrolux 2 x 300 ml pentru fiecare recenzie care respecta toate prevederile prezentului regulament.

Valoarea unui set de Recipiente Sport Blender 2 x 300 ml este de 59,99 de lei (TVA inclus).

In aceasta Campanie se vor acorda 200 de seturi. La epuizarea stocului de 200 de seturi, Campania se considera incheiata.

Valoarea totala a celor 200 de seturi este 11998 lei (TVA inclus).

6.2. Procedura de acordare a premiilor:

In urma completarii de catre participant a formularului din pagina Campaniei https://www.electrolux.ro/local/promotions/recenzii-sarbatori/ prin care face dovada publicarii recenziei scrise de el, Agentia va valida participarea la Campanie si va expedia setul catre participant, la adresa mentionata, in termen de 20 zile lucratoare.

Participantilor li se va solicita sa completeze un proces verbal pentru acordarea setului.

Datele transmise de catre participant, prin intermediul formularului, nu vor putea fi modificate ulterior transmiterii acestora. Completarea formularului de catre  participant reprezintă exprimarea acordului expres si neechivoc al acestuia pentru introducerea datelor personale in baza de date a Organizatorului si pentru prelucrarea datelor de Organizator în vederea atribuirii setului. Trimiterea setului prin curier se va face in termen de 20 zile lucratoare de la transmiterea de catre participant, a adresei complete pentru livrarea setului. Participantul trebuie sa semneze confirmarea de primire a coletului ce contine setul. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a setului de catre participant conduce la pierderea dreptului participantului de a intra in posesia setului.

Alte detalii referitoare la acordarea setului: daca in timpul Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun participant ori se inscriu/participa mai putini participanti decat numarul seturilor, atunci seturile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.2. Participantii in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a pretinde schimbarea seturilor cu alte bunuri, sa solicite schimbarea caracteristicilor seturilor sau sa solicite contravaloarea in bani a seturilor primite.

6.5. Seturile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

6.6. Toate seturile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare.

6.7. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia setului dorit.

6.8. In cazul in care, din motive independente de Organizator, seturile nu pot fi acordate (imposibilitatea contactarii participantilor din motive precum: refuzul participantilor de a comunica datele solicitate/de a transmite informatiile in termenul si cu datele mai sus-mentionate, refuzul primirii seturilor), seturile vor ramane in posesia Organizatorului.

6.9. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa:  contact@electrolux.ro, in termen de maximum 10 (zece) zile de la data finalizarii Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

Art. 5. Se modifica Art. 9.2. si va avea urmatorul continut:

9.2. Seturile din aceasta campanie sunt sub valoarea sumei neimpozabile stabilite in suma de 600 lei pentru fiecare set si nu sunt impozabile.

Art. 6. Se modifica Art. 9.3. si va avea urmatorul continut:

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu primirea acestui set sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 7. Se modifica Art. 13.3. si va avea urmatorul continut:

13.3. Reclamatiile referitoare la set, ulterioare momentului acceptarii si primirii setului de catre participant, nu vor fi luate in considere de catre Organizator.

Art. 8. Se modifica Art. 13.5. si va avea urmatorul continut:

13.5. Seturile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Art. 9. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei „Scrie o recenzie despre produsul cumparat si de sarbatori primesti un cadou garantat!” raman neschimbate.

 

Act aditional Nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei Electrolux
„Scrie o recenzie despre produsul cumpărat și de sărbători primești un cadou garantat!”

 

Organizatorul campaniei „Scrie o recenzie despre produsul cumparat si de sarbatori primesti un cadou garantat!”, societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

In temeiul prevederilor art. 1.4, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat „Scrie o recenzie despre produsul cumparat si de sarbatori primesti un cadou garantat!”, dupa cum urmeaza:

Art. 1. Se modifica Capitolul 2. Locul de desfasurare si durata Campaniei, punctul 2.1, astfel:

Se prelungeste perioada de desfasurare a campaniei pana la data de 30.06.2023 (ora 23.59.59, inclusiv, ora Romaniei).

Art. 2. Se modifica Capitolul 4. punctul 4.1., primul aliniat astfel:

- sa fi achizitionat un produs Electrolux direct de pe www.electrolux.ro pe parcursul anului 2022 sau in intervalul 1 ianuarie 2023 - 30 iunie 2023

Art. 3. Se modifica Capitolul 4. punctul 4.2., astfel:

Scrierea recenziilor se va face in perioada Campaniei. Orice recenzie scrisa inainte de data inceperii Campaniei sau ulterioara datei de incheiere a Campaniei, nu se va incadra in conditiile necesare participarii la Campanie. Orice recenzie scrisa pentru un produs care nu a fost achizitionat de participant, direct de pe www.electrolux.ro, pe parcursul anului 2022 sau in intervalul 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023, va fi invalidata si nu se va incadra in conditiile necesare participarii la Campanie.

