Regulamentul oficial al campaniei „Cumpără o pereche și primești un cadou!

 

Act adiţional Nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

Cumpără o pereche și primești un cadou!”

 

Organizatorul campaniei „Cumpara o pereche si primesti un cadou!”, societatea ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007 2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”)


In temeiul prevederilor art. 1, decide modificarea prevederilor Regulamentului autentificat „Cumpara o pereche si primesti un cadou!”, dupa cum urmeaza:

 

Art 1. Se modifica si se completeaza articolul 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI:

Se prelungeste perioada de desfasurare a campaniei pana la 30 noiembrie 2022 ora 24:00:00.

Orice achizitie efectuata dupa data de 30 noiembrie 2022 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator. In acest sens, se prelungeste pana la data de 10 decembrie 2022 termenul limita pana la care se trimite pe email, la adresa comunicare@smartpoint.ro, factura fiscala sau facturile fiscale care fac dovada achizitiei celor doua produse, plita cu inductie Electrolux si cuptorul electric multifunctional Electrolux.

 

Art 2. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei „Cumpara o pereche si primesti un cadou!” raman neschimbate.


Organizator,
ELECTROLUX ROMANIA S.A.

 

 

 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1.Organizatorul Campaniei Promotionale „Cumpara o pereche si primesti un cadou!” este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in SATU MARE, Bd. Traian nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007N2501 1075 deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN (in continuare „Electrolux Romania” si/sau „Organizatorul”).

 

1.2.Campania este organizata prin intermediul agentiei de publicitate SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 33, bloc M4, etaj 4, ap. 18, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3792/2005, cod fiscal RO17290596, avand inclusiv calitatea de persoana imputernicita potrivit legislatiei aplicabile pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, denumita in continuare "Agentia".

 

1.3.Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina promotiei de pe www.electrolux.ro

 

1.4.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii promotiei de pe site-ul oficial al Organizatorului www.electrolux.ro.

 

 

 1. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza, in Romania, atat online, cat si offline, produsele aflate in Campanie. Lista completa a produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr.1. Campania nu se aplica produselor resigilate sau second hand.

 

 

 1. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 15 septembrie 2022 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 octombrie 2022 ora 24:00:00.

Orice achizitie efectuata inainte de 15 septembrie 2022 ora 00:00:00 si dupa data de 31 octombrie 2022 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator.

Dovada achizitiei o va reprezenta exclusiv factura de achizitie / facturile de achizitie, pe care vor fi mentionate data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, codurile celor 2 produse achizitionate.

 

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1.Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani si straini, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in România, cu capacitate deplina de exercitiu, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei si care achizitioneaza produsele din magazinele care comercializeaza electrocasnice Electrolux importate doar de Electrolux Romania S.A. (denumite în continuare individual “Participant” și colectiv “Participanti”).

4.2. Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie angajatii Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte agentii/societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

4.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament.

 

 

 1. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza doar produselor marca Electrolux, din categoriile mentionate mai jos:

 • Plita cu inductie
 • Cuptor electric multifunctional

 

Lista completa a codurilor produselor aflate in Campanie se regaseste in Anexa nr. 1. Produsele care nu se regasesc in lista (ca si cod de produs) nu fac subiectul Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a adauga noi produse la lista mentionata, in cazul in care, pe perioada Campaniei, au loc lansari de noi produse in categoria deja existenta in Campanie. Noile produse adaugate vor face subiectul unei noi anexe si vor fi comunicate publicului prin intermediul site-ului www.electrolux.ro, in pagina acestei Campanii.

 

 

 1. BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a achizitionat in perioada Campaniei o pereche formata dintr-o plita cu inductie marca Electrolux si un cuptor electric multifunctional marca Electrolux, din produsele incluse in Campanie
 2. a trimis pe email la adresa comunicare@smartpoint.ro , pana cel tarziu 10 noiembrie 2022, factura fiscala sau facturile fiscale care fac dovada achizitiei celor doua produse, plita cu inductie Electrolux si cuptorul electric multifunctional Electrolux, pentru a fi validata, de catre Agentie, participarea sa la Campanie
 3. factura / facturile de achizitie au mentionate data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, codurile celor 2 produse achizitionate
 4. dupa validarea de catre Agentie a participarii la Campanie, a trimis, in termen de maximum 10 zile lucratoare, printr-un formular securizat primit de participant de la adresa comunicare@smartpoint.ro, datele personale corecte si complete, necesare pentru procedura de expediere a setului Infinite Wok, si anume: nume, prenume, judet, localitate, strada, numar, bloc (daca este cazul), apartament (daca este cazul), cod postal, numar de telefon (pentru a putea fi contactat de firma de curierat cu care se face expeditia), inclusiv codul numeric personal (CNP), in vederea indeplinirii de catre Organizator sau de imputernicitii acestuia a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit

