Regulamentul Oficial al Campaniei

“Plantam Padurea Electrolux”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI, SCOPURI SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei  „Plantam Padurea Electrolux” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007N2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

1.2. Scopul prezentei Campanii il constituie promovarea vanzarilor de produse Electrolux pe www.electrolux.ro dar si de responsabilitate sociala prin sustinerea evenimentului de impadurire si intretinere pentru zonele plantate in localitatea Dobra, judetul Satu Mare, derulat prin intermediul Asociatiei EcoAssist, asociație non-guvernamentală care își propune reîmpădurirea României și care în cei 11 ani de activitate se mândrește cu peste 2.000.000 de puieți plantați în 35 de județe cu ajutorul a peste 43.000 de voluntari. (in continuare, „Asociatia”)

1.3. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este

disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane care doreste sa devina participant, pe website-ul

www.electrolux.ro

1.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului

Regulament.

1.5. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina promotiei de pe www.electrolux.ro

1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii promotiei de pe site-ul oficial al Organizatorului www.electrolux.ro .

1.7. Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul

Participantului. Fiecare Participant se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania este organizata si se desfasoara incepand cu data de 18.11.2022, ora 09:00 si se incheie la

data de 31.12.2023, ora 23:59.

2.2. Campania se va desfasura exclusiv prin intermediul site-ului www.electrolux.ro  

 

SECTIUNEA 3. PRODUSE PARTICIPANTE

3.1. La aceasta campanie participa toate produsele marca Electrolux comercializate de catre Organizator pe www.electrolux.ro si care pot fi achizitionate in mod direct pe site-ul www.electrolux.ro , produsele participante avand in dreptul lor activ butonul “Adauga in cos”.

3.2. Dupa data incetarii campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nicio obligatie în

legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii

Campaniei.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru fiecare produs achizitionat de un client de pe site-ul www.electrolux.ro , in perioada 18.11.2022, ora 09:00 – 31.12.2023, ora 23:59, conform cu Termenii și Condițiile Magazinului Online Electrolux, Organizatorul, prin intermediul Asociatiei, va sustine plantarea unui puiet pe o suprafata de 1,7 ha in localitatea Dobra, judetul Satu Mare.

4.2. In aceasta campanie se vor planta un numar maxim de 8.500 de puieti. In situatia in care numarul de achizitii din perioada prezentei Campaniei va fi mai mare de 8.500, toate achizitiile ulterioare nu vor mai fi luate in calcul. Daca numarul de achizitii din perioada prezentei Campaniei va fi mai mic de 8.500, numarul total de puieti plantati va fi de 8.500, asa cum este mentionat mai sus.

 

SECTIUNEA 5. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

5.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

5.2. Organizatorii Campaniei nu isi asuma responsabilitatea pentru achizitiile nefinalizate, precum si pentru cele efectuate in afara perioadei Campaniei.

5.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, prezenta Campanie poate fi mediatizata in scopul aducerii sale la cunostinta publicului sau a oricarei persoane interesate, inclusiv prin intermediul unor materiale

publicitare cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine nu vor fi

interpretate prin ele insele, ci numai in context si impreuna cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 6. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

6.1. In cadrul acestei campanii nu se colecteaza date cu caracter personal.

 

SECTIUNEA 7. FORTA MAJORA

7.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 8. LITIGII

8.1. Regulamentul şi regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.