Art. 4. Se modifica Capitolul 4. punctul 4.3., astfel:

Un participant are dreptul sa se inscrie in Campanie cu mai multe recenzii diferite pe produse diferite daca a achizitionat mai multe produse Electrolux de pe www.electrolux.ro , in decursul anului 2022 sau in intervalul 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023, cu respectarea conditiei de o singura recenzie / produs.

Art.5. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei „Scrie o recenzie despre produsul cumparat si de sarbatori primesti un cadou garantat!” raman neschimbate.

 

Act aditional Nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei Electrolux
„Scrie o recenzie despre produsul cumparat si de sarbatori primesti un cadou garantat!”

 

Organizatorul campaniei „Scrie o recenzie despre produsul cumparat si de sarbatori primesti un cadou garantat!”, societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

In temeiul prevederilor art. 1.4, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat „Scrie o recenzie despre produsul cumparat si de sarbatori primesti un cadou garantat!”, dupa cum urmeaza:

Art.1. Se modifica Capitolul 2. Locul de desfasurare si durata Campaniei, punctul 2.1, astfel:

Se prelungeste perioada de desfasurare a campaniei pana la data de 30.03.2023 (ora 23.59.59, inclusiv, ora Romaniei).

Art.2. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei „Scrie o recenzie despre produsul cumparat si de sarbatori primesti un cadou garantat!” raman neschimbate.

 

Capitolul 1. Organizatorul Campaniei

1.1. Campania promotionala „Scrie o recenzie despre produsul cumparat si de sarbatori primesti un cadou garantat!”, denumita in continuare „Campania”, este organizata si desfasurata de societatea Electrolux Romania S.A., cu sediul in Satu Mare, Blv. Traian 23-29, avand cod fiscal RO2385817, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J30/1/1990, avand cont bancar nr. RO97CITI0000000725011075, deschis la banca Citibank Europe PLC Dublin,  telefon 0219913 (denumita in continuare „Organizatorul" sau „ELECTROLUX ROMANIA”).

Campania este organizata de Electrolux Romania S.A., prin intermediul agentiei:

SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul in Bd. Splaiul Unirii, nr. 33, bl. M4, sc. 1, et. 4, ap. 18, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3792/2005, C.U.I. 17290596, atribut fiscal RO, denumita in continuare „Agentia”

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, pe care participantii la aceasta Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

1.3. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe pagina www.electrolux.ro, sectiunea Promotii.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul aceluiasi canal de comunicare prin care Regulamentul a fost facut public anterior.

1.5. Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei.

1.6. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

1.7. In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.

1.8. Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

Capitolul 2. Locul de desfasurare si durata Campaniei

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in perioada 21.11.2022 (ora 00.00.00, ora Romaniei) - 31.12.2022 (ora 23.59.59, inclusiv, ora Romaniei), denumita in continuare „Perioada Campaniei”, pe site-ul www.electrolux.ro (denumit in continuare „Site-ul Campaniei”), conform acestui Regulament Oficial.

2.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei, pe parcursul derularii acesteia, dupa anuntarea in mod public a acestei modificari.

 

Capitolul 3. Drept de Participare

3.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

3.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane: a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii Organizatorului); b. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul a. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora); c. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului regulament.


Capitolul 4. Mecanismul Campaniei si Produsele Participante

4.1. Mecanismul Campaniei: pentru a participa la Campania „Scrie o recenzie despre produsul cumparat si de sarbatori primesti un cadou garantat!”, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, dupa cum urmeaza:

- sa fi achizitionat un produs Electrolux direct de pe www.electrolux.ro pe parcursul anului 2022

- sa scrie o recenzie, in perioada Campaniei, pe site-ul www.electrolux.ro, in pagina produsului Electrolux achizitionat, utilizand numele si adresa de email folosite la achizitia produsului

- sa confirme scrierea recenziei, apasand butonul de confirmare din email-ul primit automat pe adresa personala de email, folosita la scrierea recenziei

- sa inregistreze produsul pe www.electrolux.ro la sectiunea https://www.electrolux.ro/mypages/register-a-product/

- dupa validarea si publicarea recenziei pe www.electrolux.ro, sa completeze formularul din pagina Campaniei https://www.electrolux.ro/local/promotions/recenzii-sarbatori/

- sa transmita toate informatiile solicitate (adresa completa, numar telefon, link pagina unde a fost publicata recenzia etc) prin completarea formularului din pagina Campaniei, pentru a putea fi expediat cadoul catre participant

4.2. Scrierea recenziilor se va face in perioada Campaniei. Orice recenzie scrisa inainte de data inceperii Campaniei sau ulterioara datei de incheiere a Campaniei, nu se va incadra in conditiile necesare participarii la Campanie. Orice recenzie scrisa pentru un produs care nu a fost achizitionat de participant, direct de pe www.electrolux.ro, pe parcursul anului 2022, va fi invalidata si nu se va incadra in conditiile necesare participarii la Campanie.