 

va primi prin curier, in 30 de zile lucratoare dupa trimiterea datelor personale, corecte si complete, prin intermediul formularului securizat , Setul Infinite Wok Electrolux , pentru perechea formata dintr-o plita cu inductie marca Electrolux si un cuptor electric multifunctional marca Electrolux, din produsele incluse in Campanie, pereche achizitionata in perioada Campaniei si inscrisa si validata in Campanie conform prezentului regulament.

Lista completa a produselor aflate in Campanie este prezentata in Anexa nr. 1, parte integranta a acestui Regulament.

 

 1. Setul Infinite Wok Electrolux se va acorda in limita stocului disponibil de 120 de bucati. La epuizarea stocului, campania va fi considerata incheiata.
 2. Valoarea unui Set Infinite Wok Electrolux este de 1150 de lei (TVA inclus). Valoarea totala a premiilor din aceasta campanie este 138000 lei (TVA inclus).

 

 

 1. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

 1. Sa achizitioneze, in perioada Campaniei, o pereche formata dintr-o plita cu inductie marca Electrolux si un cuptor electric multifunctional marca Electrolux, din produsele incluse in Campanie
 2. Sa trimita pe email la adresa comunicare@smartpoint.ro , pana cel tarziu 10 noiembrie 2022, factura fiscala sau facturile fiscale care fac dovada achizitiei celor doua produse, plita cu inductie Electrolux si cuptorul electric multifunctional Electrolux, pentru a fi validata, de catre Agentie, participarea sa la Campanie
 3. Factura / facturile de achizitie sa aiba mentionate data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, codurile celor 2 produse achizitionate
 4. Dupa validarea de catre Agentie a participarii sale la Campanie, sa trimita, in termen de maximum 10 zile lucratoare, printr-un formular securizat, primit de participant de la adresa comunicare@smartpoint.ro , datele personale corecte si complete, necesare pentru procedura de expediere a setului Infinite Wok, si anume: nume, prenume, judet, localitate, strada, numar, bloc (daca este cazul), apartament (daca este cazul), cod postal, numar de telefon (pentru a putea fi contactat de firma de curierat cu care se face expeditia), inclusiv codul numeric personal (CNP), in vederea indeplinirii de catre Organizator sau de imputernicitii acestuia a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit
 5. In cazul in care participantul nu a fost gasit la domiciliu de catre curier, se va face o reexpediere a coletului, costul fiind suportat de Electrolux Romania. Daca nici la a doua expediere participantul nu este la domiciliu, o expediere ulterioara va fi suportata de catre participant, la cererea si cu acordul acestuia.

 

In termen de 30 de zile lucratoare dupa trimiterea datelor personale, corecte si complete, prin intermediul formularului securizat, Agentia va trimite catre participant Setul Infinite Wok Electrolux.

Un participant are dreptul sa participe la Campanie o singura data, cu o singura pereche formata dintr-o plita cu inductie marca Electrolux si un cuptor electric multifunctional marca Electrolux, din produsele incluse in Campanie, achizitionate in perioada Campaniei.

 

 

 1. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
 2. Sa achizitioneze in perioada Campaniei o pereche formata dintr-o plita cu inductie marca Electrolux si un cuptor electric multifunctional marca Electrolux, din produsele incluse in Campanie;
 3. Sa trimita pe email la adresa comunicare@smartpoint.ro , pana cel tarziu 10 noiembrie 2022, factura fiscala sau facturile fiscale care fac dovada achizitiei celor doua produse, plita cu inductie Electrolux si cuptorul electric multifunctional Electrolux. Dovada achizitiei o constituie factura de achizitie, pe care vor fi mentionate data achizitiei, nume vanzator, nume cumparator, codurile celor 2 produse achizitionate.

 

Participantii NU vor beneficia de Setul Infinite Wok Electrolux in urmatoarele cazuri:

 • au facut achizitia altor produse decat celor supuse Campaniei;
 • au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala (data facturii/facturilor fiscale trebuie sa fie in perioada de Campanie. Nu se accepta chitante de la firma de curierat, copii dupa bonuri de comanda sau comenzi online);
 • au achizitionat un produs / produse care nu a / au fost importat/e de catre Electrolux Romania;
 • au achizitionat produse resigilate sau second hand;
 • nu au facut dovada achizitiei adica nu au trimis pe email la adresa comunicare@smartpoint.ro , pana cel tarziu 10 noiembrie 2022, factura fiscala sau facturile fiscale care fac dovada achizitiei celor doua produse, plita cu inductie Electrolux si cuptorul electric multifunctional Electrolux. pana cel tarziu la data de 10 noiembrie 2022;
 • pe documentul ce atesta achizitia nu sunt mentionate data achizitiei, numele vanzatorului, numele cumparatorului, codurile celor 2 produse achizitionate
 • dupa validarea de catre Agentie a participarii la Campanie, nu a trimis, in termen de maximum 10 zile lucratoare, printr-un formular securizat, primit de participant de la adresa comunicare@smartpoint.ro , datele personale corecte si complete, necesare pentru procedura de expediere a setului Infinite Wok, si anume: nume, prenume, judet, localitate, strada, numar, bloc (daca este cazul), apartament (daca este cazul), cod postal, numar de telefon (pentru a putea fi contactat de firma de curierat cu care se face expeditia), inclusiv codul numeric personal (CNP), in vederea indeplinirii de catre Organizator sau de imputernicitii acestuia a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit. Necompletarea formularului securizat, de catre Participantul declarat Castigator, in intervalul comunicat, nu obliga Organizatorul sa faca demersuri suplimentare pentru a afla motivele necompletarii si duce la invalidarea participarii. Totusi, in cazul unui incident tehnic care afecteaza formularul securizat, Organizatorul va lua toate masurile pentru remediere si va prelungi corespunzator perioada limita de completare cu perioada de indisponibilitate a formularului.
 •  

 

 1. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei NU isi asumă raspunderea in cazul in care:

 • Participantul a facut achizitia altui produs decat celor supuse Campaniei;
 • Participantul a facut achizitia in alta perioada decat cea a Campaniei;
 • Participantul a achizitionat un produs / produse care nu a / au fost importat/e de catre Electrolux Romania;
 • Participantul a achizitionat produse resigilate sau second hand;
 • Participantul nu a trimis pe email la adresa comunicare@smartpoint.ro , pana cel tarziu 10 noiembrie 2022, factura fiscala sau facturile fiscale care fac dovada achizitiei celor doua produse, plita cu inductie Electrolux si cuptorul electric multifunctional Electrolux. pana cel tarziu la data de 10 noiembrie 2022;
 • Dupa validarea de catre Agentie a participarii sale la Campanie, participantul nu a trimis, in termen de maximum 10 zile lucratoare, printr-un formular securizat, primit de participant de la adresa comunicare@smartpoint.ro , datele personale corecte si complete, necesare pentru procedura de expediere a setului Infinite Wok, si anume: nume, prenume, judet, localitate, strada, numar, bloc (daca este cazul), apartament (daca este cazul), cod postal, numar de telefon (pentru a putea fi contactat de firma de curierat cu care se face expeditia), inclusiv codul numeric personal (CNP), in vederea indeplinirii de catre Organizator sau de imputernicitii acestuia a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit. Necompletarea formularului securizat, de catre Participantul declarat Castigator, in intervalul comunicat, nu obliga Organizatorul sa faca demersuri suplimentare pentru a afla motivele necompletarii si duce la invalidarea participarii. Totusi, in cazul unui incident tehnic care afecteaza formularul securizat, Organizatorul va lua toate masurile pentru remediere si va prelungi corespunzator perioada limita de completare cu perioada de indisponibilitate a formularului.
 •  
 • Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / adresa / telefon / CNP etc);
 • Participantul nu a putut fi contactat pentru livrare – Electrolux suportand costurile pentru maximum 2 trimiteri (livrarea initiala + 1 retrimitere).

 

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare, cod produs achizitionat etc.) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

 

Pentru scopul Prelucrarii mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin inscriere in cadrul Campanie: nume, prenume, email, adresa IP, telefon, adresa livrare, cod produs achizitionat, factura de achizitie/bon fiscal (poza), magazin, adresă.

 

Participantilor desemnati castigatori ai premiilor li se va solicita de catre Organizator sau imputernicitii acestuia codul numeric personal (CNP), in vederea indeplinirii de catre Organizator sau de imputernicitii acestuia a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit.

 

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii beneficiului Campaniei.