4.3. Un participant are dreptul sa se inscrie in Campanie cu mai multe recenzii diferite pe produse diferite daca a achizitionat mai multe produse Electrolux de pe www.electrolux.ro , in decursul anului 2022, cu respectarea conditiei de o singura recenzie / produs.


Capitolul 5. Validarea Recenziilor

5.1. Dupa fiecare scriere a unei recenzii, urmata obligatoriu de confirmarea scrierii recenziei de catre participant, prin apasarea butonului de confirmare din email-ul primit automat pe adresa personala de email, folosita la scrierea recenziei, Organizatorul va verifica si va valida sau invalida fiecare recenzie ce intra in campanie, conform conditiilor prezentului regulament.

Recenzia nu trebuie sa contina cuvinte obscene sau indecente, nu trebuie sa fie contrara bunelor moravuri, nu trebuie sa contina detalii defaimatoare sau jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic. De asemenea, nu trebuie sa contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane sau firme si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile. Totodata, recenzia nu trebuie sa contina nicio mentiune referitoare la pretul produsului sau la livrarea si instalarea produsului. Continutul recenziei este verificat, iar orice tip de continut necorespunzator si/sau cu legaturi cu pagini de internet care nu au legatura cu cerinta sau cu aceasta campanie sau care nu sunt conforme cu criteriile prezentului Regulament pot fi invalidate, fara a fi necesara notificarea autorului/participantului sau prezentarea unei explicatii.

Autorul/Participantul va fi exclus din Campanie si implicit va pierde orice posibilitate de a primi cadoul Campaniei. Astfel, va fi descalificata automat din Campanie orice recenzie care nu are legatura cu natura si scopul Campaniei, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament. Participantii inscrisi declara ca inteleg si accepta faptul ca recenzia scrisa ii reprezinta, si nu este copiata din alte surse si exercita drepturi de autor depline asupra lui. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare, si in consecinta sa elimine participarea la Campanie, recenzia asupra careia planeaza suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament si/sau a legilor in vigoare, sau pe care acesta nu o considera potrivita/decenta.

5.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta recenziile din Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

5.3. Pot fi scrise recenzii doar pe produsele prezente in gama curenta disponibila pe www.electrolux.ro. Pot fi scrise recenzii pe orice produs disponibil pe www.electrolux.ro. Orice produs care nu mai este prezent pe www.electrolux.ro nu poate fi evaluat printr-o recenzie si nu intra sub incidenta prezentei Campanii.

5.4. Prin scrierea unei recenzii, participantii consimt ca au luat la cunostinta de prevederile prezentului Regulament si de termenii si conditiile de utilizare, au inteles mecanica participarii la Campanie si accepta faptul ca recenziile sunt publice pe site-ul www.electrolux.ro.


Capitolul 6. Premiile Oferite in cadrul Campaniei si Acordarea lor

6.1. La aceasta Campanie se va acorda un cadou garantat pentru fiecare recenzie care respecta toate prevederile prezentului regulament. Cadoul garantat este setul Recipiente Sport Blender 2 x 300 ml. 

Valoarea unui cadou setul Recipiente Sport Blender 2 x 300 ml este de 59,99 de lei (TVA inclus).

In aceasta Campanie se vor acorda 200 de cadouri. La epuizarea stocului de 200 de cadouri, Campania se considera incheiata.

Valoarea totala a celor 200 de cadouri este 11998 lei (TVA inclus).

6.2. Procedura de acordare a premiilor:

In urma completarii de catre participant a formularului din pagina Campaniei https://www.electrolux.ro/local/promotions/recenzii-sarbatori/ prin care face dovada publicarii recenziei scrise de el, Agentia va valida participarea la Campanie si va expedia cadoul catre participant, la adresa mentionata, in termen de 20 zile lucratoare.

Participantilor li se va solicita sa completeze un proces verbal pentru acordarea cadoului.

Datele transmise de catre participant, prin intermediul formularului, nu vor putea fi modificate ulterior transmiterii acestora. Completarea formularului de catre  participant reprezintă exprimarea acordului expres si neechivoc al acestuia pentru introducerea datelor personale in baza de date a Organizatorului si pentru prelucrarea datelor de Organizator în vederea atribuirii cadoului. Trimiterea cadoului prin curier se va face in termen de 20 zile lucratoare de la transmiterea de catre participant, a adresei complete pentru livrarea cadoului. Participantul trebuie sa semneze confirmarea de primire a coletului ce contine cadoul. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a cadoului de catre participant conduce la pierderea dreptului participantului de a intra in posesia cadoului.

Alte detalii referitoare la acordarea cadourilor: daca in timpul Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun participant ori se inscriu/participa mai putini participanti decat numarul cadourilor, atunci cadourile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.2. Participantii in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a pretinde schimbarea cadourilor cu alte bunuri, sa solicite schimbarea caracteristicilor cadourilor sau sa solicite contravaloarea in bani a cadourilor primite.

6.5. Cadourile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

6.6. Toate cadourile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare.

6.7. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia cadoului dorit.

6.8. In cazul in care, din motive independente de Organizator, cadourile nu pot fi acordate (imposibilitatea contactarii participantilor din motive precum: refuzul participantilor de a comunica datele solicitate/de a transmite informatiile in termenul si cu datele mai sus-mentionate, refuzul primirii cadourilor), cadourile vor ramane in posesia Organizatorului.

6.9. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa:  contact@electrolux.ro, in termen de maximum 10 (zece) zile de la data finalizarii Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.


Capitolul 7. Drepturi, obligatii, responsabilitati

7.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru livrarea cu intarziere a cadourilor de catre firmele de curierat.

7.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme legate de scrierea recenziilor, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a participantului la Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita scrierea recenziei in perioada de desfasurare a Campaniei.

7.3. Organizatorul nu are obligatia de a verifica si nu este responsabil pentru autenticitatea numelui de utilizator, sau in cazul in care acesta afecteaza drepturile tertilor, in special dreptul la un nume sau alte drepturi personale, dreptul la un nume comercial, dreptul la o marca comerciala sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

7.4. Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestei Campanii.Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului este in afara limitelor de raspundere a acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu raspunde nici in cazul in care un Participant nu poate fi contactat din cauza numelui, prenumelui, adresei, e-mailului sau numarului de telefon incorect/incomplet furnizate.Capitolul 8. Litigii si legea aplicabila

8.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre participantii, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

8.2. Legea aplicabila acestui Regulament este legea romana.Capitolul 9. Taxe si Impozite Aferente

9.1. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa-l transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

9.2. Cadourile din aceasta campanie sunt sub valoarea sumei neimpozabile stabilite in suma de 600 lei

pentru fiecare cadou si nu sunt impozabile.

91.3. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acest cadou sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.


Capitolul 10. Incetarea Campaniei

10.1. Campania inceteaza prin urmatoarele modalitati:(i) prin ajungere la termen;(ii) prin aparitia unui caz de forta majora;(iii) din motive independente de vointa Organizatorului de a continua Campania, cum ar fi epuizarea stocului de premii;(iv) prin decizia Organizatorului.

10.2. In situatiile prevazute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligatie fata de participanti, cu privire la returnarea unor sume si/sau plata unor sume cu titlu de despagubire.

 

Capitolul 11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin inscriere pe pagina www.electrolux.ro/local/promotions/: nume, prenume, email, telefon, adresa livrare, cod produs achizitionat, factura de achizitie/bon fiscal (poza), magazin, adresă.

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii beneficiului Campaniei.

De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania.

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

-        Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);

-        Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);

-        Prelucrarea  este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);

-        Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

Electrolux Romania transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice), Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

  1. a) Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

  1. b) Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
  2. c) Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.
  3. d) Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
  4. e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.
  5. f) Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind datele cu caracter personal sau dacă aveți alte întrebări referitoare la această Declarație privind Datele cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră la www.electroluxgroup.com/privacy.

În scop informativ, coordonatele de contact pentru Responsabilul cu Protecția Datelor sunt:

AB Electrolux (publ)

Data Protection Officer

105 45 Stockholm

Suedia

privacy@electrolux.com

www.electroluxgroup.com/privacy


Capitolul 12. Forta majora

 12.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

12.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, pe site-ul www.electrolux.ro , in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

Capitolul 13. Diverse

13.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei participari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

13.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: contact@electrolux.ro, in termen de maximum 10 (zece) zile de la data finalizarii fiecarei etape din Campanie. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

13.3. Reclamatiile referitoare la cadou, ulterioare momentului acceptarii si primirii cadoului de catre participant, nu vor fi luate in considere de catre Organizator.

13.4. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt definitive si aplicabile tuturor Participantilor.

13.5. Cadourile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

13.6. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Bucuresti.

13.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

 

ORGANIZATOR
Electrolux Romania S.A.