 

De asemenea, cu acordul dumneavoastra, va putem prelucra Datele cu caracter personal pentru a va transmite comunicari in scop de marketing direct, ce contin informatii despre produsele si campaniile Electrolux Romania.

 

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

 • Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului intre dumneavoastra si Electrolux Romania, respectiv pentru a va putea inscrie ca participant la Campanie (Art. 6(1)(b) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);
 • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Electrolux Romania, spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

 

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

 

Electrolux Romania transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal in afara tarii in care va aflati, in principiu in cadrul UE/SEE. Nu este exclus totusi, ca unii destinatari ai Datelor dumneavoastră cu caracter pesonal sa fie localizati in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locatiile care nu se afla in Europa ale societatilor din grupul Electrolux. Unii destinatari aflati in afara SEE sunt certificati conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar altele sunt situate în tari pentru care Comisia Europeană a emis hotarari de conformitate ([Andorra, Argentina, Canada (pentru organizatiile private care fac obiectul Legii canadiene privind protejarea informatiilor personale si a documentelor electronice), Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey si Noua Zeelanda]). In fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protectie a datelor din perspectiva legislatiei europene privind protectia datelor (Art. 45 GDPR). Incheind contracte de transfer al datelor in baza Clauzelor Contractuale Standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE si/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE), conform Art. 46 (5) GDPR sau utilizand alte mijloace adecvate, am determinat faptul ca toti ceilalti destinatari aflati in afara SEE ofera un nivel adecvat de protectie a datelor pentru Datele dumneavoastra cu caracter personal, si ca exista masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru protejarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificarii accidentale, divulgarii sau accesarii neautorizate si împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare (inclusiv catre afiliatii nostri din afara SEE) fac obiectul cerintelor de transfer stipulate de legislatia aplicabila.

 

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi, in principiu, sterse la 10 ani de la data incheierii Campaniei sau mai mult, daca acest termen de pastrare este impus de lege.

 

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

 1. Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
 2. Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.
 3. Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
 4. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.
 5. Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

 

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind datele cu caracter personal sau dacă aveți alte întrebări referitoare la această Declarație privind Datele cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră la www.electroluxgroup.com/privacy.

În scop informativ, coordonatele de contact pentru Responsabilul cu Protecția Datelor sunt:

AB Electrolux (publ)

Data Protection Officer

105 45 Stockholm

Suedia

privacy@electrolux.com

www.electroluxgroup.com/privacy

 

 1. TAXE SI CHELTUIELI

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

 • cheltuieli generate de realizarea copiilor dupa documente;
 • cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea accesarii Regulamentului sau de participare in Campanie;
 • cheltuieli rezultate din cap. 7 lit. e) privind re-expedierea Setului Infinite Wok Electrolux la cererea participantilor.

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa-l transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 1. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi disponibil pe www.electrolux.ro,

 

 

 1. FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 1. LITIGII

 

Regulamentul şi regulile de defasurare a Campaniei vor fi interpretate conform legilor din România. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

ANEXA NR. 1   PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 

Denumire produs

PNC

Cod

Cuptor electric multifunctional

944184841

COE7P31X

Cuptor electric multifunctional

944184893

EOE7P31Z

Cuptor electric multifunctional

949498473

EOE8P39X

Cuptor electric multifunctional

944184878

KOE8P81Z

Cuptor electric multifunctional

949494740

EOC6P71X

Cuptor electric multifunctional

949494813

EOC6P77X

Cuptor electric multifunctional

949494816

EOC8P39X

Cuptor electric multifunctional

944032073

EOB8S39X

Cuptor electric multifunctional

944032075

EOB8S39Z

Cuptor electric multifunctional

944184831

EOB9S31WX

Cuptor electric multifunctional

944184821

KOAAS31WX

Cuptor electric multifunctional

944032040

EOA9S31WZ

Cuptor electric multifunctional

944184827

EOA9S31CX

Plita inductie

949596706

EIV654

Plita inductie

949596883

EIP6446

Plita inductie

949596906

EIS6448

Plita inductie

949596891

EIS6648

Plita inductie

949596717

EIV734

Plita inductie

949596962

EIS7548

Plita inductie

949596860

EIS824

Plita inductie

949596985

EIS8134

Plita inductie

949596714

EIV835

Plita inductie

949597907

IKE85753FB

Plita inductie

949596879

EIP8146

Plita inductie

949596963

EIS84486

Plita inductie

949596889

EIS8648

Plita inductie

949599184

EIV87675

Plita inductie

949596708

EIV9467

 

 

< Înapoi la pagina promoţiei